ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t แบบด้านซ้าย การแจกแจงค่า t จะใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูลตัวอย่างขนาดเล็ก ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อใช้ในตารางค่าวิกฤตของการแจกแจงแบบ t

ไวยากรณ์

T.DIST(x,deg_freedom, cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน T.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     จำเป็น ค่าตัวเลขที่จะประเมินการแจกแจง

  • Deg_freedom     จำเป็น จํานวนเต็มที่ระบุจํานวนองศาความเป็นอิสระ

  • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า Cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน T.DIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน T.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom < 1 ฟังก์ชัน T.DIST จะส่งกลับเป็นค่าความผิดพลาด Deg_freedomต้องมีอย่างน้อย 1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=T.DIST(60,1,TRUE)

ค่าการแจกแจงค่า t แบบด้านซ้ายสำหรับ 60 ส่งกลับเป็นฟังก์ชันการแจกแจงสะสมโดยใช้ 1 องศาความเป็นอิสระ

0.99469533

=T.DIST(8,3,FALSE)

ค่าการแจกแจงค่า t แบบด้านซ้ายสำหรับ 8 ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นโดยใช้ 3 องศาความเป็นอิสระ

0.00073691

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×