YEAR (ฟังก์ชัน YEAR)

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับปีที่สอดคล้องกับวันที่

ไวยากรณ์

YEAR(serial_number)

serial_number     เป็นวันที่ของปีที่คุณต้องการค้นหา

ข้อสังเกต

ค่าวันที่จะถูกจัดเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 31 ธันวาคม 1899 มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 1900

ค่าที่ส่งกลับโดยฟังก์ชัน YEAR, MONTH และ DAY จะเป็นค่าแบบคริสต์ศักราชโดยไม่คำนึงว่ารูปแบบการแสดงผลของค่าวันที่ที่ใส่ไว้จะเป็นรูปแบบใด ตัวอย่างเช่น ถ้ารูปแบบการแสดงผลของวันที่ที่ใส่เป็นฮิจเราะห์ ค่าที่ส่งกลับของฟังก์ชัน YEAR, MONTH และ DAY จะเป็นค่าที่สัมพันธ์กับวันที่แบบคริสต์ศักราชที่เทียบเท่ากัน

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=YEAR("5/7/2008")

ปีของวันที่แรก (2008)

=YEAR("5/7/10")

ปีของวันที่ที่สอง (2010)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×