×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Training: Create and set up a list

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

This video-based training course teaches you how to create SharePoint lists using built-in apps, create and edit views of the lists, share lists with others, and set alerts so you can be notified automatically when lists change.

Note SkyDrive is now OneDrive, and SkyDrive Pro is now OneDrive for Business. Read more about this change at From SkyDrive to OneDrive.

Inside this course:

Create a list (1:17)
Learn to create a list on a SharePoint site. You’ll need permission to add an app to the site in order to create a list.

Add a column to a list or library (2:08)
Learn to add a column to a list or library on a SharePoint site. The video shows how to add existing columns to a view and also how to create a new column in the list or library.

Create and edit public views of a list or library (2:17)
Learn to create and edit public views of a list or library so that others on your team can use the views.

Share a list or library with your team (2:49)
Learn to share a list or library with your team. The video shows a few ways to share a direct link to a list.

Set up an alert or other settings for a list or library (1:58)
Learn to set up alerts on a list and where to turn on other settings for a list, such as versioning, unique permissions, or other advanced list settings.

Additional resources:

Quick Reference Card

More courses available at Microsoft Office Training.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×