ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

VDB (ฟังก์ชัน VDB)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน VDB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับคาบเวลาที่คุณระบุ รวมทั้งคาบเวลาเพียงบางส่วน โดยใช้วิธียอดลดลงทวีคูณ (double-declining balance) หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ VDB ย่อมาจาก variable declining balance

ไวยากรณ์

VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน VDB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Cost    (ต้องระบุ) ต้นทุนแรกเริ่มของสินทรัพย์

 • Salvage    (ต้องระบุ) มูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว (บางครั้งก็เรียกว่า มูลค่าซากของสินทรัพย์) ค่านี้เป็น 0 ได้

 • Life    (ต้องระบุ) คือตัวเลขระยะเวลาการเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (บางครั้งเรียกว่าอายุการใช้งานของสินทรัพย์)

 • Start_period    (ต้องระบุ) คาบเวลาเริ่มต้นที่คุณต้องการนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา Start_period จะต้องใช้หน่วยเดียวกับค่า life

 • End_period    (ต้องระบุ) คาบเวลาสิ้นสุดที่คุณต้องการนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา End_period จะต้องใช้หน่วยเดียวกับค่า life

 • Factor    (ระบุหรือไม่ก็ได้) อัตราที่ยอดลดลง ถ้าไม่ใส่ค่า factor จะถือว่าเท่ากับ 2 (วิธียอดลดลงทวีคูณ) เปลี่ยนค่า factor ถ้าคุณไม่ต้องการใช้วิธียอดลดลงทวีคูณ สำหรับคำอธิบายของวิธียอดลดลงทวีคูณ ให้ดูที่ DDB

 • No_switch    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าตรรกะที่ระบุว่าจะสลับไปที่ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงหรือไม่ เมื่อค่าเสื่อมราคามากกว่าการคำนวณยอดลดลง

  • ถ้า no_switch มีค่าเป็น TRUE แล้ว Microsoft Excel จะไม่สลับไปยังการหาค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงแม้ว่าค่าเสื่อมราคานั้นจะมากกว่าการคำนวณยอดลดลงก็ตาม

  • ถ้า no_switch เป็น FALSE หรือไม่ได้ใส่ค่าไว้ Excel จะสลับไปยังค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงเมื่อค่าเสื่อมราคามีค่ามากกว่าการคำนวณยอดลดลง

สิ่งสำคัญ: อาร์กิวเมนต์ทั้งหมด ยกเว้น no_switch ต้องเป็นจำนวนบวก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

2400

ราคาเริ่มต้น

300

ราคาค่าซาก

10

ช่วงการใช้ประโยชน์เป็นจำนวนปี

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=VDB(A2, A3, A4*365, 0, 1)

ค่าเสื่อมราคาของวันแรก Excel จะถือว่าค่า factor คือ 2 โดยอัตโนมัติ

$1.32

=VDB(A2, A3, A4*12, 0, 1)

ค่าเสื่อมราคาในเดือนแรก

$40.00

=VDB(A2, A3, A4, 0, 1)

ค่าเสื่อมราคาในปีแรก

$480.00

=VDB(A2, A3, A4*12, 6, 18)

ค่าเสื่อมราคาระหว่างเดือนที่หกถึงเดือนที่สิบแปด

$396.31

=VDB(A2, A3, A4*12, 6, 18, 1.5)

ค่าเสื่อมราคาระหว่างเดือนที่หกถึงเดือนที่สิบแปดโดยใช้ค่า factor เท่ากับ 1.5 แทนการใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า

$311.81

=VDB(A2, A3, A4, 0, 0.875, 1.5)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีงบประมาณแรกที่คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยถือว่ากฎหมายภาษีจำกัดค่าเสื่อมราคาที่ 150 เปอร์เซ็นต์ของดุลที่ลดลง ทรัพย์สินที่ซื้อในกลางไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

$315.00

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×