ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ ค่า  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันนี้จะแปลงสตริงข้อความที่แทนจำนวนให้เป็นตัวเลข

ไวยากรณ์

VALUE(text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน VALUE มีอาร์กิวเมนต์นี้

  • ข้อความ    จำเป็น ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศหรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีข้อความที่คุณต้องการแปลง

ข้อสังเกต

  • Text อาจอยู่ในรูปแบบตัวเลข วันที่ หรือเวลาที่รู้จักโดย Microsoft Excel ถ้าข้อความไม่อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเหล่านี้ VALUE จะส่งกลับ #VALUE! ค่าผิดพลาด

  • โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน VALUE ในสูตร เนื่องจาก Excel จะแปลงข้อความเป็นตัวเลขโดยอัตโนมัติตามความจําเป็น ฟังก์ชันนี้มีไว้เพื่อความเข้ากันได้กับโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=VALUE("$1,000")

ตัวเลขที่มีค่าเทียบเท่ากับสตริงข้อความ "$1,000"

1000

=VALUE("16:48:00")-VALUE("12:00:00")

เลขลำดับที่เทียบเท่ากับ 4 ชั่วโมง 48 นาที นั่นคือ "16:48:00" ลบ "12:00:00" (0.2 = 4:48)

0.2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×