ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คุณควรอ่านและพิมพ์ทั้งหมดสำหรับระเบียนของคุณ

การซื้อหรือการใช้บริการนี้ถือว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ข้อตกลงการใช้งานและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์และนโยบายที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดจะถูกรวมเข้าไว้ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

คุณยังแสดงว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจกับบทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้แล้ว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงนี้และข้อตกลงการบริการปัจจุบันของคุณกับ MICROSOFT (ถ้ามี) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้บริการปัจจุบันของคุณกับตัวควบคุมของไมโครซอฟท์ ถ้าคุณไม่ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับเงินคืนภายใน๗๒ชั่วโมงการซื้อและไม่ใช้บริการ

ข้อตกลงนี้สำหรับบริการของไมโครซอฟท์ ("ข้อตกลง") ถูกใส่ลงในและระหว่างเอนทิตีการสั่งซื้อบริการ ("คุณ", "ของคุณ" หรือ "ลูกค้า") และคู่ค้าของ Microsoft ที่ใกล้เคียงที่สุดที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณเว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนที่9ด้านล่าง ("เรา") "บริษัทในเครือ" หมายความว่านิติบุคคลที่คุณหรือเราเป็นเจ้าของคุณเป็นเจ้าของคุณหรือเราหรืออยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของร่วมกันกับคุณหรือเรา "ความเป็นเจ้าของ" หมายความว่าความเป็นเจ้าของมากกว่า๕๐%

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บริการ

เราตกลงที่จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อให้บริการที่คุณซื้อตามที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์บริการ (หรือที่เรียกว่า "คู่มือบริการลูกค้า") URL ของเว็บไซต์สำหรับคู่มือบริการลูกค้าคือ: http://support.microsoft.com ถ้า URL มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใดก็ตามเราจะจัดเตรียม URL ใหม่ให้คุณตามคำขอของคุณ

การใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้และคู่มือบริการลูกค้าซึ่งรวมอยู่ในการอ้างอิงไปยังข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงนี้และคู่มือบริการลูกค้าข้อตกลงนี้จะถูกนำไปใช้

ความสามารถของเราในการส่งมอบบริการจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือแบบเต็มและเวลาของคุณรวมถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆที่คุณให้

2. ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์การใช้งาน

 • แก้ไข เรามอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลชำระเงินเต็มจำนวนให้กับการใช้งานและทำการแก้ไขปัญหาที่เราหรือบรรณให้กับคุณสำหรับการใช้งานภายในเท่านั้น การแก้ไขไม่ใช่การแจกจ่ายหรือแจกจ่ายไปยังบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทอื่น ถ้าไม่มีให้ใช้สิทธิ์สิทธิ์การใช้งานที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบหรือถ้าไม่มีการแก้ไขสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงข้อกำหนดอื่นๆที่เรามีให้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ คุณต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการให้สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ "Product (s)" หมายถึงรหัสคอมพิวเตอร์, บริการบนเว็บหรือวัสดุที่มีการเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์, ผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนวางจำหน่ายหรือเวอร์ชันเบต้า (ไม่ว่าจะมีสิทธิ์การใช้งานหรือไม่คิดค่าบริการ) และอนุพันธ์ใดก็ตามที่เราหรือบรรณของเราให้บริการแก่คุณสำหรับสิทธิ์การใช้งานที่เผยแพร่โดยเราบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่น "การแก้ไข" หมายความว่าการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่เราเผยแพร่โดยทั่วไป (เช่นชุดบริการผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์) หรือที่เราหรือบรรณของเราให้แก่คุณเมื่อดำเนินการบริการ (เช่นการแก้ไขปัญหาโปรแกรมแก้ไขการแก้ไขข้อผิดพลาดการแก้ไขข้อบกพร่องการแก้ไขข้อบกพร่องและรุ่นเบต้า) และอนุพันธ์ใดก็ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยน, วิศวกรรมย้อนกลับ, ซอร์จ, ถอดรหัส, เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือรวมกับรหัสคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ที่มีการแก้ไขใดๆที่ส่งให้กับคุณ

