การจำรหัสผ่านและกรอกเว็บฟอร์มสำหรับ Internet Explorer 11

เบราว์เซอร์ใหม่ที่ Microsoft แนะนำมาถึงแล้ว

Microsoft Edge ใหม่  มาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานระดับโลกด้วยความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์มากขึ้น 

รับ Microsoft Edge ใหม่ในตอนนี้

สำหรับ Windows 10 และ Windows 8.1

การจดจำรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ เช่น อีเมล ธนาคาร หรือไซต์สำหรับเลือกซื้อสินค้า Internet Explorer จะถามว่าคุณต้องการให้จดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือไม่ เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ในครั้งต่อไป และเริ่มใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ Internet Explorerr จะใส่ข้อมูลบัญชีให้คุณจนครบ

การบันทึกรหัสผ่านจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน Internet Explorer แต่คุณสามารถเปิดหรือปิดการบันทึกรหัสผ่านได้ด้วยวิธีการดังนี้

 1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่ม เครื่องมือ แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 2. ในแท็บ เนื้อหา ภายใต้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ให้เลือก การตั้งค่า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนฟอร์ม แล้วเลือก ตกลง

เมื่อต้องการปิดการบันทึกรหัสผ่าน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนฟอร์ม

หมายเหตุ

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ Internet Explorer จะถามว่าคุณต้องการบันทึกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้หรือไม่ ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ส่วนบุคคลไว้ในคอมพิวเตอร์สาธารณะ

ข้อมูลบัญชีจะถูกเข้ารหัสและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่มีการใช้ร่วมกันระหว่างบัญชีผู้ใช้ต่างๆ และแอปอื่นๆ ในพีซีก็ไม่สามารถอ่านรหัสผ่านนั้นได้ แต่ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้พีซีเครื่องอื่นโดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ คุณจะลงชื่อเข้าใช้ไซต์ต่างๆ ด้วยข้อมูลบัญชีที่คุณบันทึกไว้ใน Internet Explorer ได้ เนื่องจากข้อมูลนี้สามารถใช้งานข้ามอุปกรณ์ได้

เมื่อคุณบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้สำหรับไซต์ที่ใช้โดเมนเดียวกับแอปที่คุณดาวน์โหลดจาก Microsoft Store แล้ว Windows จะลงชื่อเข้าใช้แอปนั้นโดยอัตโนมัติ

 

การกรอกฟอร์มด้วย การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

หากคุณดำเนินงานออนไลน์ที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งและการเรียกเก็บเงิน การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ สามารถประหยัดเวลาให้ได้ด้วยการช่วยกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ ในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมไซต์ที่มีฟอร์มและเริ่มใส่ข้อมูลของคุณ Internet Explorer จะกรอกฟอร์มดังกล่าวให้โดยยึดตามข้อมูลที่คุณเคยใส่ไว้ก่อนหน้านี้ วิธีการเปิด การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ มีดังนี้

 1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่ม เครื่องมือ แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 2. ในแท็บ เนื้อหา ภายใต้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ให้เลือก การตั้งค่า

 3. เลือก ฟอร์ม จากนั้นเลือก ตกลง แล้วเลือก ตกลง อีกครั้ง

การช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณขณะใช้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้ด้วยการจดจำรหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณใส่ลงในฟอร์มทางออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในพีซีที่คุณใช้งานในขณะนั้น คุณจึงควรระมัดระวังการใช้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ บนคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อคุณใช้พีซีสาธารณะหรือพีซีที่ใช้ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ แล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาประวัติของ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ออกจากพีซีนั้นได้ในกรณีที่คุณใส่ข้อมูลที่ไม่ต้องการใช้ร่วมกันไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของบัตรเครดิต

เมื่อต้องการลบประวัติของ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ในพีซี

