Word ผู้ช่วยประวัติย่อ LinkedIn - คำชี้แจงเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไฟล์คำชี้แจงเกี่ยวกับบุคคลภายนอกนี้ให้แจ้งให้ทราบและข้อมูลเกี่ยวกับรหัสของบริษัทอื่น หรืออื่น ๆ แสดงอยู่ด้านล่าง ("โค้ดของบริษัทอื่น") ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ Microsoft สำรองสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดลงในโค้ดของบริษัทอื่นที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยไม่ตาม Microsoft ว่าทั้ง โดย estoppel หรือไม่เช่นนั้น แจ้งให้ทราบและสิทธิ์การใช้งานด้านล่างมีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ประชาเท่านั้น

ember browserify 1.1.4 | สิทธิ์ MIT
ผู้สนับสนุนลิขสิทธิ์ (c) Stefan Penner ของแผน Robert Jackson และ ember ไม่

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

1.2.1 ember ไม่ eyeglass | ปะแก้สิทธิ์การใช้งานเวอร์ชัน 2.0
Corp. LinkedIn 2015 ลิขสิทธิ์

ได้รับสิทธิ์ภายใต้ปะแก้สิทธิ์การใช้งาน เวอร์ชัน 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน"); คุณไม่สามารถใช้ไฟล์นี้ยกเว้นสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานที่: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0ได้

เว้นแต่ว่าจำเป็น โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือยอมรับในการเขียน มีกระจายซอฟต์แวร์ distributed ภายใต้สิทธิ์การใช้งานแอ "เป็น IS" BASIS โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขของใด ๆ ชนิด หรือโดยนัย

--------

ข้อมูล ember 2.14.0 | สิทธิ์ MIT
Copyright (C) 2011-2017 เครื่องหมายตัวหนอน inc.และผู้สนับสนุน
ส่วนลิขสิทธิ์ (C) 2011 LivingSocial inc

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

0.5.1 & 0.6.0 ember โหลด initializers | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) 2016

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

กำหนดค่า ember local 0.0.2 | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) 2015

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

ตัวแก้ไขปัญหา ember 2.0.3 | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) Stefan Penner ของ 2013 และผู้สนับสนุนแอป Kit Ember

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

2.0.1 ember-กำหนดเส้นทางแบบกระทำ-helper | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) 2016 DockYard, Inc

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

ember.js 2.11.2 | สิทธิ์ MIT
ผู้สนับสนุนลิขสิทธิ์ (c) Yehuda Katz ของ 2015, Dale กำหนดเอง และ Ember.js

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

สถานะแผ่น ember 1.0.2 | อนุประโยค BSD 2
ลิขสิทธิ์ (c) 2016 สิทธิ์ Joshua Lawrence ทุกอย่างที่สำรองไว้

แจกจ่ายใหม่และการใช้งานในแหล่งข้อมูลและไบนารีฟอร์ม มี หรือไม่ มีการปรับ เปลี่ยน ได้รับอนุญาตโดยที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  1. การเผยแพร่ซ้ำโค้ดต้นฉบับต้องเก็บลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการนี้ของเงื่อนไข และการสละสิทธิ์ดังต่อไปนี้

  2. เผยแพร่ซ้ำในรูปแบบไบต้องระบุลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการนี้ของเงื่อนไข และการสละสิทธิ์ดังต่อไปนี้ในเอกสารและ/หรืออื่น ๆ มาพร้อมกับการแจกแจง

ซอฟต์แวร์นี้ไว้ โดยตัวยึดลิขสิทธิ์และ "เป็น" ผู้สนับสนุน และใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะถึง การรับประกันโดยนัยของสินค้าและการออกกำลังกายสำหรับตัวประสงค์เฉพาะ ไม่ จะยึดลิขสิทธิ์หรือผู้สนับสนุนรับผิดชอบใด ๆ โดยตรง INDIRECT เบ็ดเตล็ด พิเศษ เยี่ยง ต่อความเสียหาย (รวมถึง แต่ไม่จำกัด จัด SUBSTITUTE สินค้าหรือบริการ ได้อย่างไร การสูญเสียใช้ ข้อมูล หรือ กำไร หรือถูกขัดจังหวะธุรกิจ) สาเหตุ และ บนใด ๆ ทฤษฎีความรับผิด ว่าในสัญญา ความรับผิดที่เข้มงวด หรือละเมิด (รวมถึงการละเลย หรือมิฉะนั้น) ว่าด้วยในลักษณะใดใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้เช่นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