 • b. งานที่มีอยู่ก่อน สิทธิ์ทั้งหมดในโค้ดคอมพิวเตอร์หรือเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารที่ใช้ในการเขียน ")ที่ได้รับการพัฒนาหรือที่ได้รับจากหรือสำหรับเราหรือบริษัทในเครือของเราหรือคุณหรือบริษัทในเครือของคุณเป็นอิสระจากข้อตกลงนี้ ("งานที่มีอยู่แล้ว") จะยังคงเป็นคุณสมบัติแต่เพียงผู้เดียวของงานที่ให้งานที่มีอยู่ก่อน ในระหว่างประสิทธิภาพการทำงานของบริการแต่ละฝ่ายจะมอบหมายให้กับบุคคลอื่น (และผู้รับมอบสิทธิ์ของเราตามที่จำเป็น) สิทธิ์การใช้งานชั่วคราวที่ไม่ใช่แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่จะใช้การทำซ้ำและปรับเปลี่ยนงานที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ที่มีให้สำหรับประสิทธิภาพการทำงานของบริการเท่านั้น เรามอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลชำระเงินเต็มจำนวนให้กับการใช้งานการสร้างและปรับเปลี่ยน (ถ้ามี) งานที่มีอยู่ล่วงหน้าของเราไม่รวมผลิตภัณฑ์ในฟอร์มที่ส่งถึงคุณที่เราออกมาพร้อมกับคุณในการดำเนินการของบริการของเราสำหรับการใช้งานกับการพัฒนาใดๆ (ถ้ามี) สิทธิ์การใช้งานที่มอบให้กับงานที่มีอยู่ล่วงหน้าของเราจะจำกัดเฉพาะการใช้งานภายในของคุณเท่านั้นและเป็น ot สำหรับการขายหรือแจกจ่ายไปยังบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทอื่น

 • การพัฒนาของ c เรามอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ได้รับการออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ทำซ้ำและปรับเปลี่ยนรหัสคอมพิวเตอร์หรือวัสดุใดๆ (ยกเว้นการแก้ไขหรืองานที่มีอยู่แล้ว) ที่เราออกมาพร้อมกับคุณในการสรุปประสิทธิภาพของบริการของเรา ("การพัฒนา") สำหรับการดำเนินธุรกิจภายในของคุณเท่านั้น การพัฒนาไม่ใช่การขายหรือแจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทอื่น

 • ตัวอย่างรหัส d. นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในส่วนการพัฒนาด้านบนแล้วคุณยังได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ใช่แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลเพื่อทำซ้ำและแจกจ่ายรูปแบบโค้ดวัตถุของรหัสคอมพิวเตอร์ใดๆที่เราให้ไว้โดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ของภาพประกอบ ("โค้ดตัวอย่าง") ที่มีให้คุณเห็นว่า:

  • (i) ไม่ต้องใช้ชื่อโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของเราในการตลาดผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของคุณที่มีโค้ดตัวอย่างที่ฝังอยู่

  • (ii) เมื่อต้องการใส่คำประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องบนผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของคุณที่มีโค้ดตัวอย่างถูกฝังอยู่

  • และ (iii) ในการชดใช้ถือว่าไม่เป็นอันตรายและปกป้องเราและผู้จำหน่ายของเราและต่อต้านการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใดๆรวมถึงค่าธรรมเนียมของทนายความที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์จากการใช้หรือการแจกจ่ายโค้ดตัวอย่าง

 • e. Open ข้อจำกัดสิทธิ์การใช้งานแหล่งข้อมูล เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของบริษัทอื่นบางอย่างจำเป็นต้องใช้โค้ดคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป

  • (i) ถูกเปิดเผยในฟอร์มโค้ดต้นฉบับไปยังบุคคลที่สาม

  • (ii) ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานอนุพันธ์

  • หรือ (iii) สามารถเผยแพร่ต่อไปยังบุคคลที่สามที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เรียกรวมได้ "เปิดข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของแหล่งที่มา") สิทธิ์การใช้งานที่แต่ละฝ่ายได้รับอนุญาตให้มีรหัสคอมพิวเตอร์ (หรือคุณสมบัติทางปัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับ therewith) ไม่มีสิทธิ์การใช้งานใดๆสิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์การใช้งานการรวมปรับเปลี่ยนรวมและ/หรือแจกจ่ายโค้ดคอมพิวเตอร์ที่มีโค้ดคอมพิวเตอร์อื่นใดก็ตามในลักษณะที่จะ

 • นอกจากนี้แต่ละฝ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะไม่ให้หรือให้กับรหัสคอมพิวเตอร์ของฝ่ายอื่นที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานแหล่งข้อมูลเปิด

 • สิทธิของบริษัทในเครือของฉ คุณอาจ sublicense สิทธิ์ที่มีอยู่ในส่วนนี้ให้กับบริษัทในเครือของคุณแต่บริษัทในเครือของคุณอาจไม่มีสิทธิ์การใช้งานย่อยสิทธิ์เหล่านี้และการใช้งานของบริษัทในเครือของคุณต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ที่มีอยู่ในที่นี้

 • g . การจองสิทธิ์ สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในส่วนนี้จะถูกสงวนไว้

3. การรักษาความลับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลใดๆและทั้งหมดที่ระบุโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น "ลับเฉพาะ" และ/หรือ "ลกรรมสิทธิ์" หรือภายใต้สถานการณ์ทั้งหมดควรจะถือว่าเป็นความลับและ/หรือกรรมสิทธิ์ ("ข้อมูลลับเฉพาะ") จะไม่ได้รับการเปิดเผยโดยบุคคลที่ได้รับจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อื่นยกเว้นภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้สำหรับ5ปีตามวันที่ของการเปิดเผย ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับเหล่านี้จะไม่นำไปใช้กับข้อมูลใดๆที่

