ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน VDB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินสําหรับระยะเวลาใดๆ ที่คุณระบุ รวมถึงระยะเวลาบางส่วน โดยใช้วิธียอดลดลงทวีคูณหรือวิธีอื่นที่คุณระบุ VDB ย่อจากยอดลดลงของตัวแปร

ไวยากรณ์

VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน VDB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ต้นทุน    จำเป็น ต้นทุนเริ่มต้นของทรัพย์สิน

 • ซาก    จำเป็น ค่าที่จุดสิ้นสุดของค่าเสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่ามูลค่าซากของทรัพย์สิน) ค่านี้สามารถเป็น 0 ได้

 • อายุ    จำเป็น จํานวนระยะเวลาที่ทรัพย์สินถูกคิดค่าเสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่าอายุการใช้งานของทรัพย์สิน)

 • Start_period    จำเป็น ระยะเวลาเริ่มต้นที่คุณต้องการคํานวณค่าเสื่อมราคา Start_period ต้องใช้หน่วยเดียวกับอายุการใช้งาน

 • End_period    จำเป็น ระยะเวลาสิ้นสุดที่คุณต้องการคํานวณค่าเสื่อมราคา End_period ต้องใช้หน่วยเดียวกับอายุการใช้งาน

 • ปัจจัย    ไม่จำเป็น อัตราที่ยอดคงเหลือลดลง ถ้าเว้นตัวประกอบไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 2 (วิธียอดลดลงทวีคูณ) เปลี่ยนค่า Factor ถ้าคุณไม่ต้องการใช้วิธี Double-Declining Balance สําหรับคําอธิบายของวิธียอดลดลงทวีคูณ ให้ดู DDB

 • No_switch    ไม่จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุว่าจะสลับเป็นค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงเมื่อค่าเสื่อมราคามากกว่าการคํานวณยอดลดลงหรือไม่

  • ถ้า no_switch มีค่าเป็น TRUE แล้ว Microsoft Excel จะไม่สลับไปยังการหาค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงแม้ว่าค่าเสื่อมราคานั้นจะมากกว่าการคำนวณยอดลดลงก็ตาม

  • ถ้า no_switch เป็น FALSE หรือไม่ได้ใส่ค่าไว้ Excel จะสลับไปยังค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงเมื่อค่าเสื่อมราคามีค่ามากกว่าการคำนวณยอดลดลง

สิ่งสำคัญ: อาร์กิวเมนต์ทั้งหมด ยกเว้น no_switch ต้องเป็นจำนวนบวก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

2400

ราคาเริ่มต้น

300

ราคาค่าซาก

10

ช่วงการใช้ประโยชน์เป็นจำนวนปี

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=VDB(A2, A3, A4*365, 0, 1)

ค่าเสื่อมราคาของวันแรก Excel จะถือว่าตัวประกอบคือ 2 โดยอัตโนมัติ

฿1.32

=VDB(A2, A3, A4*12, 0, 1)

ค่าเสื่อมราคาในเดือนแรก

฿40.00

=VDB(A2, A3, A4, 0, 1)

ค่าเสื่อมราคาในปีแรก

฿480.00

=VDB(A2, A3, A4*12, 6, 18)

ค่าเสื่อมราคาระหว่างเดือนที่หกถึงเดือนที่สิบแปด

฿396.31

=VDB(A2, A3, A4*12, 6, 18, 1.5)

ค่าเสื่อมราคาระหว่างเดือนที่หกถึงเดือนที่สิบแปดโดยใช้ค่า factor เท่ากับ 1.5 แทนการใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า

฿311.81

=VDB(A2, A3, A4, 0, 0.875, 1.5)

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปีงบประมาณแรกที่คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยสมมติว่ากฎหมายภาษีจํากัดค่าเสื่อมราคา 150 เปอร์เซ็นต์ของยอดลดลง มีการซื้อทรัพย์สินในช่วงกลางไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

฿315.00

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×