ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน YEARFRAC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

YEARFRACจะคํานวณเศษส่วนของปีที่แสดงแทนด้วยจํานวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่สองวัน (start_dateและend_date ) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ YEARFRAC เพื่อระบุสัดส่วนของผลประโยชนของทั้งปี หรือข้อผูกมัดในการกําหนดระยะเวลาที่ระบุได้

ไวยากรณ์

YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน YEARFRAC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date    จำเป็น วันที่ที่แสดงวันที่เริ่มต้น

  • End_date    จำเป็น วันที่ที่แสดงวันที่สิ้นสุด

  • Basis    ไม่จำเป็น ชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

สิ่งสำคัญ: 

  • ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2018,5,23) เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่เป็นข้อความ

  • ฟังก์ชัน YEARFRAC อาจส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้หลักเกณฑ์ US (NASD) 30/360 และ start_date เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์

ข้อสังเกต

  • Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2018 จะมีเลขลำดับเป็น 43101 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 43,101 วัน

  • อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า start_date หรือ end_date ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน YEARFRAC จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Basis < 0 หรือถ้า Basis > 4 ฟังก์ชัน YEARFRAC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

1/1/2555

วันที่เริ่มต้น

30/7/2555

วันที่สิ้นสุด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=YEARFRAC(A2,A3)

เศษส่วนของปีที่อยู่ระหว่างวันที่ 1/1/2012 และ 30/7/2012 โดยตัดอาร์กิวเมนต์ Basis ออก

0.58055556

=YEARFRAC(A2,A3,1)

เศษส่วนของวันที่เดียวกัน โดยใช้อาร์กิวเมนต์ Basis แบบ ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง Because 2012 is a Leap year, it has a 366 day basis.

0.57650273

=YEARFRAC(A2,A3,3)

เศษส่วนของวันที่เดียวกัน โดยใช้อาร์กิวเมนต์ Basis ตามที่เป็นจริง/365 ใช้หลักเกณฑ์ 365 วัน

0.57808219

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×