T (ฟังก์ชัน T)

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับข้อความที่ถูกอ้างอิงโดยค่า

ไวยากรณ์

T(value)

value     คือค่าที่คุณต้องการทดสอบ

ข้อสังเกต

  • ถ้า value เป็นข้อความหรืออ้างอิงไปยังข้อความ T จะส่งกลับค่ามาให้ ถ้า value ไม่ได้อ้างอิงไปยังข้อความ T จะส่งกลับค่า "" (ข้อความว่าง)

  • โดยทั่วไปคุณไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน T ในสูตรเนื่องจากค่าจะถูกแปลงเมื่อจำเป็น

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=T("Rainfall")

เนื่องจากค่าเป็นข้อความ จึงส่งกลับข้อความ (Rainfall)

=T(19)

เนื่องจากค่าเป็นตัวเลข จึงไม่มีข้อความส่งกลับมา ()

=T(TRUE)

เนื่องจากค่าเป็นค่าตรรกะ จึงไม่มีข้อความส่งกลับมา ()

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×