ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน WEEKNUM ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

จะส่งกลับหมายเลขสัปดาห์ของวันที่ระบุ ตัวอย่างเช่น สัปดาห์ที่มีวันที่ 1 มกราคม คือสัปดาห์แรกของปี และจะมีหมายเลขเป็นสัปดาห์ที่ 1

ระบบที่ใช้กับฟังก์ชันนี้มีสองระบบคือ

  • ระบบ 1    สัปดาห์ที่มีวันที่ 1 มกราคม คือสัปดาห์แรกของปี และจะมีหมายเลขเป็นสัปดาห์ที่ 1

  • ระบบ 2    สัปดาห์ที่มีวันพฤหัสบดีแรกของปีคือสัปดาห์แรกของปี และจะมีหมายเลขเป็นสัปดาห์ที่ 1 ระบบนี้เป็นวิธีการที่ระบุไว้ใน ISO 8601 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อระบบเลขสัปดาห์ของยุโรป

ไวยากรณ์

WEEKNUM(serial_number,[return_type])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน WEEKNUM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Serial_number    (ต้องระบุ) คือวันที่ภายในสัปดาห์ ควรใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

  • Return_type    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือตัวเลขที่ระบุว่าสัปดาห์จะเริ่มวันไหน ค่าเริ่มต้นคือ 1

Return_type

เริ่มต้นสัปดาห์ใน

ระบบ

1 หรือละไว้

วันอาทิตย์

1

2

วันจันทร์

1

11

วันจันทร์

1

1.2

วันอังคาร

1

1.3

วันพุธ

1

14

วันพฤหัสบดี

1

15

วันศุกร์

1

16

วันเสาร์

1

17

วันอาทิตย์

1

21

วันจันทร์

2

ข้อสังเกต

  • Excel จะเก็บวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

  • ถ้า Serial_number อยู่นอกช่วงค่าฐานวันที่ปัจจุบัน จะส่งกลับ #NUM! เป็นข้อผิดพลาด

  • ถ้า Return_type อยู่นอกช่วงที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น จะส่งกลับ #NUM! เป็นข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

9/3/2555

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=WEEKNUM(A2)

จำนวนของสัปดาห์ในปีที่มีวันที่ 9/3/2012 โดยใช้สัปดาห์ที่เริ่มต้นจากวันอาทิตย์ (ค่าเริ่มต้น)

10

=WEEKNUM(A2,2)

จำนวนของสัปดาห์ในปีที่มีวันที่ 9/3/2012 โดยใช้สัปดาห์ที่เริ่มต้นจากวันจันทร์ (อาร์กิวเมนต์ที่สอง, 2)

11

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×