VARPA (ฟังก์ชัน VARPA)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะคำนวณค่าความแปรปรวนโดยยึดตามประชากรทั้งหมด นอกจากตัวเลขแล้วข้อความและค่าตรรกะเช่น TRUE และ FALSE จะรวมอยู่ในการคำนวณด้วยเช่นกัน

ไวยากรณ์

VARPA(value1,value2,...)

value1,value2,...     คืออาร์กิวเมนต์ค่าที่ 1 ถึง 30 จากประชากร

ข้อสังเกต

  • VARPA จะถือว่าอาร์กิวเมนต์เหล่านี้เป็นประชากรทั้งหมด ถ้าข้อมูลของคุณเป็นตัวอย่างของประชากร คุณจะต้องคำนวณความแปรปรวนโดยใช้ฟังก์ชัน VARA

  • อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าเป็น TRUE จะประเมินค่าเป็น 1 ส่วนอาร์กิวเมนต์ที่มีข้อความหรือค่าเป็น FALSE จะประเมินค่าเป็น 0 (ศูนย์) ถ้าไม่ต้องการนำข้อความหรือค่าตรรกะมาคำนวณด้วย ให้ใช้ฟังก์ชัน VARP แทน

  • สมการของฟังก์ชัน VARPA คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

สมมติว่าเครื่องมือ 10 ชิ้นซึ่งเป็นเครื่องมือทั้งหมดที่เครื่องจักรเครื่องหนึ่งผลิตได้ในระหว่างกระบวนการผลิต ถูกเก็บรวบรวมมาเพื่อวัดความแข็งแรงที่จุดแตกหัก

St1

St2

St3

St4

St5

St6

St7

St8

St9

St10

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

=VARPA([St1], [St2], [St3], [St4], [St5], [St6], [St7], [St8], [St9], [St10])

ค่าความแปรปรวนของความแข็งแรงที่จุดแตกหักของเครื่องมือทั้งหมด โดยตั้งสมมติฐานว่ามีเครื่องมือเพียง 10 ชิ้นเท่านั้นที่ผลิตออกมา (678.84)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×