ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ t สองด้าน

การแจกแจงค่า t จะใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูลตัวอย่างขนาดเล็ก ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อใช้ในตารางค่าวิกฤตของการแจกแจงแบบ t

ไวยากรณ์

T.DIST.2T(x,deg_freedom)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน T.DIST.2T มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     จำเป็น ค่าตัวเลขที่จะประเมินการแจกแจง

  • Deg_freedom     จำเป็น จํานวนเต็มที่ระบุจํานวนองศาความเป็นอิสระ

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน T.DIST.2T จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom < 1 แล้ว T.DIST.2T จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x < 0 แล้ว T.DIST.2T จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

1.959999998

ค่าตัวเลขที่ใช้ประเมินหาการแจกแจง

60

ระดับความเป็นอิสระ

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=T.DIST.2T(A2,A3)

การแจกแจงแบบสองด้าน (0.054645 หรือ 5.46 เปอร์เซ็นต์)

5.46%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×