ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน XIRR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด เมื่อต้องการคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในสําหรับชุดของกระแสเงินสดเป็นงวด ให้ใช้ฟังก์ชัน IRR

ไวยากรณ์

XIRR(values, dates, [guess])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน XIRR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Values    จำเป็น ชุดของกระแสเงินสดที่สอดคล้องกับกําหนดการชําระเงินในวันที่ การชําระเงินครั้งแรกเป็นตัวเลือกและสอดคล้องกับต้นทุนหรือการชําระเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการลงทุน ถ้าค่าแรกเป็นต้นทุนหรือการชําระเงิน ค่านั้นต้องเป็นค่าลบ การชําระเงินที่ประสบความสําเร็จทั้งหมดจะได้รับส่วนลดตามปี 365 วัน ชุดข้อมูลของค่าต้องมีค่าบวกอย่างน้อยหนึ่งค่าและค่าลบหนึ่งค่า

 • Dates    จำเป็น กําหนดการชําระเงินที่สอดคล้องกับการชําระเงินกระแสเงินสด วันที่อาจเกิดขึ้นตามลําดับใดๆ ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าป้อนวันที่ถูกป้อนเป็นข้อความ .

 • Guess    ไม่จำเป็น ตัวเลขที่คุณคาดว่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ของ IRR

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน

 • ตัวเลขต่างๆ ใน dates จะถูกตัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ต้องมีอย่างน้อยสภาพคล่องตัวทางการเงินค่าบวกหนึ่งตัวและสภาพคล่องตัวทางการเงินติดลบหนึ่งตัวสำหรับ XIRR มิฉะนั้น XIRR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าตัวเลขใดก็ตามใน dates เป็นค่าวันที่ที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน XIRR จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าตัวเลขใดก็ตามใน dates ถึงก่อนวันที่เริ่มต้น ฟังก์ชัน XIRR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า values และ dates มีจำนวนค่าที่แตกต่างกัน ฟังก์ชัน XIRR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จําเป็นต้องให้การคาดเดาสําหรับการคํานวณ XIRR ถ้าไม่ใส่ค่าไว้ จะถือว่าเดาเป็น 0.1 (10 เปอร์เซ็นต์)

 • XIRR มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ XNPV ซึ่งเป็นฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนที่คํานวณโดย XIRR คืออัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับ XNPV = 0

 • Excel ใช้เทคนิคการวนซ้ำสําหรับการคํานวณ XIRR การใช้อัตราการเปลี่ยนแปลง (เริ่มต้นด้วยการคาดเดา) XIRR จะวนผ่านการคํานวณจนกว่าผลลัพธ์จะถูกต้องภายใน 0.000001 เปอร์เซ็นต์ หาก XIRR ไม่พบผลลัพธ์ที่ใช้งานได้หลังจากพยายาม 100 ครั้ง#NUM! เป็นค่าความผิดพลาด อัตราจะเปลี่ยนแปลงจนถึง:

  สมการ

  โดยที่:

  • di = วันชำระเงินครั้งที่ i หรือครั้งสุดท้าย

  • d1 = วันชำระเงินครั้งที่ 0

  • Pi = การชำระเงินครั้งที่ i หรือครั้งสุดท้าย

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

ค่า

วันที่

-10,000

1 ม.ค. 51

2,750

1 มี.ค. 51

4,250

30 ต.ค. 51

3,250

15 ก.พ. 52

2,750

1 เม.ย. 52

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=XIRR(A3:A7, B3:B7, 0.1)

IRR (Internal Rate of Return) (0.373362535 หรือ 37.34%)

37.34%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×