ความช่วยเหลือและการเรียนรู้สำหรับ Publisher

สร้างเค้าโครงที่สวยงามอย่างมืออาชีพ

วางเค้าโครงและสไตล์ข้อความ รูปภาพ เส้นขอบ ปฏิทิน และอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ ทุกสิ่งที่คุณเพิ่มจะอยู่ในลักษณะตามที่คุณออกแบบ ทั้งในรูปแบบการพิมพ์ ออนไลน์ หรือในอีเมล

ดูวิธีการ

เนื้อหาออกแบบเฉพาะสำหรับทุกวัตถุประสงค์

สร้างทุกสิ่งได้ตั้งแต่บัตรอวยพรและป้ายชื่อไปจนถึงจดหมายข่าวและเอกสารทางการตลาดแบบมืออาชีพ โดยใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าที่หลากหลายของ Publisher

เรียนรู้เพิ่มเติม