--------

ตัดทอน ember 0.1.3 | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) 2017

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

jquery 1.4.2 | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) รนา jQuery Foundation และผู้สนับสนุน https://js.foundation/ อื่น ๆ

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

jquery 1.9.1 | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) 2013 รนา jQuery Foundation

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

2.2.1 jquery (NPM) | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) 2016 รนา jQuery Foundation

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

2.1.3 js คุกกี้| สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) Klaus Hartl ของแผน

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

loader.js 4.1.0 | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) Yehuda Katz ของแผน Stefan Penner และผู้สนับสนุน

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

กำหนดเส้นทางจำแนก0.1.9 | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) Yehuda Katz ของแผนและผู้สนับสนุน

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

spaniel 2.0.3 | ปะแก้สิทธิ์การใช้งานเวอร์ชัน 2.0
Corp. LinkedIn 2016 ลิขสิทธิ์

ได้รับสิทธิ์ภายใต้ปะแก้สิทธิ์การใช้งาน เวอร์ชัน 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน"); คุณไม่สามารถใช้ไฟล์นี้ยกเว้นสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานที่: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0ได้

เว้นแต่ว่าจำเป็น โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือยอมรับในการเขียน มีกระจายซอฟต์แวร์ distributed ภายใต้สิทธิ์การใช้งานแอ "เป็น IS" BASIS โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขของใด ๆ ชนิด หรือโดยนัย

--------

2.8.10 uglify js | อนุประโยค BSD 2
ปล่อย UglifyJS ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน BSD:
ลิขสิทธิ์ 2012 2013 © Mihai Bazon mihai.bazon@gmail.com

แจกจ่ายใหม่และการใช้งานในแหล่งข้อมูลและไบนารีฟอร์ม มี หรือไม่ มีการปรับ เปลี่ยน ได้รับอนุญาตโดยที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  1. การเผยแพร่ซ้ำโค้ดต้นฉบับต้องเก็บลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการนี้ของเงื่อนไข และการสละสิทธิ์ดังต่อไปนี้

  2. เผยแพร่ซ้ำในรูปแบบไบต้องระบุลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการนี้ของเงื่อนไข และการสละสิทธิ์ดังต่อไปนี้ในเอกสารและ/หรืออื่น ๆ มาพร้อมกับการแจกแจง

ซอฟต์แวร์นี้ไว้ โดยตัวยึดลิขสิทธิ์และ "เป็น" ผู้สนับสนุน และใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะถึง การรับประกันโดยนัยของสินค้าและการออกกำลังกายสำหรับตัวประสงค์เฉพาะ ไม่ จะยึดลิขสิทธิ์หรือผู้สนับสนุนรับผิดชอบใด ๆ โดยตรง INDIRECT เบ็ดเตล็ด พิเศษ เยี่ยง ต่อความเสียหาย (รวมถึง แต่ไม่จำกัด จัด SUBSTITUTE สินค้าหรือบริการ ได้อย่างไร การสูญเสียใช้ ข้อมูล หรือ กำไร หรือถูกขัดจังหวะธุรกิจ) สาเหตุ และ บนใด ๆ ทฤษฎีความรับผิด ว่าในสัญญา ความรับผิดที่เข้มงวด หรือละเมิด (รวมถึงการละเลย หรือมิฉะนั้น) ว่าด้วยในลักษณะใดใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้เช่นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

--------

usertiming 0.1.6 | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) 2017 Nic Jansma, http://nicj.net

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

--------

2.0.1 uuid (โหน) | สิทธิ์ MIT
ลิขสิทธิ์ (c) ผู้สนับสนุน 2010 - Robert Kieffer ของ 2016 และอื่น ๆ

สิทธิ์ได้ถูกมอบหมายให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลใดๆ ที่ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, ผสาน, เผยแพร่, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ที่มีซอฟต์แวร์อยู่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและคำบอกกล่าวสิทธิ์นี้จะรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีกรณีใดๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของสัญญา การละเมิด หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการซื้อขายอื่นๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×