ความช่วยเหลือและการเรียนรู้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เริ่มด้วยการฝึกอบรมหลัก

รับการตั้งค่าในระบบคลาวด์และบนอุปกรณ์ของคุณ และเรียนรู้วิธีรักษาความปลอดภัยและจัดการสภาพแวดล้อมและข้อมูลของคุณ

เริ่มการฝึกอบรม

การฝึกอบรมที่แนะนำ

ทำงานร่วมกันและพบปะ

เรียนรู้วิธีทำงานร่วมกันให้ดีขึ้นทั้งในและนอกธุรกิจของคุณ

รวมสมาชิกในทีมของคุณเข้าไว้ด้วยกัน

ทำงานได้จากทุกที่

อุปกรณ์เคลื่อนที่และที่เก็บข้อมูลบน Cloud ให้คุณทำงานได้จากทุกที่

เริ่มทำงานทันที

จัดเก็บและแชร์

เก็บเอกสารของคุณไว้ในระบบคลาวด์และแชร์ได้อย่างปลอดภัย

เริ่มแชร์

ร่วมงานกับลูกค้า

เชื่อมต่อกับลูกค้าอยู่ตลอด

เชื่อมต่อกับลูกค้า

ก่อตั้ง พัฒนา และดำเนินธุรกิจของคุณ

หาเคล็ดลับและเทมเพลตเพื่อช่วยให้คุณบรรลุงานธุรกิจของคุณ

เรียนรู้วิธี

เคล็ดลับและเครื่องมือที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

สาธารณสุข

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อก่อตั้งและดำเนินธุรกิจทางการแพทย์ ทันตกรรม หรือบริการสาธารณสุขอื่นๆ ของคุณ

รับเทมเพลตสาธารณสุข

บริการจากมืออาชีพ

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อก่อตั้งและดำเนินธุรกิจบริการจากมืออาชีพ

รับเทมเพลตบริการ

ร้านค้าปลีกและการบริการอาหาร

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อก่อตั้งและดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือร้านค้าปลีกของคุณ

รับเทมเพลตร้านค้าปลีก

รับความช่วยเหลือที่ Microsoft Store

คลาสและการฝึกอบรมฟรีเพื่อช่วยคุณเพิ่มพูนความรู้และรับการสนับสนุนแบบตัวต่อตัวเมื่อคุณเริ่มใช้งาน

เยี่ยมชม Microsoft Store