ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth ของ Microsoft กับคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของคุณ

 • หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของ Microsoft คุณต้องจับคู่อุปกรณ์โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (ตัวรับส่งสัญญาณที่ไม่ใช่ของ Microsoft) และโปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์

 • หากอุปกรณ์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของ Microsoft ที่มีปุ่ม First Connect อยู่ด้วย คุณสามารถใช้ปุ่ม First Connect เพื่อเริ่มใช้งานตัวสร้างการเชื่อมต่อ Microsoft ซึ่งฟังก์ชันดังกล่าวจะช่วยในการจับคู่ Bluetooth

 • หากอุปกรณ์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของ Microsoft แต่ไม่มีปุ่ม First Connect คุณต้องเสียบตัวรับส่งสัญญาณ จากนั้นจับคู่อุปกรณ์โดยใช้โปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์

 • หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณที่ไม่ใช่ของ Microsoft ในตัว คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงโดยใช้โปรแกรมการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคอมพิวเตอร์ ไม่ควรใช้ตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของ Microsoft

 • หมายเหตุ: ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ เช่น Wedge Touch Mouse และ Sculpt Touch Mouse จะต้องกดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จึงจะเริ่มต้นจับคู่กับคอมพิวเตอร์

การใช้หมายเลขรหัสผ่าน

คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าหมายเลขรหัสผ่านเมื่อจับคู่เมาส์กับคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณต้องกำหนดค่าหมายเลขรหัสผ่านเสมอเมื่อจับคู่แป้นพิมพ์หรือแผงตัวเลขกับคอมพิวเตอร์ วิธีการที่คุณใช้ระบุหมายเลขรหัสผ่านขึ้นอยู่กับโปรแกรม Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากโปรแกรม Bluetooth ของคุณให้ตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีการสร้างหมายเลขรหัสผ่าน ให้โปรแกรมสร้างหมายเลขรหัสผ่านให้กับคุณแทนที่จะสร้างด้วยตัวคุณเอง หรือไม่ใช้หมายเลขรหัสผ่าน เมื่อคุณพิมพ์หมายเลขรหัสผ่านแล้ว คุณจะไม่เห็นผลตอบกลับบนหน้าจอ หลังจากพิมพ์หมายเลขรหัสผ่าน คุณต้องกด กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือแผงตัวเลข เพื่อทำการจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์

เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของ Microsoft กับ First Connect

อุปกรณ์ Bluetooth บางรุ่นมีตัวรับส่งสัญญาณที่มีปุ่ม จึงทำให้การจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้น

 1. เสียบตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของ Microsoft เข้ากับพอร์ต USB

 2. กดปุ่ม เชื่อมต่อ บนตัวรับส่งสัญญาณ USB ค้างไว้ห้าวินาที ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Microsoft จะแสดงขึ้น

 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ -หรือ-

 4. เริ่มใช้งาน IntelliType Pro

 5. ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกแป้นพิมพ์ Bluetooth ที่ใช้ตัวรับส่งสัญญาณ First Connect แล้ว

 6. คลิกแท็บ ไร้สาย แล้วคลิก เชื่อมต่อ

 7. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth โดยไม่ใช้ First Connect

อุปกรณ์ Microsoft บางอย่างไม่มีปุ่ม First Connect บนตัวรับส่งสัญญาณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่อุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรม Bluetooth ของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยไม่ใช้ตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของ Microsoft

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ในตัว หรือหากคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ USB Bluetooth คุณอาจนำมาใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องใช้ตัวรับส่งสัญญาณ USB ของ Microsoft

สิ่งสำคัญ: หากคุณเชื่อมต่อโดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ที่ไม่ใช่ของ Microsoft คุณลักษณะ Mouse and Keyboard Center ขั้นสูงหลายรายการอาจไม่ทำงาน เนื่องจาก Mouse and Keyboard Center ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Bluetooth ของ Microsoft โดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันว่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของ Toshiba สามารถใช้งานได้ ส่วนซอฟต์แวร์ Bluetooth อื่นๆ อาจทำงานแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดโปรแกรม Bluetooth โดยปกติโปรแกรม Bluetooth จะอยู่ในแผงควบคุมหรือใน การตั้งค่า

