ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน WEEKNUM ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับหมายเลขสัปดาห์ของวันที่ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น สัปดาห์ที่มีวันที่ 1 มกราคม คือสัปดาห์แรกของปี และจะมีหมายเลขเป็นสัปดาห์ที่ 1

ระบบที่ใช้กับฟังก์ชันนี้มีสองระบบคือ

  • ระบบ 1    สัปดาห์ที่มีวันที่ 1 มกราคม คือสัปดาห์แรกของปี และจะมีหมายเลขเป็นสัปดาห์ที่ 1

  • ระบบ 2    สัปดาห์ที่มีวันพฤหัสบดีแรกของปีคือสัปดาห์แรกของปี และจะมีหมายเลขเป็นสัปดาห์ที่ 1 ระบบนี้เป็นวิธีการที่ระบุไว้ใน ISO 8601 ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าระบบกําหนดหมายเลขสัปดาห์ของยุโรป

ไวยากรณ์

WEEKNUM(serial_number,[return_type])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน WEEKNUM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Serial_number     จำเป็น วันที่ภายในสัปดาห์ ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าป้อนวันที่ถูกป้อนเป็นข้อความ

  • Return_type     ไม่จำเป็น ตัวเลขที่กําหนดวันเริ่มต้นของสัปดาห์ ค่าเริ่มต้นคือ 1

Return_type

เริ่มต้นสัปดาห์ใน

ระบบ

1 หรือละไว้

วันอาทิตย์

1

2

วันจันทร์

1

11

วันจันทร์

1

1.2

วันอังคาร

1

1.3

วันพุธ

1

14

วันพฤหัสบดี

1

15

วันศุกร์

1

16

วันเสาร์

1

17

วันอาทิตย์

1

21

วันจันทร์

2

ข้อสังเกต

  • Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น 1 มกราคม 1900 จะเป็นเลขลําดับ 1 1 มกราคม 2008 เป็นเลขลําดับ 39448 เนื่องจากเป็น 39,448 วันหลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900

  • ถ้า Serial_number อยู่นอกช่วงค่าฐานวันที่ปัจจุบัน จะส่งกลับ #NUM! เป็นข้อผิดพลาด

  • ถ้า Return_type อยู่นอกช่วงที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น จะส่งกลับ #NUM! เป็นข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

9/3/2555

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=WEEKNUM(A2)

จำนวนของสัปดาห์ในปีที่มีวันที่ 9/3/2012 โดยใช้สัปดาห์ที่เริ่มต้นจากวันอาทิตย์ (ค่าเริ่มต้น)

10

=WEEKNUM(A2,2)

จำนวนของสัปดาห์ในปีที่มีวันที่ 9/3/2012 โดยใช้สัปดาห์ที่เริ่มต้นจากวันจันทร์ (อาร์กิวเมนต์ที่สอง, 2)

11

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×