ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

TDIST (ฟังก์ชัน TDIST)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TDIST ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) ของการแจกแจงค่า t สองด้าน (student) ซึ่งค่าตัวเลข (x) จะเป็นค่าจากการคำนวณค่า t ที่จุดเปอร์เซ็นต์ที่ถูกนำไปคำนวณ การแจกแจงค่า t จะใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูลตัวอย่างขนาดเล็ก ให้ใช้ฟังก์ชันนี้แทนตารางค่าวิกฤตของการแจกแจงแบบ t

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน T.DIST.2T และ ฟังก์ชัน T.DIST.RT

ไวยากรณ์

TDIST(x,deg_freedom,tails)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TDIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลขที่จะใช้ประเมินการแจกแจง

  • Deg_freedom    (ต้องระบุ) จำนวนเต็มที่ระบุจำนวนองศาความเป็นอิสระ

  • Tails    (ต้องระบุ) ระบุจำนวนด้านของการแจกแจงที่จะส่งกลับ ถ้า Tails = 1 ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับการแจกแจกแบบด้านเดียว ถ้า Tails = 2 ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบสองด้าน

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ Deg_freedom < 1 ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • อาร์กิวเมนต์ Deg_freedom และอาร์กิวเมนต์ Tails จะถูกปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า Tails เป็นค่าใดๆ ที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2 ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x < 0 แล้ว TDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Tails = 1 ฟังก์ชัน TDIST จะถูกคำนวณเป็น TDIST = P( X>x ) เมื่อ X คือตัวแปรสุ่มตามการแจกแจงแบบ t ถ้า Tails = 2 ฟังก์ชัน TDIST จะถูกคำนวณเป็น TDIST = P(|X| > x) = P(X > x หรือ X < -x)

  • เนื่องจากไม่อนุญาตให้ x < 0 ถ้าต้องการใช้ TDIST เมื่อ x < 0 โปรดทราบว่า TDIST(-x,df,1) = 1 – TDIST(x,df,1) = P(X > -x) และ TDIST(-x,df,2) = TDIST(x,df,2) = P(|X| > x)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

1.959999998

ค่าตัวเลขที่ใช้ประเมินหาการแจกแจง

60

ระดับความเป็นอิสระ

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=TDIST(A2,A3,2)

การแจกแจงแบบสองด้าน (0.054644930 หรือ 5.46 เปอร์เซ็นต์)

5.46%

=TDIST(A2,A3,1)

การแจกแจงแบบด้านเดียว (0.027322465 หรือ 2.73 เปอร์เซ็นต์)

2.73%

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×