ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

T.INV.2T (ฟังก์ชัน T.INV.2T)

ส่งกลับค่าผกผันแบบสองด้านของการแจกแจงแบบ t

ไวยากรณ์

T.INV.2T(probability,deg_freedom)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน T.INV.2T มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Probability    (ต้องระบุ) คือความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับค่าการแจกแจงแบบ t

  • Deg_freedom    (ต้องระบุ) คือจำนวนองศาความเป็นอิสระที่ใช้บอกลักษณะการแจกแจง

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน T.INV.2T จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability <= 0 หรือถ้า probability > 1 ฟังก์ชัน T.INV.2T จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom < 1 ฟังก์ชัน T.INV.2T จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • T.INV.2T ส่งกลับค่า t ที่ทำให้ P(|X| > t) = ค่าความน่าจะเป็น เมื่อ X คือตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบ t และ P(|X| > t) = P(X < -t or X > t)

  • ค่า t แบบด้านเดียวสามารถส่งกลับค่ากลับมาได้ โดยการแทนที่ probability ด้วย 2*probability ถ้าค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.05 และค่าองศาความเป็นอิสระเท่ากับ 10 แล้วจะสามารถคำนวณค่าแบบสองด้านได้ด้วย T.INV.2T(0.05,10) ซึ่งจะส่งกลับค่า 2.28139 ค่าแบบด้านเดียวสำหรับค่าความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระเดียวกันนี้สามารถคำนวณได้ด้วย T.INV.2T(2*0.05,10) ซึ่งจะส่งกลับค่า 1.812462

    เมื่อกำหนดค่าให้ความน่าจะเป็น ฟังก์ชัน T.INV.2T จะหาค่า x ที่ทำให้ T.DIST.2T(x, deg_freedom, 2) = ค่าความน่าจะเป็น ดังนั้นความแม่นยำของฟังก์ชัน T.INV.2T จึงขึ้นอยู่กับความแม่นยำของฟังก์ชัน T.DIST.2T

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.546449

ความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับการแจกแจงสองด้านแบบ t

60

ระดับความเป็นอิสระ

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=T.INV.2T(A2,A3)

ค่า t ของการแจกแจงแบบ t สำหรับเงื่อนไขด้านบน (0.606533076)

0.606533

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×