 • (i) กลายเป็นที่รู้จักกันในการรับงานเลี้ยงจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากการเปิดเผยบุคคลอื่นนอกเหนือจากการฝ่าฝืนภาระหน้าที่ของการรักษาความลับที่ค้างอยู่เพื่อเปิดเผยงานเลี้ยง

 • (ii) คือหรือจะพร้อมใช้งานสำหรับสาธารณะทั่วไปนอกเหนือจากการละเมิดโดยฝ่ายรับ

 • หรือ (iii) ได้รับการพัฒนาผ่านความพยายามอิสระของฝ่ายรับ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของคุณให้กับที่ปรึกษาหรือผู้รับจ้างเฉพาะของเราเท่านั้นที่จำเป็นต้องรู้เท่ากับความต้องการของข้อตกลงและขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่กำหนดไว้ที่นี่ เราอาจใช้ข้อมูลทางเทคนิคใดๆที่เราได้รับจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาและสำหรับฐานความรู้ของเรา เราตกลงที่จะไม่ระบุตัวตนของคุณหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆของคุณในรายการใดก็ตามที่มีอยู่ในฐานข้อมูลองค์ความรู้

4. การรับประกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ

 • ไม่มีการรับประกัน เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเราปฏิเสธและยกเว้นการรับรองการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบด่วนโดยนัยหรือตามกฎหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองการรับประกันหรือเงื่อนไขของชื่อเรื่องที่ไม่ใช่การละเมิดเงื่อนไขหรือคุณภาพที่ดีที่สุดหรือข้อมูลอื่นๆที่ให้ไว้โดยเรา

 • b . การประยุกต์ใช้กฎหมายภายในเครื่อง ถ้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมีข้อกำหนดโดยนัยแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นและข้อจำกัดในข้อตกลงนี้จากนั้นไปยังขอบเขตที่บังคับใช้ตามกฎหมายที่บังคับใช้การแก้ไขของคุณจะถูกจำกัดตามที่กำหนดโดยเราในกรณีของบริการเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • (i) อุปทานของบริการอีกครั้ง

  • หรือ (ii) ค่าใช้จ่ายของการจัดหาใหม่ของบริการ (ถ้ามี) และในกรณีของสินค้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

   • (i) การแทนที่ของสินค้า 

   • หรือ (ii) การแก้ไขข้อบกพร่องในสินค้า

 • ลำดับที่มีการเยียวยาที่จำกัดเหล่านี้จะได้รับการกำหนดให้เราทราบ

5. ข้อจำกัดของความรับผิดยกเว้น

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุญาตให้ทำดังนี้

 • 1) ความรับผิดชอบรวมของเราจะจำกัดจำนวนเงินที่คุณชำระสำหรับบริการโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลสำหรับการเรียกร้องของคุณ

 • 2) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายอื่นสำหรับผลสืบเนื่องการสูญเสียความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นของกำไรหรือการสูญเสียของธุรกิจสำหรับเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้บริการใดๆหรือวัสดุหรือข้อมูลอื่นๆที่เรามีให้แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่คาดการณ์ได้

 • และ 3) ในบริการเหตุการณ์หรือบริการใดๆที่มีให้คุณฟรีค่าใช้จ่ายความรับผิดชอบทั้งหมดของเราจะไม่เกิน US $ 5.00 หรือเทียบเท่ากับสกุลเงินท้องถิ่น การยกเว้นความรับผิดนี้จะไม่นำไปใช้กับความรับผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการฝ่าฝืนภาระหน้าที่ของทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายอื่นหรือในกรณีที่มีการฉ้อโกงการกระทำผิดหรือการกระทำผิดที่ผิดกฎหมายหรือการบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากความประมาทของบุคคลนั้น เนื่องจากรัฐและเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือข้อจำกัดของความรับผิดสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือข้อจำกัดด้านบนอาจไม่สามารถนำไปใช้ได้

6. ภาษี

จำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับเราภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่รวมถึงเงินตราต่างประเทศสหรัฐอเมริการัฐรัฐเขตจังหวัดภายในประเทศหรือภาษีของรัฐ (รวมถึงการจำกัดมูลค่าที่เกี่ยวข้องหรือยอดขายหรือการใช้ภาษี) ที่เป็นไปตามที่คุณได้รับจากการเข้าสู่ข้อตกลงนี้เท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อภาษีใดๆที่คุณต้องเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภาษีดังกล่าวทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายได้สุทธิหรือภาษีการรับเงินรวมภาษีแฟรนไชส์และ/หรือภาษีทรัพย์สิน) จะเป็นความรับผิดชอบทางการเงินของคุณ

