ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

VAR.S (ฟังก์ชัน VAR.S)

ประมาณค่าความแปรปรวนจากค่าตัวอย่าง (ละเว้นค่าตรรกะและข้อความในค่าตัวอย่าง)

ไวยากรณ์

VAR.S(number1,[number2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน VAR.S มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number1    (ต้องระบุ) อาร์กิวเมนต์จำนวนค่าแรกที่สอดคล้องกับตัวอย่างประชากร

 • Number2, ...    (ระบุหรือไม่ก็ได้) อาร์กิวเมนต์จำนวนที่ 2 ถึง 254 ที่สอดคล้องกับตัวอย่างประชากร

ข้อสังเกต

 • ฟังก์ชัน VAR.S จะถือว่าอาร์กิวเมนต์เหล่านี้เป็นค่าตัวอย่างของประชากร ถ้าข้อมูลของคุณแทนประชากรทั้งหมด ให้คำนวณค่าความแปรปรวนโดยใช้ VAR.P

 • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

 • ค่าตรรกะ และข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์เข้าไปโดยตรงยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะมีการนับไว้

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง ก็จะนับเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้น และจะละเว้นเซลล์ว่างเปล่า ค่าตรรกะ หรือข้อความในอาร์เรย์หรือในการอ้างอิง

 • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

 • ถ้าคุณต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนในการอ้างอิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน VARA

 • ฟังก์ชัน VAR.S จะใช้สูตรต่อไปนี้

  สูตร

  เมื่อ x เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง AVERAGE(number1,number2,…) และ n คือขนาดของตัวอย่าง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ความทนทาน

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=VAR.S(A2:A11)

ค่าความแปรปรวนสำหรับความทนทานต่อการแตกหักของเครื่องมือ เมื่อค่าใน A2:A11 แทนตัวอย่างหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดเท่านั้น VAR.S จะส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกับ VAR.P ซึ่งถือว่าช่วงของข้อมูลเป็นประชากรทั้งหมด

754.27

=VAR.P(A2:A11)

ค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด โดยใช้ฟังก์ชัน VAR.P จะส่งกลับผลลัพธ์ที่ต่างกัน

678.84

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×