จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
นำเข้าและส่งออก vCard ไปยังที่ติดต่อของ Outlook

ส่งออกที่ติดต่อจำนวนมากเป็นไฟล์ CSV

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

If you want to send more than just a few contacts, it can be a lot easier to export them as a CSV, or comma separated values, file. Here’s how it works.

Import contacts from a spreadsheet

  • If someone sends you contacts in a .csv file, you'll need to use the Import and Export Wizard to add them.

  • Many email programs can import and export .csv files. Learn how to Import contacts from an Excel spreadsheet.

  • When you get a new computer, you don’t need to export contacts from your old one if your organization uses Microsoft Exchange Server. Contacts show up automatically when you configure Outlook on the new machine.

Want more?

Import vCards to Outlook contacts

Share contacts as vCards

Attach a vCard to an email message

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×