7. การเลิกจ้าง

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ถ้าฝ่ายอื่นเป็น

 • (i) ในการฝ่าฝืนวัสดุหรือค่าเริ่มต้นของภาระหน้าที่ใดก็ตามที่ไม่ได้รับการรักษาภายใน30วันของปฏิทินแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของการละเมิดดังกล่าว

 • หรือ (ii) ล้มเหลวในการชำระใบแจ้งหนี้ใดๆที่มีมากกว่า๖๐วันในปฏิทินยอดคงเหลือ

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับบริการที่ดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

8. เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดของภาคีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องและจะแทนที่การติดต่อสื่อสารอื่นๆก่อนหน้าและยวกัน การแจ้งให้ทราบทั้งหมดการอนุมัติและการร้องขอที่ได้รับหรือทำในการเชื่อมต่อกับข้อตกลงนี้จะต้องถูกส่งโดยการโพสต์, courier ด่วนหรือแฟกซ์ไปยังที่อยู่ที่ระบุโดยทั้งสองฝ่าย การแจ้งให้ทราบจะถือว่ามีการจัดส่งตามวันที่ที่แสดงบนใบเสร็จรับเงินส่งจดหมายหรือบน courier หรือการยืนยันการส่งแฟกซ์ คุณไม่สามารถกำหนดข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจะไม่มีการ unreasonably ที่ได้รับการยอมรับ คุณและเราตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและประเทศทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐวอชิงตันถ้ามีการซื้อบริการในประเทศสหรัฐอเมริกากฎของไอร์แลนด์ถ้าซื้อในประเทศหรือภูมิภาคในยุโรปตะวันออกกลางหรือแอฟริกา ("EMEA") หรือกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่พันธมิตรที่ส่งมอบบริการจะอยู่ถ้าซื้อภายนอกสหรัฐอเมริกาหรือ EMEA การดำเนินการใดๆที่นำไปใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกนำมาในรัฐของรัฐบาลกลางหรือรัฐในรัฐวอชิงตันถ้ามีการซื้อบริการในประเทศสหรัฐอเมริกาศาลของไอร์แลนด์ถ้ามีการซื้อบริการในประเทศหรือภูมิภาคใดๆใน EMEA หรือศาลของเขตอำนาจที่บริษัทในเครือที่ส่งมอบบริการจะอยู่ถ้าซื้อภายนอกสหรัฐอเมริกาหรือ EMEA อย่างไรก็ตามการทำเช่นนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังค้นหา injunctive ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน้าที่การรักษาความลับในเขตอำนาจศาลที่เหมาะสม ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการใช้ค่าธรรมเนียมความลับความเป็นเจ้าของและสิทธิ์การใช้งานไม่มีการรับประกันอื่นๆข้อจำกัดความรับผิดการเลิกจ้างและเบ็ดเตล็ดของข้อตกลงนี้จะเอาตัวรอดการเลิกจ้างหรือการหมดอายุของข้อตกลงนี้ ถ้าศาลถือว่ามีข้อกำหนดใดๆของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องหรือไม่มีการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงอยู่ในการบังคับและผลรวมทั้งหมดและฝ่ายจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเพื่อให้มีผลต่อส่วนคำสั่งเต็มเพื่อให้มีขอบเขตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่มีการยกเว้นการละเมิดข้อตกลงนี้จะเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดอื่นๆและไม่มีการยกเว้นจะมีผลบังคับใช้เว้นแต่จะมีการเขียนและลงนามโดยผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของฝ่ายสละ นอกเหนือจากการชำระเงินจำนวนใดก็ตามที่ครบกำหนดของงานที่ไม่ได้รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากสาเหตุที่เกินกว่าการควบคุมที่เหมาะสม เป็นความปรารถนาด่วนของคู่ค้าที่ข้อตกลงนี้จะถูกดึงขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ C'est la volonté exprèsse des ภาคี que ลา présente อนุสัญญา ainsi que les documents คิว s'y rattachent soient rédigés en anglais

9. การทำสัญญาของไมโครซอฟท์

เอนทิตีการทำสัญญาของ Microsoft สำหรับข้อตกลงนี้คือบริษัทยอดขายในภูมิภาคของไมโครซอฟท์ถ้าคุณอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้: ออสเตรเลียบังกลาเทศฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีมาเลเซียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ศรีลังกาศรีลังกาไต้หวันไทยและเวียดนาม การดำเนินการทำสัญญาของ Microsoft สำหรับข้อตกลงนี้คือการดำเนินการของ Microsoft Ireland จำกัดถ้าคุณอยู่ในประเทศใดก็ตามในยุโรปตะวันออกกลางหรือแอฟริกา

อัปเดตล่าสุด: มิถุนายน๒๐๐๗

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×