ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การแก้ไขเอกสารสำหรับ Microsoft Dynamics AX ๒๐๐๙สำหรับ Retail R2

อาการ

การวางจำหน่ายเริ่มต้นของ Microsoft Dynamics AX ๒๐๐๙สำหรับ Retail R2 ที่มีข้อผิดพลาดของเอกสารที่มีอยู่ อ้างอิงไปยังบทความนี้สำหรับข้อมูลที่แก้ไขแล้ว ข้อมูลสรุปของข้อผิดพลาดมีดังต่อไปนี้:

 • ในตอนนี้ฐานข้อมูลข้อความสำหรับการเชื่อมต่อ Microsoft Dynamics Retail Store จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

  เอกสารที่ได้รับผลกระทบ: คู่มือการปรับใช้และการติดตั้ง

 • โปรไฟล์ฐานข้อมูลไม่ได้รับมอบหมายโดยตรงไปยังร้านค้าและเทอร์มินัลอีกต่อไป

  เอกสารที่ได้รับผลกระทบ: คู่มือการปรับใช้และการติดตั้ง

 • ขั้นตอนในการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Retail Store มีการเปลี่ยนแปลง

  เอกสารที่ได้รับผลกระทบ: คู่มือการปรับใช้และการติดตั้ง, Retail Store จะเชื่อมต่อการอ้างอิงทางเทคนิค

 • ขั้นตอนสำหรับการตั้งค่าคอนฟิกบริการทรานแซคชัน Retail Dynamics ของ Microsoft มีการเปลี่ยนแปลง

  เอกสารที่ได้รับผลกระทบ: คู่มือการปรับใช้และการติดตั้ง

 • กระบวนการสำหรับการตรวจสอบการเชื่อมต่อร้านค้าปลีกมีการเปลี่ยนแปลง

  เอกสารที่ได้รับผลกระทบ: คู่มือการปรับใช้และการติดตั้ง

 • มีขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานเว็บไซต์องค์กรระหว่างการติดตั้ง

  เอกสารที่ได้รับผลกระทบ: คู่มือการปรับใช้และการติดตั้ง

การแก้ไข

คู่มือการปรับใช้และการติดตั้ง (มกราคม๒๐๑๑)

ปัญหา การติดตั้งและการกำหนดค่าของ Microsoft Dynamics AX ๒๐๐๙สำหรับ Retail Store Connect อ้างอิงถึงการคืนค่าฐานข้อมูลการส่งข้อความและการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ใน Microsoft Dynamics AX ๒๐๐๙สำหรับ Retail R2 ฐานข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์ของที่เก็บการเชื่อมต่อในระหว่างการกำหนดค่าของอินสแตนซ์ดังกล่าวในขณะนี้

บนหน้า21ภายใต้ "รายการตรวจสอบสำหรับการติดต่อสื่อสารของ office หัวข้อ" จุดแสดงหัวข้อย่อยที่หกอ่านดังต่อไปนี้: · คืนค่าฐานข้อมูลการเชื่อมต่อของ Retail Store และกำหนดสิทธิ์การใช้งาน db_datareader และ db_datawriter ให้กับผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อร้านค้าปลีก (ปั้น)แทนที่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีข้อความต่อไปนี้: · ฐานข้อมูลข้อความเชื่อมต่อ Retail Store จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อกำหนดค่าอินสแตนซ์ใหม่ของ Retail Store Connect คุณได้รับพร้อมท์สำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์ชื่อฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ (ปั้น)

บนหน้า๔๖ให้ลบส่วน "คืนค่าฐานข้อมูลข้อความ"

บนหน้า๔๗ภายใต้ "กำหนดค่า Retail Store Connect" ให้ลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่สามในขั้นตอนที่ 3 ("ถ้าคุณใช้ชื่อ ...")

