สารบัญ
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

Education Insights Premium ให้การเข้าถึงแนวโน้มภาพรวมในองค์กรของคุณ สิ่งที่คุณเห็นในแดชบอร์ดของคุณจะขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณในองค์กรโรงเรียนของคุณ และสิทธิ์ที่ผู้ดูแลระบบ IT ได้ตั้งค่าไว้สําหรับคุณ 

สิ่งสำคัญ: Education Insights Premium เป็นการอัปเกรดแบบชําระเงินที่มีมุมมองระดับองค์กรให้กับผู้นำทางการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล Education Insights เมื่อต้องการอัปเกรดองค์กรของคุณเป็น Education Insights Premium โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชี Microsoft หรือ กรอกฟอร์มนี้

ภาพรวม

ดูข้อมูลจากกรอบเวลาที่ระบุ

 • ตัวกรองเวลา: เลือก ปุ่มเครื่องหมายบั้งลง เพื่อเปิดรายการดรอปดาวน์ของตัวเลือกกรอบเวลาเพิ่มเติม

  • เลือก ช่วงแบบกําหนดเองเพื่อใส่วันที่ของคุณเองสําหรับกรอบเวลาสูงสุด 60 วัน กรอบเวลาสามารถเริ่มต้นได้จนถึงจุดเริ่มต้นของปีการศึกษาตามที่กําหนดโดย SDS 

หมายเหตุ: ข้อมูลเปอร์เซ็นต์จะถูกคํานวณเฉพาะนักเรียนในรายชื่อของวันสุดท้ายของกรอบเวลาที่คุณเลือก ถ้าไม่มีข้อมูลบัญชีรายชื่อของกรอบเวลาที่เลือก กรอบเวลาตามค่าเริ่มต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามนั้น

แดชบอร์ดภาพรวมข้อมูลเชิงลึก

เมนูดรอปดาวน์ที่แสดงกรอบเวลาที่สามารถเลือกดูข้อมูลได้

ประเภทข้อมูล

การมีส่วนร่วม

 • นักเรียนที่ไม่ใช้งาน: นักเรียนที่ไม่มีกิจกรรมใน Teams

 • งานที่มอบหมายที่พลาด: นักเรียนที่ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายที่ครบกําหนด

 • การประชุมที่พลาด: นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

ปริมาณงาน

 • ใช้งานในชั่วโมงที่ปิดการแจ้งเตือน: ​​​​นักเรียนที่มีกิจกรรมใน Teams ระหว่าง 20:00 น. ถึง 07:00 น. ภายนอกเวลาการเรียนปกติ

เคล็ดลับ: โฮเวอร์เหนือเปอร์เซ็นต์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจุดข้อมูลจากช่วงเวลาล่าสุด ตัวอย่างเช่นหากคุณวางเมาส์เหนือจุดข้อมูล การประชุมที่ไม่ได้รับ และดู 17% ถัดจาก +2% นั่นหมายความว่า 17% ของนักเรียนพลาดการประชุม และนั่นคือนักเรียนเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับกรอบเวลาก่อนหน้า 

โฮเวอร์เหนือข้อมูลเชิงลึกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับชั้นในแดชบอร์ดของคุณ:

หมายเหตุ: โครงสร้างองค์กรที่คุณเห็นในข้อมูลเชิงลึกจะขึ้นอยู่กับข้อมูล SDS ที่ระบุและสิทธิ์ที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ 

ข้อมูลระดับองค์กร:

 • แดชบอร์ดเริ่มต้นของคุณจะแสดงข้อมูลระดับองค์กรในโรงเรียนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง

 • จากที่นี่ คุณสามารถดูรายละเอียดแนวลึกเพิ่มเติมไปยังระดับโรงเรียนแต่ละระดับได้ เลือกชื่อโรงเรียนเพื่อดูข้อมูลอย่างใกล้ชิด (คุณสามารถเลือกโรงเรียนเฉพาะได้โดยใช้เมนูดรอปดาวน์โรงเรียน ซึ่งตั้งค่าเป็นโรงเรียนทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น)

คอลัมน์โรงเรียนในแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึก

ข้อมูลระดับโรงเรียน: 

 • ข้อมูลระดับโรงเรียนจะแสดงข้อมูลในระดับเกรดที่แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนที่คุณเลือกจากแดชบอร์ดหลักของคุณ

 • เลือกระดับเกรดเพื่อดูข้อมูลในชั้นเรียนต่างๆ ภายในเกรดดังกล่าว 

 • เลือก ดูข้อมูลสรุป เพื่อกลับไปยังมุมมองทั้งองค์กรของคุณ 

มุมมองโรงเรียนในแดชบอร์ดที่มีระดับเกรด

ข้อมูลระดับเกรด:

 • ข้อมูลระดับเกรดบนแดชบอร์ดของคุณแสดงข้อมูลจากเกรดที่คุณเลือกจากโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในชั้นเรียนในเกรดนั้น

 • เลือกชั้นเรียนเฉพาะสำหรับข้อมูลนักเรียนโดยละเอียด

 • เลือก ดูข้อมูลสรุป เพื่อกลับไปยังมุมมองระดับโรงเรียน

ข้อมูลของคอลัมน์ข้อมูลระดับเกรดหนึ่งสำหรับชั้นเรียนคณิตศาสตร์ การอ่าน และการเขียน

ข้อมูลระดับชั้นเรียน:

 • ข้อมูลระดับชั้นเรียนบนแดชบอร์ดของคุณแสดงข้อมูลที่มีอยู่ภายในแต่ละชั้นเรียน

 • เลือก ดูข้อมูลสรุป เพื่อกลับไปยังมุมมองระดับเกรด

แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกที่เจาะลึกระดับชั้นเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×