TRIM (ฟังก์ชัน TRIM)

เอาช่องว่างทั้งหมดออกไปจากข้อความ ยกเว้นช่องว่างเดี่ยวระหว่างคำเท่านั้น ใช้ TRIM กับข้อความที่คุณได้รับมาจากโปรแกรมประยุกต์อื่นที่อาจมีการจัดช่องว่างต่างจากปกติ

ไวยากรณ์

TRIM(text)

text     คือข้อความที่คุณต้องการเอาช่องว่างออก

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TRIM(" First Quarter Earnings ")

เอาช่องว่างนำหน้าหรือต่อท้ายออกจากข้อความในสูตร (First Quarter Earnings)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×