 1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่ม เครื่องมือ แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 2. ในแท็บ เนื้อหา ภายใต้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เลือก การตั้งค่า แล้วเลือก ลบประวัติการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ลบประวัติการเรียกดู เลือก ข้อมูลฟอร์ม และ รหัสผ่าน เมื่อต้องการล้างรายการที่อยู่เว็บ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประวัติ ซึ่งจะลบประวัติการเรียกดูของคุณด้วย

 4. เลือก ลบ เพื่อล้างประวัติ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ของคุณ เลือก ตกลง แล้วเลือก ตกลง อีกครั้ง

 

สำหรับ Windows 7

การจดจำรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ เช่น อีเมล ธนาคาร หรือไซต์สำหรับเลือกซื้อสินค้า Internet Explorer จะถามว่าคุณต้องการให้จดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือไม่ เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ในครั้งต่อไป และเริ่มใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ Internet Explorerr จะใส่ข้อมูลบัญชีให้คุณจนครบ

การบันทึกรหัสผ่านจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน Internet Explorer แต่คุณสามารถเปิดหรือปิดการบันทึกรหัสผ่านได้ด้วยวิธีการดังนี้

 1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่ม เครื่องมือ แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 2. ในแท็บ เนื้อหา ภายใต้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ให้เลือก การตั้งค่า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนฟอร์ม แล้วเลือก ตกลง

 4. เมื่อต้องการปิดการบันทึกรหัสผ่าน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนฟอร์ม

หมายเหตุ

คุณไม่ควรบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ส่วนบุคคลไว้ในพีซีสาธารณะหรือในพีซีที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

ข้อมูลบัญชีของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ในพีซีของคุณ ทั้งนี้จะไม่มีการใช้ร่วมกันระหว่างบัญชีผู้ใช้ต่างๆ ถ้าคุณเลือกที่จะบันทึกรหัสผ่านใน Internet Explorer คุณควรกำหนดรหัสผ่านในการใช้พีซี และล็อกพีซีเมื่อไม่ได้ใช้งาน

 

การกรอกฟอร์มด้วย การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

หากคุณดำเนินงานออนไลน์ที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งและการเรียกเก็บเงิน การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ สามารถประหยัดเวลาให้ได้ด้วยการช่วยกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ ในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมไซต์ที่มีฟอร์มและเริ่มใส่ข้อมูลของคุณ Internet Explorer จะกรอกฟอร์มดังกล่าวให้โดยยึดตามข้อมูลที่คุณเคยใส่ไว้ก่อนหน้านี้ วิธีการเปิด การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ มีดังนี้

 1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่ม เครื่องมือ แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 2. ในแท็บ เนื้อหา ภายใต้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ให้เลือก การตั้งค่า

 3. เลือก ฟอร์ม จากนั้นเลือก ตกลง แล้วเลือก ตกลง อีกครั้ง

การช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณขณะใช้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้ด้วยการจดจำรหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณใส่ลงในฟอร์มทางออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในพีซีที่คุณใช้งานในขณะนั้น คุณจึงควรระมัดระวังการใช้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ บนคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อคุณใช้พีซีสาธารณะหรือพีซีที่ใช้ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ แล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาประวัติของ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ออกจากพีซีนั้นได้ในกรณีที่คุณใส่ข้อมูลที่ไม่ต้องการใช้ร่วมกันไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของบัตรเครดิต

เมื่อต้องการลบประวัติของ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ในพีซี

 1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่ม เครื่องมือ แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 2. ในแท็บเนื้อหา ภายใต้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ให้เลือก การตั้งค่า แล้วเลือก ลบประวัติการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ลบประวัติการเรียกดู เลือก ข้อมูลฟอร์ม และ รหัสผ่าน เมื่อต้องการล้างรายการที่อยู่เว็บ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประวัติ ซึ่งจะลบประวัติการเรียกดูของคุณด้วย

 4. เลือก ลบ เพื่อล้างประวัติ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ของคุณ เลือก ตกลง แล้วเลือก ตกลง อีกครั้ง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×