ปัญหา โปรไฟล์ฐานข้อมูลไม่ได้รับการกำหนดโดยตรงไปยังร้านค้าและเทอร์มินัล แทนพวกเขาจะได้รับการสืบทอดมาจากตำแหน่งที่ตั้งการแจกจ่าย

บนหน้า๔๔ให้ลบส่วน "กำหนดโปรไฟล์ฐานข้อมูลให้กับร้านค้า"

บนหน้า๔๔ให้ลบส่วน "กำหนดโปรไฟล์ฐานข้อมูลไปยัง terminal"

ปัญหา คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อที่เก็บ Retail ที่ไม่ถูกต้อง

บนหน้า๔๖ในส่วน "กำหนดค่า Retail Store Connect" ให้แทนที่รายการ2ถึง4ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ (2 ถึง 5) และบันทึกย่อ: 2 ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Retail Store ให้พิมพ์ชื่อสำหรับอินสแตนซ์นี้ของบริการการเชื่อมต่อของ Retail Store ตามค่าเริ่มต้นนี่คือชื่อคอมพิวเตอร์ คลิกเพิ่ม 3 . ในพร้อมท์ ฐานข้อมูลข้อความให้พิมพ์ชื่อของอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่จะโฮสต์ฐานข้อมูลข้อความสำหรับอินสแตนซ์นี้ของ Retail Store Connect แล้วพิมพ์ชื่อของฐานข้อมูล ถ้าฐานข้อมูลข้อความยังไม่มีอยู่ร้านค้าปลีกจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อที่เก็บไว้ 4. ในพร้อมท์ บัญชีบริการ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้กับอินสแตนซ์นี้ของบริการการเชื่อมต่อ Retail Store ซึ่งจะเป็นการสร้างบริการ Windows สำหรับอินสแตนซ์นี้ของ Retail Store Connect อย่าเริ่มบริการอีก 5. ดำเนินการส่วนที่เหลือของตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของที่เก็บนี้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลข้อความภายในเครื่องหมายเหตุ

 • ลองใช้ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของ Retail Store Connect ในองค์กร

 • แต่ละอินสแตนซ์ของ Retail Store Connect —รวมถึงที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวซึ่งจะต้องมีพอร์ตที่ไม่ซ้ำกัน

 • สำหรับข้อมูลประจำตัวของบัญชีบริการชื่อผู้ใช้ต้องอยู่ในรูปแบบนี้:โดเมน/ชื่อผู้ใช้

 • ถ้าคุณต้องการบันทึกแพคเกจของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อที่คุณจะสามารถดูได้โดยใช้กล่องกาเครื่องหมายจัดเก็บ ไฟล์แพคเกจ ที่กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่บนหน้า คุณสมบัติการดีบักของเซิร์ฟเวอร์ ของตัวช่วยสร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแสดงชุดข้อมูลให้ดูที่Retail Store Connect การอ้างอิงทางเทคนิค

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าในตัวช่วยสร้างให้ดูที่Retail Store Connect การอ้างอิงทางเทคนิค

 • บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics AX ๒๐๐๙ในตัวจัดกำหนดการขายปลีกให้เปลี่ยนโปรไฟล์ AOS เพื่อใช้อินสแตนซ์นี้ของ Retail Store Connect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ "ตั้งค่าโปรไฟล์ AOS" ใน "การปรับใช้ Retail Store Connect" ก่อนหน้านี้ในคู่มือนี้

คำแนะนำสำหรับการกำหนดค่าของบริการทรานแซคชัน Retail ของIssไม่ถูกต้อง

บนหน้า๕๑ภายใต้ "กำหนดค่าโปรไฟล์บริการธุรกรรมขายปลีก" ให้ลบขั้นตอนที่3a จากนั้นแทนที่ขั้นตอน3b ที่มีข้อความต่อไปนี้: b. ในพื้นที่ สถานที่บริการทรานแซคชัน ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งบริการธุรกรรมขายปลีกแล้วพิมพ์หมายเลขพอร์ตที่บริการธุรกรรมขายปลีกจะใช้ ตามค่าเริ่มต้นหมายเลขพอร์ตสำหรับบริการทรานแซคชันของ Retail คือ๑๒๓๙ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนถัดไปได้ "กำหนดค่าพอร์ตและเซิร์ฟเวอร์ AOS"

บนหน้า๕๑หลังจากส่วน "กำหนดค่าโปรไฟล์บริการธุรกรรมขายปลีก" ให้เพิ่มส่วนต่อไปนี้:กำหนดค่าพอร์ตและเซิร์ฟเวอร์ AOS

 1. ในโฟลเดอร์ Microsoft Dynamics สำหรับการติดตั้งขายปลีกให้เปิดไฟล์ web.config retailtransactionservice

 2. สำหรับ ค่า "พอร์ต"ให้ระบุพอร์ตที่บริการทรานแซคชันของ Retail จะฟัง

 3. สำหรับ ค่า "ObjectServer"ให้ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ AOS

