ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การอัปเดตสะสมที่เผยแพร่แล้วของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

สรุป

บทความนี้แสดงการอัปเดตสะสมที่เผยแพร่แล้วใน Microsoft Dynamics NAV 2017

การอัปเดตสะสมคือชุดสะสมของไฟล์ที่มีการแก้ไขด่วนและฟีเจอร์ตามข้อบังคับทั้งหมดที่เผยแพร่แล้วใน Microsoft Dynamics NAV 2017

การอัปเดตสะสมล่าสุดที่แสดงในบทความนี้มีการแก้ไขด่วนและฟีเจอร์ตามข้อบังคับที่เผยแพร่ใน Microsoft Dynamics NAV 2017 รวมถึงการแก้ไขด่วนและฟีเจอร์ที่ควบคุมซึ่งเผยแพร่ในการอัปเดตสะสมก่อนหน้านี้

คุณควรติดตั้งการอัปเดตสะสมล่าสุดเสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการอัปเดตสะสมที่เผยแพร่แล้วใน Microsoft Dynamics NAV 2017 การอัปเดตสะสมมีการแก้ไขด่วนที่ปรับใช้กับทุกประเทศและเลือกเวอร์ชันภายในเครื่อง

การอัปเดตสะสมของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ความรู้
ID ฐาน

ชื่อเรื่อง

วันที่เผยแพร่

สร้างไม่

มีเวอร์ชันภายในเครื่อง

5001730

การอัปเดตสะสม 53 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

เมษายน 2021

30513

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001230

การอัปเดตสะสม 52 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มีนาคม 2021

30477

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5000691

การอัปเดตสะสม 51 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กุมภาพันธ์ 2021

30443

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4595147

การอัปเดตสะสม 50 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มกราคม 2021

30428

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583548

การอัปเดตสะสม 49 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ธันวาคม 2020

30392

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583509

การอัปเดตสะสม 48 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

พฤศจิกายน 2020

30372

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583498

การอัปเดตสะสม 47 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ตุลาคม 2020

30351

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4576660

การอัปเดตสะสม 46 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กันยายน 2020

30340

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563412

การอัปเดตสะสม 45 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

สิงหาคม 2020

30319

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563403

การอัปเดตสะสม 44 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กรกฎาคม 2020

30301

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4564068

การอัปเดตสะสม 43 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มิถุนายน 2020

30284

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549682

การอัปเดตสะสม 42 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

พฤษภาคม 2020

30256

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549674http://support.microsoft.com/help/4549674

การอัปเดตสะสม 41 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

เมษายน 2020

30219

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4538884

การอัปเดตสะสม 40 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มีนาคม 2020

30192

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4539527

การอัปเดตสะสม 39 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กุมภาพันธ์ 2020

30160

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4537390

การอัปเดตสะสม 38 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มกราคม 2020

30131

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4533392

การอัปเดตสะสม 37 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ธันวาคม 2019

30102

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4528702

การอัปเดตสะสม 36 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

พฤศจิกายน 2019

30074

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4522952

การอัปเดตสะสม 35 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ตุลาคม 2019

30033

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4518532

การอัปเดตสะสม 34 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กันยายน 2019

29998

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4514617

การอัปเดตสะสม 33 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

สิงหาคม 2019

29965

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4511345

การอัปเดตสะสม 32 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กรกฎาคม 2019

29930

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4506823

การอัปเดตสะสม 31 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มิถุนายน 2019

29889

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4501065

การอัปเดตสะสม 30 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

พฤษภาคม 2019

29834

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4495416

การอัปเดตสะสม 29 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

เมษายน 2019

29683

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4492598

การอัปเดตสะสม 28 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มีนาคม 2019

28682

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4487774http://support.microsoft.com/help/4487774

การอัปเดตสะสม 27 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กุมภาพันธ์ 2019

27716

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4483884

การอัปเดตสะสม 26 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มกราคม 2019

26891

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4479232

การอัปเดตสะสม 25 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ธันวาคม 2018

26396

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4470114http://support.microsoft.com/help/4470114

การอัปเดตสะสม 24 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

พฤศจิกายน 2018

25480

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4465874

การอัปเดตสะสม 23 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ตุลาคม 2018

24745

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4462648

การอัปเดตสะสม 22 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กันยายน 2018

24238

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4346806

การอัปเดตสะสม 21 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

สิงหาคม 2018

23563

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4341447

การอัปเดตสะสม 20 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กรกฎาคม 2018

23021

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4337674

การอัปเดตสะสม 19 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มิถุนายน 2018

22286

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4171920

การอัปเดตสะสม 18 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

พฤษภาคม 2018

21832

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4100769

การอัปเดตสะสม 17 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

เมษายน 2018

21440

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4091306

การอัปเดตสะสม 16 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มีนาคม 2018

20784

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4078579

การอัปเดตสะสม 15 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กุมภาพันธ์ 2018

20333

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4058600

การอัปเดตสะสม 14 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มกราคม 2018

19831

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4055892

การอัปเดตสะสม 13 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ธันวาคม 2017

19421

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4052195

การอัปเดตสะสม 12 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

พฤศจิกายน 2017

18976

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4045671

การอัปเดตสะสม 11 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ตุลาคม 2017

18609

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4040570

การอัปเดตสะสม 10 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กันยายน 2017

18197

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4037309

การอัปเดตสะสม 09 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

สิงหาคม 2017

17972

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4034492

การอัปเดตสะสม 08 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กรกฎาคม 2017

17501

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4024642

การอัปเดตสะสม 07 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มิถุนายน 2017

16996

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4021396

การอัปเดตสะสม 06 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

พฤษภาคม 2017

16585

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4018437

การอัปเดตสะสม 05 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

เมษายน 2017

16177

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4014101

การอัปเดตสะสม 04 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มีนาคม 2017

15601

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4011763

การอัปเดตสะสม 03 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

กุมภาพันธ์ 2017

15140

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3216190

การอัปเดตสะสม 2 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

มกราคม 2017

15052

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3209071

การอัปเดตสะสม 1 ของ Microsoft Dynamics NAV 2017

ธันวาคม 2016

14199

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×