ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

VAR.P (ฟังก์ชัน VAR.P)

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด (ละเว้นค่าตรรกะและข้อความในประชากร)

ไวยากรณ์

VAR.P(number1,[number2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน VAR.P มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number1    (ต้องระบุ) คืออาร์กิวเมนต์จำนวนแรกที่สอดคล้องกับประชากร

 • Number2, ...    (ระบุหรือไม่ก็ได้) อาร์กิวเมนต์จำนวนที่ 2 ถึง 254 ที่สอดคล้องกับประชากร

ข้อสังเกต

 • VAR.P จะถือว่าอาร์กิวเมนต์เหล่านี้เป็นประชากรทั้งหมด ถ้าข้อมูลของคุณแทนตัวอย่างประชากร ให้คำนวณค่าความแปรปรวนโดยใช้ฟังก์ชัน VAR.S

 • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

 • ค่าตรรกะ และข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์เข้าไปโดยตรงยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะมีการนับไว้

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง ก็จะนับเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้น และจะละเว้นเซลล์ว่างเปล่า ค่าตรรกะ หรือข้อความในอาร์เรย์หรือในการอ้างอิง

 • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

 • ถ้าคุณต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนในการอ้างอิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน VARPA

 • สมการสำหรับฟังก์ชัน VAR.P คือ

  สมการ

  เมื่อ x เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง AVERAGE(number1,number2,…) และ n คือขนาดของตัวอย่าง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ความทนทาน

1,345

1,301

1,368

1,322

1,310

1,370

1,318

1,350

1,303

1,299

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=VAR.P(A2:A11)

ค่าความแปรปรวนของความทนทานต่อการแตกหักของเครื่องมือทั้งหมด โดยตั้งสมมติฐานว่ามีเครื่องมือเพียง 10 ชิ้นเท่านั้นที่ผลิตออกมา (ใช้จำนวนประชากรทั้งหมด)

678.84

=VAR.S(A2:A11)

ค่าความแปรปรวน โดยใช้ฟังก์ชัน VAR.S ซึ่งถือว่าทดสอบเฉพาะตัวอย่างหนึ่งของจำนวนประชากรเท่านั้น ผลลัพธ์จะแตกต่างจาก VAR.P

754.27

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×