ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

อาการ

บทความนี้จะอธิบายวิธีการกำหนดค่าการแปลสกุลเงินสำหรับ Microsoft Management Reporter ๒๐๑๒ด้วย Microsoft Dynamics GP ๒๐๑๓หรือ Dynamics GP ๒๐๑๕เมื่อใช้งานการจัดการข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณอัตราการแปลของสกุลเงินสามารถค้นหาได้ในบทความของบล็อกที่ด้านล่าง  การตั้งค่าและการกำหนดค่าของสกุลเงินและอัตราอยู่ในเนื้อหาหลักของบทความนี้ การใช้อัตราปัจจุบัน (โดยทั่วไปจะใช้กับบัญชีงบดุล): https://community.dynamics.com/gp/b/dynamicsgp/archive/2016/03/15/management-reporter-currency-translation-using-the-current-translation-type การใช้อัตราย้อนหลัง (โดยปกติจะใช้กับกำไรสะสมคุณสมบัติโรงงาน & อุปกรณ์และบัญชีผู้ถือหุ้น tha tmay จำเป็นต้องใช้โดยยึดตาม FASB หรือ GAAP แนวทาง):

https://community.dynamics.com/gp/b/dynamicsgp/archive/2016/03/16/management-reporter-currency-translation-using-historical-translation-type การใช้อัตราเฉลี่ย (โดยทั่วไปจะใช้กับบัญชีงบกำไรขาดทุน (กำไร/ขาดทุน)): https://community.dynamics.com/gp/b/dynamicsgp/archive/2016/03/17/management-reporter-currency-translation-using-the-average-translation-type วิธีใช้การปรับปรุงการแปลที่สะสม (CTA) ในโปรแกรมรายงานการจัดการ:  

https://community.dynamics.com/gp/b/dynamicsgp/posts/how-to-use-a-cumulative-translation-adjustment-cta-account-in-management-reporter

การกำหนดค่าหลายสกุลของ MR ด้วยวิดีโอ GP ๒๐๑๕: Https://www.youtube.com/watch?v=imTYWoDDmHgหมายเหตุ เฉพาะค่าใน Dynamics GP ที่ใช้โดยการจัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒เท่านั้นที่จะอธิบายในบทความนี้ เขตข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่ไม่ได้อ้างอิงไม่ได้ถูกใช้โดยการจัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒ การตั้งค่าบริษัท Microsoft DYNAMICS GP 1 .       ตรวจสอบว่ามีการสร้างสกุลเงินสำหรับบริษัทแล้ว คุณสามารถทำได้โดยการคลิก เมนู Microsoft DYNAMICS GP | เครื่องมือ | การ ตั้งค่า | ระบบ| สกุลเงิน 2 .       กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสกุลเงินสำหรับบริษัท คุณสามารถทำได้โดยการคลิก เมนู Microsoft DYNAMICS GP | เครื่องมือ | การตั้งค่า | ระบบ | การเข้าถึงหลายสกุล 3 .       กำหนดสกุลเงินที่ใช้กับบริษัท คุณสามารถทำได้โดยการคลิก เมนู Microsoft DYNAMICS GP | เครื่องมือ | การตั้งค่า | การเงิน | หลายสกุล 4 . ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยที่คุณจะใช้ การทำเช่นนี้จะกำหนดวิธีการคำนวณอัตราค่าเฉลี่ยและอาจมีผลต่อวิธีที่คุณจะใส่ค่าลงในตาราง exchange ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเฉลี่ยที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลือกวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยได้โดยการคลิก เมนู Microsoft DYNAMICS GP เครื่องมือ | การตั้งค่า | การเงิน | หลายสกุล | ดรอปดาวน์วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ย มีสามตัวเลือกที่พร้อมใช้งานใน Dynamics: ตาราง Exchange: ไม่ได้ใช้โดยการจัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒ ถ้าเลือกวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยจะเริ่มต้นตามอัตราค่าเฉลี่ย อัตราค่าเฉลี่ย: นี่คือวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเดียวกันที่ใช้โดยผู้ให้บริการรายงานการจัดการ๒๐๑๒สำหรับ Dynamics GP ซึ่งจะคำนวณเป็นผลรวมของอัตราแลกเปลี่ยน/# อัตราแลกเปลี่ยน อัตราค่าเฉลี่ยของวัน: ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งคำนวณเป็น (อัตราแลกเปลี่ยน * วันที่มีผลบังคับใช้)/วันในรอบระยะเวลา 5 .       