ความช่วยเหลือและการเรียนรู้สำหรับ Sway

แชร์เรื่องราวของคุณ

ใช้ Sway เพื่อสร้างและแชร์รายงาน งานนำเสนอ เรื่องราวส่วนตัว และอื่นๆ แบบโต้ตอบได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำให้ความคิดของคุณเป็นจริง

ความรู้สึกนึกคิดของคุณคือพื้นที่ทำงานที่ต่อเนื่อง และ Sway จะนำพื้นที่นี้มาสู่ความจริง พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

มาเริ่มกันเลย