ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

YEARFRAC (ฟังก์ชัน YEARFRAC)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน YEARFRAC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

YEARFRAC จะคำนวณเศษส่วนของปีที่บ่งบอกถึงจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่สองวัน (start_date และ end_date) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ YEARFRAC เพื่อหาสัดส่วนของผลกำไรทั้งปี หรือข้อผูกมัดที่จะกำหนดไว้ในระยะเวลาที่ระบุ

ไวยากรณ์

YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน YEARFRAC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date    (ต้องระบุ) คือวันที่ที่ใช้แทนวันที่เริ่มต้น

  • End_date    (ต้องระบุ) คือวันที่ที่ใช้แทนวันที่สิ้นสุด

  • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

สิ่งสำคัญ: 

  • ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2018,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

  • ฟังก์ชัน YEARFRAC อาจส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้หลักเกณฑ์ US (NASD) 30/360 และ start_date เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์

ข้อสังเกต

  • Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2018 จะมีเลขลำดับเป็น 43101 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 43,101 วัน

  • อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า start_date หรือ end_date ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน YEARFRAC จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Basis < 0 หรือถ้า Basis > 4 ฟังก์ชัน YEARFRAC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

1/1/2555

วันที่เริ่มต้น

30/7/2555

วันที่สิ้นสุด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=YEARFRAC(A2,A3)

เศษส่วนของปีที่อยู่ระหว่างวันที่ 1/1/2012 และ 30/7/2012 โดยตัดอาร์กิวเมนต์ Basis ออก

0.58055556

=YEARFRAC(A2,A3,1)

เศษส่วนของวันที่เดียวกัน โดยใช้อาร์กิวเมนต์ Basis แบบ ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง เนื่องจากปี 2012 เป็นปีอธิกสุรทิน ซึ่งมี 366 วัน

0.57650273

=YEARFRAC(A2,A3,3)

เศษส่วนของวันที่เดียวกัน โดยใช้อาร์กิวเมนต์ Basis ตามที่เป็นจริง/365 ใช้ Basis แบบ 365 วัน

0.57808219

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×