ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

XNPV (ฟังก์ชัน XNPV)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน XNPV ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) สำหรับกระแสเงินสดในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด เมื่อต้องการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับชุดข้อมูลของสภาพคล่องตัวทางการเงินในแต่ละคาบทางการเงิน ให้ใช้ฟังก์ชัน NPV

ไวยากรณ์

XNPV(rate, values, dates)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน XNPV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Rate    (ต้องระบุ) คืออัตราส่วนลดที่นำไปใช้กับกระแสเงินสด

 • Values    (ต้องระบุ) ชุดข้อมูลของกระแสเงินสดที่มีวันที่สัมพันธ์กับการชำระเงินในช่วงเวลาหนึ่ง การชำระเงินงวดแรกนั้นสามารถเลือกได้ และสอดคล้องกับต้นทุนหรือการชำระเงินที่เกิดขึ้นในตอนต้นของการลงทุน ถ้าค่าแรกเป็นต้นทุนหรือการชำระเงิน จะต้องเป็นค่าลบ การชำระเงินในงวดต่อไปทั้งหมดจะมีส่วนลดตามปีที่มี 365 วัน ชุดค่าจะต้องประกอบด้วยค่าบวกอย่างน้อยหนึ่งค่าและค่าลบอย่างน้อยหนึ่งค่า

 • Dates    (ต้องระบุ) คือวันที่การชำระเงินในช่วงเวลาหนึ่งที่สัมพันธ์กับการชำระเงินสด วันที่ชำระเงินงวดแรกจะบอกถึงจุดเริ่มต้นของตารางการชำระเงิน วันที่อื่นๆ ทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นภายหลังวันที่นี้ แต่อาจเรียงลำดับอย่างไรก็ได้

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

 • ตัวเลขต่างๆ ใน dates จะถูกตัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน XNPV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าตัวเลขใดก็ตามใน dates เป็นค่าวันที่ที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน XNPV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าตัวเลขใดก็ตามใน dates ถึงก่อนวันที่เริ่มต้น ฟังก์ชัน XNPV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า values และ dates มีจำนวนค่าที่แตกต่างกัน ฟังก์ชัน XNPV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • โดยจะคำนวณฟังก์ชัน XNPV ดังนี้

  สมการ

  โดยที่:

  • di = วันชำระเงินครั้งที่ i หรือครั้งสุดท้าย

  • d1 = วันชำระเงินครั้งที่ 0

  • Pi = การชำระเงินครั้งที่ i หรือครั้งสุดท้าย

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ค่า

วันที่

-$10,000

1/1/2551

$2,750

1/3/2551

$4,250

30/10/2551

$3,250

15/2/2552

$2,750

1/4/2552

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=XNPV(.09, A2:A6, B2:B6)

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนตามข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนข้างบน โดยใช้อัตราส่วนลดกับกระแสเงินสดเท่ากับ 9 เปอร์เซ็นต์

$2,086.65

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×