ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน YIELD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด ใช้ YIELD ในการคํานวณผลตอบแทนของพันธบัตร

ไวยากรณ์

YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่เป็นข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน YIELD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Settlement    จำเป็น วันที่ชําระค่าข้อตกลงของหลักทรัพย์ วันที่ชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันที่ออกหลักทรัพย์เมื่อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ

 • วันครบกําหนดไถ่ตัว    จำเป็น วันครบกําหนดของ Security's วันครบกําหนดไถ่ตัวคือวันที่ความปลอดภัยหมดอายุ

 • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยรายปีของความปลอดภัย

 • Pr    จำเป็น ราคาตามราคาตามบัญชี $100

 • การแลกใช้    จำเป็น มูลค่าไถ่ถอนของความปลอดภัยต่อมูลค่าตามบัญชี $100

 • ความถี่    จำเป็น จํานวนครั้งในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1 for semiannual, frequency = 2; for quarterly, frequency = 4.

 • Basis    ไม่จำเป็น ชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excelวันที่เป็นเลขลดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 มีเลขล.ก. 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 มีเลขลเกิดขึ้น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2443 ไป 39,448 วัน

 • วันที่ชําระค่าซื้อ คือวันที่ที่ผู้ซื้อซื้อตราสาร เช่น พันธบัตร วันที่ครบกําหนดคือวันที่ที่คูปองหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตร 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และผู้ซื้อจะซื้อในภายหลังหกเดือน วันที่ออกดอกเบี้ยจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระค่าซื้อจะเป็น 1 กรกฎาคม 2008 และวันครบกําหนดไถ่ตัวจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2038 ซึ่งอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2008 ซึ่งเป็นวันที่ออกดอกเบี้ย 30 ปี

 • Settlement, Maturity, Frequency และ Basis จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้า settlement หรือ maturity ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า rate < 0 ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า pr ≤ 0 หรือ redemption ≤ 0 ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า frequency เป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่ 1, 2 หรือ 4 ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า settlement ≥ maturity ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าระยะเวลาการชำระเงินก่อนถึงวันไถ่ถอนที่ระบุไว้ในตราสารมีอยู่ไม่เกินหนึ่งครั้ง ฟังก์ชัน YIELD จะคำนวณดังนี้

  สมการ

  โดยที่:

  • A = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าตราสารจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย (วันค้างรับ)

  • DSR = จำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่ไถ่ถอน

  • E = จำนวนวันในงวดของการจ่ายดอกเบี้ย

 • ถ้าระยะเวลาของดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงวันไถ่ถอนมีมากกว่าหนึ่งครั้ง YIELD จะคํานวณผ่านการคํานวณคํานวณแบบครั้งต่อๆ ไปหนึ่งร้อยครั้ง ความละเอียดจะใช้วิธี Newton โดยยึดตามสูตรที่ใช้กับฟังก์ชัน PRICE ผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงไปจนกว่าราคาประเมินของผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคา

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

15-ก.พ.-51

วันที่ทำข้อตกลง

15-พ.ย.-59

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

5.75%

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

95.04287

ราคา

$100

มูลค่าไถ่ถอน

2

Frequency คือแบบรายครึ่งปี (ดูเนื้อหาข้างบน)

0

ใช้ Basis แบบ 30/360 (ดูเนื้อหาข้างบน)

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=YIELD(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)

ผลตอบแทนของพันธบัตรตามเงื่อนไขข้างบน (0.065 หรือ 6.5%)

6.5%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×