VALUE (ฟังก์ชัน VALUE)

ฟังก์ชันนี้จะแปลงสตริงข้อความที่แทนจำนวนให้เป็นตัวเลข

ไวยากรณ์

VALUE(text)

text     คือข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ หรือการอ้างอิงคอลัมน์ที่มีข้อความซึ่งคุณต้องการแปลง

ข้อสังเกต

ข้อความอาจเป็นตัวเลขค่าคงที่ใดๆ รูปแบบวันที่หรือเวลา ถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในรูปแบบเหล่านี้ ฟังก์ชัน VALUE จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=VALUE("$1,000")

จำนวนที่เทียบเท่ากับสตริง (1000)

=VALUE("16:48:00")-VALUE("12:00:00")

เลขลำดับที่เทียบเท่ากับ 4 ชั่วโมง 48 นาที ซึ่งได้แก่ "16:48:00"-"12:00:00" (0.2 หรือ 4:48)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×