สร้างตาราง exchange คุณสามารถทำได้โดยการคลิก เมนู Microsoft DYNAMICS GP | เครื่องมือ | การตั้งค่า | ระบบ | ตาราง Exchange a.       ใส่ชื่อและคำอธิบายของตาราง exchange b.      เลือกรหัสสกุลเงินที่จะเป็นผลลัพธ์สิ้นสุดของกระบวนการแปล c.       ตั้งค่าความถี่ของอัตรา ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าวันหมดอายุเริ่มต้นที่จะถูกป้อนเมื่อใส่อัตราแลกเปลี่ยนใหม่ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือก "รายสัปดาห์" แต่ละอัตราใหม่จะใส่วันที่หมดอายุหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่ที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ วันหมดอายุจะได้รับเกียรติสำหรับบัญชีที่ใช้วิธีการแปลปัจจุบันถ้าไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆหลังจากอัตราที่ป้อนครั้งล่าสุด d.      ตั้งค่าวิธีการคำนวณอัตรา Dynamics GP อนุมานว่าคุณกำลังใส่อัตราที่จะไปจากการรายงานหรือสกุลเงินต้นฉบับของคุณกลับไปเป็นสกุลเงินที่ใช้งานของคุณ เนื่องจากการทำเช่นนี้เมื่อคุณกำหนดค่าตาราง exchange ให้พิจารณาชนิดของอัตราที่คุณใส่ ถ้าคุณต้องการให้มีตาราง exchange ที่ใช้ "สกุลเงินที่ใช้งานอยู่ *) = สกุลเงินการรายงาน" จากนั้นเลือก "หาร" เนื่องจากนี้จะต้องเป็นไปตาม "สกุลเงิน/อัตราการรายงาน = สกุลเงินที่ใช้งาน"  e.      ตั้งค่าค่าเริ่มต้นของอัตราการทำธุรกรรม Dynamics GP มีฟีเจอร์ที่สามารถค้นหาอัตราได้โดยใช้ตัวเลือกวันที่ถัดไปหรือวันที่แน่นอน ผู้ให้บริการรายงานการจัดการ๒๐๑๒ผู้ให้บริการข้อมูลดั้งเดิมสำหรับ Dynamics GP จะใช้ฟีเจอร์นี้แต่การจัดการรายงานการแปลการแลกเปลี่ยนเงินตรา๒๐๑๒กับที่ทำการจัดการข้อมูลจะไม่ สามารถใช้การตั้งค่านี้ได้ การจัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒จะใช้เฉพาะวันที่ที่ใส่ไว้สำหรับอัตราหรือวันที่ก่อนหน้าที่ใกล้เคียงที่สุดเท่านั้นที่พร้อมใช้งาน 6 .       ใส่อัตราสำหรับตาราง exchange เมื่อต้องการทำสิ่งนี้คุณสามารถคลิกที่เมนู Microsoft DYNAMICS GP | เครื่องมือ| การตั้งค่า| ระบบ | ตาราง| Exchange ปุ่มอัตรา  วันที่: ใส่วันที่อัตราแลกเปลี่ยนจะเริ่มต้น อัตราแลกเปลี่ยน: ใส่อัตราที่จะใช้สำหรับวันที่ที่ใส่ เวลา: ค่าเวลาไม่ได้อ่านโดยการจัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒ อัตราค่าบริการทั้งหมดจะเริ่มต้นที่12:00 น. ในวันที่เริ่มต้น อัตราเดียวเท่านั้นที่จะอ่านต่อวันโดยการจัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒ วันที่หมดอายุ: วันหมดอายุจะได้รับการยกย่องเฉพาะเมื่อไม่พบอัตราแลกเปลี่ยนหลังจากอัตราที่ป้อนครั้งล่าสุดเท่านั้น วันหมดอายุที่แสดงจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติโดย Dynamics GP โดยยึดตามค่าความถี่ของอัตราของหน้าต่างตาราง Exchange ใน CU11 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าวันหมดอายุสำหรับวิธีการทั้งหมดจะได้รับการยกย่องแล้ว 7 .       ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงตาราง exchange ของบริษัทสำหรับแต่ละสกุลเงิน คุณสามารถทำได้โดยการคลิก เมนู Microsoft DYNAMICS GP | เครื่องมือ | การตั้งค่า | ระบบ | การเข้าถึงหลายสกุล a.       