ใช้อะแดปเตอร์ Surface USB-C ต่อกับอีเทอร์เน็ตและ USB 3.0

อะแดปเตอร์ Surface USB-C ต่อกับอีเทอร์เน็ตและ USB 3.0 ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตแบบใช้สายได้ อะแดปเตอร์นี้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีพอร์ต USB-C ที่รองรับข้อมูล คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB รุ่นเก่าได้ด้วยอะแดปเตอร์นี้เช่นกัน

อะแดปเตอร์ Surface USB-C เข้ากับอีเทอร์เน็ตและ USB 3.0

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์และใช้การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต

  1. เสียบขั้วต่อ USB-C ของอะแดปเตอร์ต่อกับพอร์ต USB-C บนอุปกรณ์ Surface ของคุณ
    โปรแกรมควบคุมจะติดตั้งโดยอัตโนมัติและใช้เวลาสักครู่

  2. หยิบสายอีเทอร์เน็ตที่เสียบต่อกับเราเตอร์ สวิตช์ ฮับ หรือโมเด็ม แล้วเสียบปลายอีกด้านหนึ่งต่อกับแจ็คอีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์

  3. เมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตของคุณ ที่บน Surface ให้เลือกไอคอน เครือข่าย  ที่ด้านขวาล่างของแถบงาน
    ในรายการเครือข่าย คุณควรเห็นชื่อของเครือข่ายอีเทอร์เน็ตพร้อมคำว่า เชื่อมต่อแล้ว ที่ด้านล่าง

หากคุณประสบปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดดู แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows 10 บนเว็บไซต์ Microsoft

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อะแดปเตอร์ Surface USB-C ต่อกับอีเทอร์เน็ตและ USB 3.0 โปรดเยี่ยมชม Microsoft Store ออนไลน์

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×