ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

TYPE (ฟังก์ชัน TYPE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TYPE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับชนิดของค่า ใช้ฟังก์ชัน TYPE เมื่อลักษณะการทำงานของฟังก์ชันอื่นขึ้นอยู่กับชนิดของค่าในเซลล์เฉพาะ

ไวยากรณ์

TYPE(value)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TYPE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Value    (ต้องระบุ) อาจเป็นค่าใดๆ ของ Microsoft Excel ก็ได้ เช่น ตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ และอื่นๆ

ถ้า value เท่ากับ

ฟังก์ชัน TYPE จะส่งกลับค่า

ตัวเลข

1

ข้อความ

2

ค่าตรรกะ

4

ค่าความผิดพลาด

16

อาร์เรย์

64

ข้อสังเกต

  • ฟังก์ชัน TYPE มีประโยชน์มากเมื่อคุณกำลังใช้ฟังก์ชันที่สามารถยอมรับข้อมูลได้หลายชนิด เช่น ฟังก์ชัน ARGUMENT และ INPUT เป็นต้น ให้ใช้ TYPE หาว่าฟังก์ชันหรือสูตรจะส่งกลับข้อมูลชนิดใด

  • คุณไม่สามารถใช้ TYPE ในการระบุว่าเซลล์มีสูตรหรือไม่ TYPE ระบุได้เฉพาะชนิดของค่าที่เป็นผลลัพธ์หรือค่าที่ถูกแสดงออกมาเท่านั้น ถ้าค่าในเซลล์เป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์อื่นที่มีสูตรอยู่ TYPE จะส่งกลับชนิดของค่าที่เป็นผลลัพธ์ของสูตร

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

มโน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TYPE(A2)

ส่งกลับชนิดของค่าใน A2 ชนิด Text จะระบุเป็นค่า 2

2

=TYPE("นาย "&A2)

ส่งกลับชนิดของ "นาย มโน ซึ่งเป็น Text

2

=TYPE(2+A2)

ส่งกลับชนิดของสูตรใน C6 ซึ่งส่งกลับ 16 ซึ่งเป็นชนิดสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด #VALUE! ข้อความแสดงข้อผิดพลาด #VALUE! จะแสดงไว้ใน C7

16

=(2+A2)

ค่าความผิดพลาดที่ส่งกลับโดยสูตร =(2+A2) ซึ่งใช้ใน C2

#VALUE!

=TYPE({1,2;3,4})

ส่งกลับชนิดของค่าคงที่อาร์เรย์ นั่นคือ 64

64

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×