ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

T.DIST (ฟังก์ชัน T.DIST)

ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t แบบด้านซ้าย การแจกแจงค่า t จะใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูลตัวอย่างขนาดเล็ก ให้ใช้ฟังก์ชันนี้แทนตารางค่าวิกฤตของการแจกแจงแบบ t

ไวยากรณ์

T.DIST(x,deg_freedom, cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน T.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    (ต้องระบุ) คือค่าตัวเลขที่จะใช้ประเมินการแจกแจง

  • Deg_freedom    (ต้องระบุ) จำนวนเต็มที่ระบุจำนวนองศาความเป็นอิสระ

  • Cumulative    (ต้องระบุ) ค่าตรรกะที่กำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้าอาร์กิวเมนต์ Cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน T.DIST จะส่งกลับเป็นฟังก์ชันการแจกแจงแบบสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับเป็นฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน T.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ deg_freedom < 1 ฟังก์ชัน T.DIST จะส่งกลับค่าความผิดพลาด อาร์กิวเมนต์ deg _ freedom ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=T.DIST(60,1,TRUE)

ค่าการแจกแจงค่า t แบบด้านซ้ายสำหรับ 60 ส่งกลับเป็นฟังก์ชันการแจกแจงสะสมโดยใช้ 1 องศาความเป็นอิสระ

0.99469533

=T.DIST(8,3,FALSE)

ค่าการแจกแจงค่า t แบบด้านซ้ายสำหรับ 8 ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นโดยใช้ 3 องศาความเป็นอิสระ

0.00073691

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×