ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าผกผันแบบสองด้านของการแจกแจงแบบ t

ไวยากรณ์

T.INV.2T(probability,deg_freedom)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน T.INV.2T มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ความน่าจะเป็น     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงแบบ t

  • Deg_freedom     จำเป็น จํานวนองศาความเป็นอิสระที่ใช้กําหนดลักษณะการแจกแจง

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน T.INV.2T จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability <= 0 หรือถ้า probability > 1 ฟังก์ชัน T.INV.2T จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom < 1 ฟังก์ชัน T.INV.2T จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • T.INV.2T ส่งกลับค่า t ที่ทำให้ P(|X| > t) = ค่าความน่าจะเป็น เมื่อ X คือตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบ t และ P(|X| > t) = P(X < -t or X > t)

  • ค่า t ด้านเดียวสามารถส่งกลับได้โดยการแทนที่ความน่าจะเป็นด้วย 2*probability ค่าสองด้านจะถูกคํานวณด้วย T.INV.2T(0.05,10) ซึ่งจะส่งกลับ 2.28139 ค่าด้านเดียวสําหรับความน่าจะเป็นและระดับความเป็นอิสระเดียวกันสามารถคํานวณได้ด้วย T.INV.2T(2*0.05,10) ซึ่งส่งกลับ 1.812462

    เมื่อกําหนดค่าให้ความน่าจะเป็น T.INV.2T จะหาค่า x ที่ทําให้ T.DIST.2T(x, deg_freedom, 2) = ความน่าจะเป็น ดังนั้นความแม่นยําของ T.INV.2T จะขึ้นอยู่กับความแม่นยําของ T.DIST.2T

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.546449

ความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับการแจกแจงสองด้านแบบ t

60

ระดับความเป็นอิสระ

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=T.INV.2T(A2,A3)

ค่า t ของการแจกแจงแบบ t สำหรับเงื่อนไขด้านบน (0.606533076)

0.606533

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×