 2. กดปุ่ม เชื่อมต่อ ที่อยู่ด้านล่างของอุปกรณ์ค้างไว้ หากอุปกรณ์ของคุณมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ไฟจะกะพริบสีเขียว/สีแดงเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์สามารถมองเห็นได้

 3. ในโปรแกรม Bluetooth ใช้ตัวเลือกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ การใช้คำที่ถูกต้องอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างโปรแกรม Bluetooth และเวอร์ชันต่างๆ

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 5. หากคุณกำลังเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และได้รับพร้อมท์ให้กำหนดค่าหมายเลขรหัสผ่าน ควรให้โปรแกรมเลือกหมายเลขรหัสผ่านให้กับคุณ

 6. หากคุณกำลังเชื่อมต่อเมาส์และได้รับพร้อมท์สำหรับหมายเลขรหัสผ่าน เลือก ไม่มีหมายเลขรหัสผ่าน อุปกรณ์เมาส์ Microsoft Bluetooth จะไม่ทำงานกับหมายเลขรหัสผ่านแบบสุ่ม

เปิดโปรแกรม Bluetooth

โปรแกรม Bluetooth มีหลายเวอร์ชันที่ช่วยคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของคุณ ดูเอกสารที่มากับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรม

ฮาร์ดแวร์

ตำแหน่งที่ตั้งของซอฟต์แวร์ Bluetooth

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 10

คลิก เริ่มต้น > การตั้งค่า > อุปกรณ์ > Bluetooth

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 8.1

เปิด ทางลัด > การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > Bluetooth

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7

คลิก เริ่มต้น > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Vista

คลิก เริ่มต้น > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP

คลิก เริ่มต้น > แผงควบคุม > เครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์ > อุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับคอมพิวเตอร์ Toshiba บางรุ่น

คลิก เริ่มต้น > โปรแกรมทั้งหมด > Toshiba > Bluetooth > การตั้งค่า Bluetooth

คอมพิวเตอร์อื่นๆ

ดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ซอฟต์แวร์ Bluetooth จะไม่มีอยู่ในเมนู Windows

สลับระหว่างโหมดไร้สาย 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์กับโหมดไร้สาย Bluetooth

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวรับ Bluetooth (ภายในหรือภายนอก) และอุปกรณ์ของคุณรองรับทั้งโหมดไร้สาย 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์และโหมดไร้สาย Bluetooth คุณสามารถสลับระหว่างโหมดไร้สายสองโหมดนี้ได้
ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง30ฟุต (~ 10 เมตร) อุปกรณ์ Bluetooth ทำงานอย่างปลอดภัยกว่าอุปกรณ์ไร้สายที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปด้วยการใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น สัญญาณที่เข้ารหัส และความถี่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

เปลี่ยนจากโหมดไร้สาย 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์เป็นโหมดไร้สาย Bluetooth

 1. ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ ถอดฝาแบตเตอรี่ออก และพลิกสลับไปใช้โหมด Bluetooth

 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดโปรแกรม Bluetooth โดยปกติโปรแกรม Bluetooth จะอยู่ในแผงควบคุมหรือในแอปการตั้งค่า

 3. เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ กดปุ่มเชื่อมต่อที่อยู่ด้านใต้ของอุปกรณ์ค้างไว้สองสามวินาที เมื่อไฟด้านบนของอุปกรณ์กะพริบสีแดงและสีเขียว อุปกรณ์จะสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เป็นเวลา 2 นาที

 4. เมื่อเมาส์อยู่ในรายการ เลือกเมาส์ และทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้เสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนจากโหมดไร้สาย Bluetooth เป็นโหมดไร้สาย 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์

 1. เสียบตัวรับส่งสัญญาณ USB ไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ ถอดฝาแบตเตอรี่ออก และพลิกสลับไปใช้โหมด 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ อุปกรณ์ของคุณจะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×