ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

TIMEVALUE (ฟังก์ชัน TIMEVALUE)

ส่งกลับตัวเลขทศนิยมของเวลาซึ่งแทนโดยสายข้อความ ตัวเลขทศนิยมนี้จะเป็นค่าในช่วงตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 0.99999999 ซึ่งจะแทนค่าของเวลาตั้งแต่ 0:00:00 (12:00:00 AM) ถึง 23:59:59 (11:59:59 PM)

ไวยากรณ์

TIMEVALUE(time_text)

time_text     คือสตริงข้อความที่แทนเวลาในรูปแบบเวลาใดๆ ของกระดาษคำนวณ ตัวอย่างเช่น สตริงข้อความ "6:45 PM" และ "18:45" ในเครื่องหมายอัญประกาศซึ่งแทนเวลา

ข้อสังเกต

ข้อมูลวันที่ใน time_text จะถูกละเว้น

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TIMEVALUE("2:24 AM")

ส่วนทศนิยมของวัน สำหรับเวลาที่ระบุ (0.1)

=TIMEVALUE("22-Aug-2008 6:35 AM")

ส่วนทศนิยมของวัน สำหรับเวลาที่ระบุ (0.274305556)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×