ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TBILLYIELD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าผลตอบแทนสำหรับตั๋วเงินคลัง

ไวยากรณ์

TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่เป็นข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TBILLYIELD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Settlement    จำเป็น วันที่ชําระค่าตั๋วเงินคลัง วันที่ชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันที่ออกตั๋วเงินคลังที่ขายให้กับผู้ซื้อ

 • วันครบกําหนดไถ่ตัว    จำเป็น วันครบกําหนดไถ่สินค้าของตั๋วเงินคลัง วันครบกําหนดไถ่ตัวคือวันที่ตั๋วเงินคลังหมดอายุ

 • Pr    จำเป็น ราคาตั๋วเงินคลังต่อมูลค่าตามตั๋ว $100

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excelวันที่เป็นเลขลดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 มีเลขล.ก. 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 มีเลขลเกิดขึ้น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2443 ไป 39,448 วัน

 • Settlement และ maturity จะถูกปัดเศษเป็นเลขจำนวนเต็ม

 • ถ้า settlement หรือ maturity ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน TBILLYIELD จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า pr ≤ 0 ฟังก์ชัน TBILLYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า settlement ≥ maturity หรือถ้า maturity มากกว่าหนึ่งปีหลัง settlement ฟังก์ชัน TBILLYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • คำนวณ TBILLYIELD ดังนี้

  สมการ

  โดยที่

  • DSM = จำนวนวันจากวันที่ซื้อตั๋วจนถึงวันครบกำหนด ไม่นับวันครบกำหนดอื่นที่มากกว่าหนึ่งปีปฏิทินหลังจากวันซื้อตั๋ว

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

31/3/2008

วันที่ทำข้อตกลง

1/6/2008

วันที่ครบกำหนดชำระ

$98.45

ราคาต่อมูลค่าหน้าตั๋ว $100

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TBILLYIELD(A2,A3,A4)

ผลตอบแทนสำหรับตั๋วเงินคลังที่ใช้เงื่อนไขใน A2, A3 และ A4 (0.0914 หรือ 9.14%)

9.14%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×