ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TBILLEQ ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอัตราผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคลัง

ไวยากรณ์

TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

สิ่งสำคัญ: ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าป้อนวันที่ถูกป้อนเป็นข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TBILLEQ มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • การจ่ายเงิน    จำเป็น วันที่ชําระค่าซื้อขายตั๋วเงินคลัง วันที่ชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์คือวันที่หลังจากวันที่ออกจําหน่ายเมื่อตั๋วเงินคลังมีการซื้อขายไปยังผู้ซื้อ

  • ครบ กำหนด    จำเป็น วันครบกําหนดไถ่ของตั๋วเงินคลัง วันครบกําหนดชําระคือวันที่ตั๋วเงินคลังหมดอายุ

  • ส่วนลด    จำเป็น อัตราส่วนลดของตั๋วเงินคลัง

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน

  • Settlement และ maturity จะถูกปัดเศษเป็นเลขจำนวนเต็ม

  • ถ้า settlement หรือ maturity ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน TBILLEQ จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า discount ≤ 0 ฟังก์ชัน TBILLEQ จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า settlement > maturity หรือถ้า maturity มากกว่าหนึ่งปีหลัง settlement ฟังก์ชัน TBILLEQ จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน TBILLEQ จะคำนวณในสมการ TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM)) โดย DSM คือจำนวนวันที่อยู่ระหว่าง settlement กับ maturity โดยใช้หลักเกณฑ์ 360 วันต่อปี

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

31/3/2008

วันที่ทำข้อตกลง

1/6/2008

วันที่ครบกำหนดชำระ

9.14%

อัตราส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TBILLEQ(A2,A3,A4)

ผลตอบแทนพันธบัตรสมมูลสำหรับตั๋วเงินคลังที่ใช้เงื่อนไขใน A2, A3 และ A4 (0.09415 หรือ 9.42%)

9.42%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×