ในส่วน สกุลเงิน ให้เลือกรหัสสกุลเงินที่จะมีการแปลจำนวนเงิน b.      ในส่วน Exchange Table IDs ให้เลือกตาราง exchange ที่จะกำหนดให้กับบริษัท c.       ใส่เครื่องหมายถูกในกล่อง เข้าถึง ที่อยู่ถัดจากแต่ละบริษัทที่จะใช้ตาราง exchange 8 .       เชื่อมโยงตาราง exchange กับสกุลเงินสำหรับบริษัท เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้คลิก เมนู Microsoft DYNAMICS GP | เครื่องมือ | การตั้งค่า | การเงิน | หลายสกุล a.       ในส่วน รหัสตาราง Exchange เริ่มต้นของการแปลสกุลเงิน ให้ทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรหัสสกุลเงินที่ยอดคงเหลือจะได้รับการแปลเป็น b.      เลือกตาราง exchange ที่จะใช้สำหรับปัจจุบัน, ประวัติศาสตร์, ค่าเฉลี่ยและงบประมาณ จำเป็นต้องกำหนดตาราง exchange สำหรับแต่ละรายการ 9 .       กำหนดค่าชนิดอัตราค่าเริ่มต้นสำหรับบริษัท Dynamics GP คุณสามารถทำได้โดยการคลิกเมนูMicrosoft Dynamics GP | เครื่องมือ | การตั้งค่า | การเงิน | หลายสกุลเงินในส่วน "ชนิดอัตราค่าเริ่มต้นของธุรกรรมเริ่มต้น" ชนิดอัตราค่าเริ่มต้นที่รวมอยู่ในหลายสกุลเงินสำหรับ Dynamics GP เป็นค่าเฉลี่ยซื้อและขาย บันทึกย่อ การตั้งค่าชนิดอัตราการทำธุรกรรมเริ่มต้นคือการตั้งค่าที่จำเป็นในหน้าต่างการตั้งค่าหลายสกุลเงินแต่ไม่ได้ใช้โดยการจัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒ 10 .   เลือกชนิดการแปลสกุลเงินสำหรับบัญชีผู้ใช้ Dynamics GP ในสกุลเงินของบัญชีผู้ใช้ a.       เมื่อต้องการกำหนดชนิดการแปลสำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีให้ไปที่ การ์ด การเงิน | บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก สกุลเงิน b.      เมื่อต้องการกำหนดชนิดของการแปลสำหรับบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีในแต่ละครั้งให้ไปที่การ์ด การเงิน | การอัปเดตบัญชีสกุลเงิน c.       ตั้งค่าชนิดการแปลสกุลเงินสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการแปล การตั้งค่านี้จะควบคุมว่าบัญชีผู้ใช้จะใช้การแปลค่าเฉลี่ยการใช้งานปัจจุบันหรือในอดีต การตั้งค่าจะทำงานกับหน้าต่างการตั้งค่าหลายสกุลเงิน (จากขั้นตอนที่ 8) เพื่อกำหนดว่าจะใช้ตาราง exchange ใด หมายเหตุ แต่ละบัญชีผู้ใช้อาจได้รับการกำหนดให้เป็นชนิดการแปลเดียวเท่านั้น หมายเหตุ ถ้าคุณเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชีผู้ใช้คุณจะต้องรอให้งาน "AccountProvider ไปยังบัญชี" เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะสร้างรายงาน สรุปวิธีการแปลที่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน วิธีการแปลปัจจุบันคือวิธีการคำนวณอัตราสิ้นสุดเดือนซึ่งคำนวณเป็นอัตราในวันที่หรือก่อนวันที่ที่เลือกในข้อกำหนดของรายงานหรือวันที่ที่ตั้งค่าไว้สำหรับคอลัมน์ในคำนิยามคอลัมน์ (ถ้าแตกต่างจากวันที่รายงาน) โดยทั่วไปแล้วชนิดของการแปลนี้จะใช้กับบัญชีงบดุลและคอลัมน์ YTD คอลัมน์ YTD จะถูกคำนวณโดยการแปลยอดดุลเริ่มต้นที่อัตราที่ใช้งานอยู่สำหรับวันที่ของยอดคงเหลือเริ่มต้น เฉลี่ย วิธีการแปลโดยเฉลี่ยคืออัตราแลกเปลี่ยนเดียวที่คำนวณสำหรับแต่ละช่วงเวลา โปรแกรมรายงานการจัดการคำนวณอัตราค่าเฉลี่ยที่ยึดตามตัวเลือกวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยที่เลือกใน Dynamics GP ในหน้าต่างการตั้งค่าการใช้งานหลายสกุลเงิน (เมนู Microsoft DYNAMICS GP | เครื่องมือ | การตั้งค่า | การเงิน | หลายสกุล | ดรอปดาวน์วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ย) การทำเช่นนี้จะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนการตั้งค่า โดยทั่วไปแล้วชนิดของการแปลนี้จะใช้กับบัญชีผู้ใช้งบรายได้ อัตราเฉลี่ยที่ใช้สำหรับแต่ละงวดจะคำนวณโดยยึดตามวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยที่เลือกใน Dynamics GP  ยอดคงเหลือที่แสดงสำหรับคอลัมน์ YTD จะคำนวณโดยการแปลงแต่ละช่วงเวลาที่อัตราค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลานั้นและสรุปยอดดุลที่แปลแล้วสำหรับทุกช่วงเวลา ศาสตร์ วิธีการแปลทางประวัติศาสตร์คืออัตราแลกเปลี่ยนที่ยึดตามวันที่ของธุรกรรม ถ้าไม่มีการป้อนอัตราสำหรับวันที่ธุรกรรมอัตราที่ใช้จะเป็นอัตราที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้เป็นวันที่ของธุรกรรม โดยทั่วไปแล้วชนิดของการแปลทางประวัติศาสตร์จะใช้กับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินเช่นสินค้าคงคลังสินทรัพย์ถาวรหนี้สินระยะยาวหรือส่วนของผู้ถือหุ้น/กำไรสะสม จุดเริ่มต้นยอดคงเหลือ (BB) และการแปลสกุลเงิน ผู้จัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒การแปลการแลกเปลี่ยนข้อมูลของการจัดการการแลกเปลี่ยนที่แปลไม่ใช้ค่าเริ่มต้นของยอดคงเหลือที่แปลจากหน้าต่างกิจวัตรของการแปลสกุลเงินใน Microsoft Dynamics GP (เมนู Microsoft DYNAMICS gp | เครื่องมือ | กิจวัตร | การเงิน | การแปลสกุลเงิน) ในคอลัมน์ปี-ต่อวัน (YTD) ยอดคงเหลือเริ่มต้นจะได้รับการแปลเช่นเดียวกับธุรกรรมอื่นๆ ยอดดุลเริ่มต้นจะได้รับการแปลโดยใช้วิธีการแปลเดียวกันและอัตราที่ใช้สำหรับธุรกรรมอื่นสำหรับบัญชีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ในแถวหรือคอลัมน์ที่มีการแยกยอดดุลเริ่มต้น (แถวที่มีตัวปรับเปลี่ยนบัญชีของ/BB หรือคอลัมน์โดยใช้ประจำงวด/BB หรือ YTD/BB) ยอดดุลเริ่มต้นจะได้รับการแปลตามอัตราที่ป้อนสำหรับวันที่สิ้นสุดปี โดยทั่วไปแล้ว12/31 สำหรับปีงบประมาณของปฏิทิน การออกแบบรายงานในการจัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒คำนิยามแถว คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าใดๆในคำนิยามแถวสำหรับการแปลสกุลเงินที่จะทำงาน บัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีจะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยยึดตามวิธีการกำหนดค่าใน Microsoft Dynamics GP คำจำกัดความของคอลัมน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการดูรายงานมีสองตัวเลือก 1 . คอลัมน์ทั้งหมดที่แสดงในสกุลเงินเดียวกันพร้อมกับตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ทั้งหมดเป็นสกุลเงินอื่นในตัวแสดงบนเว็บของโปรแกรมจัดการโปรแกรมรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ปล่อยให้เขตข้อมูลการ แสดงสกุลเงิน ว่างเปล่า การทำเช่นนี้จะสร้างรายงานและแสดงยอดคงเหลือในสกุลเงินที่ใช้สำหรับบริษัท หลังจากสร้างรายงานแล้วให้ดูรายงานในเว็บ Viewer แล้วคลิกปุ่ม สกุลเงิน แล้วเลือกสกุลเงินอื่นสำหรับรายงาน คอลัมน์ทั้งหมดที่ไม่มีสกุลเงินที่กำหนดจะถูกสลับไปยังสกุลเงินที่คุณเลือกไว้ คุณต้องสร้างรายงานแล้ว  2 . เลือกรหัสสกุลเงินในเขตข้อมูลการแสดงสกุลเงิน ซึ่งจะเป็นการบังคับให้คอลัมน์แสดงเฉพาะในสกุลเงินที่คุณเลือกเท่านั้น หมายเหตุ ถ้ารายงานได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ผู้ให้บริการการจัดการรายงาน๒๐๑๒แบบดั้งเดิมสำหรับ Dynamics GP คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตการแสดงสกุลเงิน และ ตัวกรองสกุลเงินเพื่อใช้รหัส ISO ของสกุลเงิน (ตัวอย่างเช่น: USD) การวางจำหน่ายก่อนหน้านี้จะเติมเขตข้อมูลเหล่านี้ด้วยรหัสสกุลเงิน (ตัวอย่างเช่น: ฮ-US $) คำจำกัดความของรายงาน เลือกตัวเลือก รวมสกุลเงินการรายงานทั้งหมดในข้อกำหนดรายงานบนแท็บรายงาน โดยการเลือกตัวเลือกนี้รายงานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับสกุลเงินทั้งหมดที่กำหนดค่าสำหรับบริษัท การทำเช่นนี้จะทำให้รายงานสร้างหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละสกุลเงินที่มีการกำหนดค่าตาราง exchange สำหรับบริษัท การเปลี่ยนการแสดงรายงานเป็นสกุลเงินการรายงานอื่นจะพร้อมใช้งานในตัวแสดงบนเว็บเท่านั้น รายงานการดูในการจัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒ โปรแกรมจัดการโปรแกรมรายงาน๒๐๑๒จะให้ตัวเลือกในการดูรายงานแบบไดนามิกในหลายสกุลเงินโดยใช้ปุ่ม สกุลเงิน บนแถบเครื่องมือ คุณไม่สามารถดูรายงานการจัดการรายงาน๒๐๑๒ในสกุลเงินอื่นที่มีไคลเอ็นต์ตัวแสดงรายงานการจัดการรายงาน๒๐๑๒ (desktop viewer) แบบไดนามิกได้ ถ้าปุ่ม สกุลเงิน ไม่พร้อมใช้งานในเว็บ Viewer ให้กด Ctrl + F5 เพื่อโหลดหน้า เมื่อคุณเลือกสกุลเงินอื่นหนึ่งในสองสิ่งที่จะเกิดขึ้น: 1 .  ถ้าคำนิยามของรายงานมีตัวเลือกในการตรวจสอบสกุลเงินการ รายงานทั้งหมด รายงานจะแสดงขึ้นในสกุลเงินที่เลือกทันที 2 .  ถ้าคำนิยามของรายงานไม่มีตัวเลือก รวมสกุลเงินการรายงานทั้งหมดให้เลือกรายงานจะถูกส่งไปยังคิวรายงานและแสดงในสกุลเงินที่เลือกหลังจากที่รายงานเสร็จสิ้นการสร้าง การแปลและกำไรสะสมของสกุลเงิน คุณสามารถกำหนดบัญชีกำไรสะสมได้โดยการคลิก เมนู Microsoft DYNAMICS GP เครื่องมือ | การตั้งค่า | การเงิน | บัญชีแยกประเภททั่วไป ต้องกำหนดให้กับบัญชีหมายเลขประเภท 27 (หมายเลขประเภทกำไรสะสมเริ่มต้น) คุณสามารถค้นหาหมายเลขประเภทบัญชีผู้ใช้ได้โดยการคลิกที่เมนู Microsoft DYNAMICS GP เครื่องมือ | การตั้งค่า | การเงิน | ประเภท  Microsoft Management Reporter ๒๐๑๒ไม่สนับสนุนการลงรายการบัญชีธุรกรรมไปยังบัญชีกำไรสะสม ถ้ามีการลงรายการบัญชีธุรกรรมในบัญชีกำไรสะสมยอดดุลที่แปลแล้วจะไม่ถูกคำนวณอย่างถูกต้อง เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าบัญชีกำไรสะสมเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงการลงรายการบัญชี การเริ่มต้นด้วย CU11 ประเภทบัญชีผู้ใช้จะไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับกำไรสะสมอีกต่อไป ในตอนนี้การแปลจะใช้ข้อมูลเอกสารต้นฉบับเพื่อคำนวณค่าที่แปลแล้วอย่างถูกต้อง ในตอนนี้การโพสต์ไปยังกำไรสะสมยังได้รับการสนับสนุนใน CU11 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่: การใช้อัตราปัจจุบัน: https://community.dynamics.com/gp/b/dynamicsgp/archive/2016/03/15/management-reporter-currency-translation-using-the-current-translation-type การใช้อัตราย้อนหลัง: https://community.dynamics.com/gp/b/dynamicsgp/archive/2016/03/16/management-reporter-currency-translation-using-historical-translation-type การใช้อัตราค่าเฉลี่ย: https://community.dynamics.com/gp/b/dynamicsgp/archive/2016/03/17/management-reporter-currency-translation-using-the-average-translation-type การกำหนดค่าหลายสกุลของ MR ด้วยวิดีโอ GP ๒๐๑๕: https://www.youtube.com/watch?v=imTYWoDDmHg  

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×