ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

TBILLEQ (ฟังก์ชัน TBILLEQ)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TBILLEQ ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอัตราผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคลัง

ไวยากรณ์

TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TBILLEQ มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Settlement    (ต้องระบุ) คือวันที่ชำระค่าซื้อขายตั๋วเงินคลัง วันที่ชำระค่าซื้อขายตั๋วเงินคลัง คือวันที่หลังจากวันที่ออกจำหน่ายเมื่อขายตั๋วเงินคลังให้แก่ผู้ซื้อ

  • Maturity    (ต้องระบุ) คือวันครบกำหนดไถ่ถอนของตั๋วเงินคลัง วันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ตั๋วเงินคลังหมดอายุ

  • Discount    (ต้องระบุ) คืออัตราส่วนลดของตั๋วเงินคลัง

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

  • Settlement และ maturity จะถูกปัดเศษเป็นเลขจำนวนเต็ม

  • ถ้า settlement หรือ maturity ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน TBILLEQ จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า discount ≤ 0 ฟังก์ชัน TBILLEQ จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า settlement > maturity หรือถ้า maturity มากกว่าหนึ่งปีหลัง settlement ฟังก์ชัน TBILLEQ จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน TBILLEQ จะคำนวณในสมการ TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM)) โดย DSM คือจำนวนวันที่อยู่ระหว่าง settlement กับ maturity โดยใช้หลักเกณฑ์ 360 วันต่อปี

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

31/3/2008

วันที่ทำข้อตกลง

1/6/2008

วันที่ครบกำหนดชำระ

9.14%

อัตราส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TBILLEQ(A2,A3,A4)

ผลตอบแทนพันธบัตรสมมูลสำหรับตั๋วเงินคลังที่ใช้เงื่อนไขใน A2, A3 และ A4 (0.09415 หรือ 9.42%)

9.42%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×