ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน XNPV ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของกระแสเงินสดในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดเป็นงวด เมื่อต้องการคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของชุดข้อมูลกระแสเงินสดที่เป็นงวด ให้ใช้ฟังก์ชัน NPV

ไวยากรณ์

XNPV(rate, values, dates)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน XNPV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • อัตรา    จำเป็น อัตราส่วนลดที่จะใช้กับกระแสเงินสด

 • ค่า    จำเป็น ชุดข้อมูลกระแสเงินสดที่สอดคล้องกับตารางการจ่ายเงินในวันที่ การจ่ายเงินงวดแรกสามารถเลือกได้ และสอดคล้องกับต้นทุนหรือการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นการลงทุน ถ้าค่าแรกเป็นต้นทุนหรือการจ่ายเงิน ค่านั้นต้องเป็นค่าลบ การจ่ายเงินส่เร็จทั้งหมดจะได้รับส่วนลดตามปีที่มี 365 วัน ชุดของค่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งค่าที่เป็นบวกและหนึ่งค่าลบ

 • วันที่    จำเป็น ตารางวันที่การจ่ายเงินที่สอดคล้องกับการจ่ายเงินสด วันที่การจ่ายเงินงวดแรกจะระบุจุดเริ่มต้นของตารางการจ่ายเงิน วันที่อื่นๆ ทั้งหมดต้องอยู่หลังวันที่นี้ แต่อาจอยู่ในล.ก. ได้

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excelวันที่เป็นเลขลดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 มีเลขล.ก. 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 มีเลขลเกิดขึ้น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2443 ไป 39,448 วัน

 • ตัวเลขต่างๆ ใน dates จะถูกตัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน XNPV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าตัวเลขใดก็ตามใน dates เป็นค่าวันที่ที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน XNPV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าตัวเลขใดก็ตามใน dates ถึงก่อนวันที่เริ่มต้น ฟังก์ชัน XNPV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า values และ dates มีจำนวนค่าที่แตกต่างกัน ฟังก์ชัน XNPV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • โดยจะคำนวณฟังก์ชัน XNPV ดังนี้

  สมการ

  โดยที่:

  • di = วันชำระเงินครั้งที่ i หรือครั้งสุดท้าย

  • d1 = วันชำระเงินครั้งที่ 0

  • Pi = การชำระเงินครั้งที่ i หรือครั้งสุดท้าย

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ค่า

วันที่

-$10,000

1/1/2551

$2,750

1/3/2551

$4,250

30/10/2551

$3,250

15/2/2552

$2,750

1/4/2552

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=XNPV(.09, A2:A6, B2:B6)

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนตามต้นทุนและผลตอบแทนข้างบน กระแสเงินสดมีส่วนลดที่ 9 เปอร์เซ็นต์

$2,086.65

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×