 4. บันทึกไฟล์

บันทึกย่อ สำหรับการแก้ไขปัญหาคุณยังสามารถเปิดใช้งานการบันทึกในไฟล์ config ได้อีกด้วย

ปัญหา การตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Retail Store มีการเปลี่ยนแปลง

บนหน้า๕๕ให้แทนที่ส่วน "ตรวจสอบร้านค้าปลีก" ทั้งหมดด้วยข้อความต่อไปนี้:ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ retail storeการ กำหนดค่าตัวเลือกการอัปโหลด

 1. คลิกตัวจัดกำหนดการขายปลีก> การตั้งค่าการตั้งค่า> การรวม>ร้านค้าปลีกตัวเลือกการอัปโหลดการเชื่อมต่อ

 2. กำหนดค่าความถี่ที่คุณต้องการอัปโหลดข้อความการเชื่อมต่อของ Retail Store และที่เก็บ Retail ที่มีการเชื่อมต่อข้อความที่จะอัปโหลด คุณสามารถตัดสินใจอัปโหลดข้อความทั้งหมดหรือเฉพาะข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้

 3. คลิกการตั้งค่าตัวจัดกำหนดการของ Retail > การตั้งค่า >จัดเก็บการรวม> การเชื่อมต่อร้านค้าปลีก

 4. บนแท็บ การกำหนดค่า ในเขตข้อมูล ตัวเลือกการอัปโหลดการเชื่อมต่อ Retail Store ให้กำหนดตัวเลือกการอัปโหลดที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่2

 5. คลิกฟังก์ชันแล้วคลิกส่งการกำหนดค่า

ดูยกเลิกและลบข้อความ

 1. คลิกตัวจัดกำหนดการขายปลีก>สถานะข้อความ> การรวม > ของที่เก็บเป็นงวด คุณสามารถดูข้อความทั้งหมดในฐานข้อมูลข้อความได้ คุณยังสามารถยกเลิกข้อความเกี่ยวกับข้อผิดพลาดได้อีกด้วย ข้อความเกี่ยวกับข้อผิดพลาดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

 2. คลิกตัวจัดกำหนดการขายปลีก> การรวม > ที่เก็บเป็นงวด>ลบข้อความ คุณสามารถลบข้อความที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป การลบข้อความเป็นประจำสามารถช่วยประหยัดพื้นที่ในฐานข้อมูลข้อความได้

ปัญหา ขั้นตอนในการปรับใช้เว็บไซต์องค์กรหายไป

บนหน้า๖๒ภายใต้ "เสร็จสมบูรณ์รายการตรวจสอบการอัพเกรด" ให้เพิ่มหมายเหตุต่อไปนี้หลังจากขั้นตอนที่ 11:บันทึกย่อ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่ออัปเกรดเว็บไซต์องค์กร:

ร้านค้าปลีกที่เชื่อมต่อการอ้างอิงทางเทคนิค (มกราคม๒๐๑๑)

ปัญหา การใช้ข้อความ "เซิร์ฟเวอร์" และ "บริการ" ไม่ถูกต้องในบางพื้นที่

บนหน้า3ภายใต้ "ลงทะเบียน Retail Store Connect service page" สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแรกจะอ่านดังต่อไปนี้: · ชื่อเซิร์ฟเวอร์–ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ที่เก็บการเชื่อมต่อ Retail Store จะทำงาน ตามค่าเริ่มต้นกล่องนี้จะมีชื่อของคอมพิวเตอร์ภายในเครื่อง อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้ชื่อใดก็ได้ที่จะแก้ไขไปยังที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ แทนที่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยนี้ด้วยข้อความต่อไปนี้: · ชื่อเซิร์ฟเวอร์ –ชื่อของอินสแตนซ์บริการการเชื่อมต่อร้านค้าปลีกที่คุณกำลังสร้าง

บนหน้า3ภายใต้ "ลงทะเบียน Retail Store Connect service page," สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่สี่อ่านดังต่อไปนี้: · เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด –รายการของคอมพิวเตอร์ที่บริการการเชื่อมต่อร้านค้าปลีกกำลังทำงานอยู่ แทนที่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยนี้ด้วยข้อความต่อไปนี้: · เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด –รายการของอินสแตนซ์ทั้งหมดของที่เก็บ Retail Store Connect บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×