WEEKDAY (ฟังก์ชัน WEEKDAY)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้วันทำงาน  ฟังก์ชันใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าวันในสัปดาห์ที่สอดคล้องกับค่าวันที่ ตามค่าเริ่มต้น วันจะเป็นจำนวนเต็ม อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 (อาทิตย์) ถึง 7 (เสาร์)

ไวยากรณ์

WEEKDAY(serial_number,[return_type])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน WEEKDAY มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • serial_number    (ต้องระบุ) คือเลขลำดับที่ใช้แทนวันที่ของวันซึ่งคุณต้องการค้นหา ควรใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

  • Return_type    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือตัวเลขที่ระบุชนิดของค่าที่ส่งกลับ

Return_type

ตัวเลขที่ถูกส่งกลับ

1 หรือละไว้

ตัวเลข 1 (วันอาทิตย์) ถึง 7 (วันเสาร์) จะมีลักษณะการทำงานแบบเดียวกับใน Microsoft Excel เวอร์ัชันก่อนหน้า

2

ตัวเลข 1 (วันจันทร์) ถึง 7 (วันอาทิตย์)

3

ตัวเลข 0 (วันจันทร์) ถึง 6 (วันอาทิตย์)

11

ตัวเลข 1 (วันจันทร์) ถึง 7 (วันอาทิตย์)

12

ตัวเลข 1 (วันอังคาร) ถึง 7 (วันจันทร์)

13

ตัวเลข 1 (วันพุธ) ถึง 7 (วันอังคาร)

14

ตัวเลข 1 (วันพฤหัสบดี) ถึง 7 (วันพุธ)

15

ตัวเลข 1 (วันศุกร์) ถึง 7 (วันพฤหัสบดี)

16

ตัวเลข 1 (วันเสาร์) ถึง 7 (วันศุกร์)

17

ตัวเลข 1 (วันอาทิตย์) ถึง 7 (วันเสาร์)

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

  • ถ้า serial_number อยู่นอกช่วงค่าฐานวันที่ปัจจุบัน จะส่งกลับ #NUM! เป็นข้อผิดพลาด

  • ถ้า return_type อยู่นอกช่วงที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น จะส่งกลับ #NUM! เป็นข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

14/2/2551

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=WEEKDAY(A2)

วันในสัปดาห์ โดยมีตัวเลข 1 (วันอาทิตย์) ถึง 7 (วันเสาร์) (5)

5

=WEEKDAY(A2, 2)

วันในสัปดาห์ โดยมีตัวเลข 1 (วันจันทร์) ถึง 7 (วันอาทิตย์) (4)

4

=WEEKDAY(A2, 3)

วันในสัปดาห์ โดยมีตัวเลข 0 (วันจันทร์) ถึง 6 (วันอาทิตย์) (3)

3

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×