การสนับสนุน Courseware และ Learning as a Service (LaaS)

การสนับสนุน Microsoft Certification โปรดไปที่ AKA.MS/MCPFORUM และสำหรับ MCT โปรดไปที่ AKA.MS/MCTFORUM

Loading

แบบฟอร์มนี้ไม่รองรับการสอบถามเกี่ยวกับ Microsoft Certifications โปรดไปที่ AKA.MS/MCPFORUM