TAN (ฟังก์ชัน TAN)

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าแทนเจนต์ของมุมที่ระบุ

ไวยากรณ์

TAN(number)

number     คือมุมในรูปเรเดียนที่คุณต้องการหาค่าแทนเจนต์

ข้อสังเกต

ถ้าอาร์กิวเมนต์ของคุณเป็นองศา ให้คูณด้วย PI()/180 หรือใช้ฟังก์ชัน RADIANS เพื่อแปลงหน่วยเป็นเรเดียน

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TAN(0.785)

แทนเจนต์ของ 0.785 เรเดียน (0.99920)

=TAN(45*PI()/180)

แทนเจนต์ของ 45 องศา (1)

=TAN(RADIANS(45))

แทนเจนต์ของ 45 องศา (1)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×