ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ครอบตัดรูปภาพใน Office

ครอบตัดรูปภาพเพื่อตัดแต่งขอบภายนอกที่ไม่จำเป็น

สิ่งสำคัญ: ส่วนที่ครอบตัดของรูปภาพจะไม่ถูกเอาออกจากไฟล์ และอาจถูกเห็นโดยผู้อื่น รวมถึงโปรแกรมค้นหาถ้ามีการโพสต์รูปภาพที่ครอบตัดแบบออนไลน์ ถ้ามีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในพื้นที่ที่คุณครอบตัดออก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบพื้นที่ครอบตัด (ดูด้านล่าง) แล้วบันทึกไฟล์ 

นอกเหนือจากการครอบตัดระยะขอบพื้นฐาน คุณยังสามารถครอบตัดรูปภาพเป็นรูปร่าง และอัตราส่วนกว้างยาว หรือครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่าง (ใน Office for Mac และใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

 1:32

Office สามารถช่วยคุณแก้ไขรูปภาพพื้นฐานตามที่แสดงในวิดีโอด้านบน แต่ในงานขั้นสูงเพิ่มเติม คุณอาจต้องการแอปการแก้ไขรูปโดยเฉพาะ แนวโน้มดิจิทัลมีข้อแ นะนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การแก้ไขรูปถ่ายฟรี

ระยะขอบของรูปภาพที่ครอบตัด

 1. ใช้ >รูปภาพเพื่อเพิ่มรูปภาพลงในไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word เอกสาร PowerPoint นําเสนอ หรือ Excel เวิร์กบุ๊ก)

 2. คลิกขวาที่รูปภาพ เมนูป็อปอัพจะปรากฏขึ้นพร้อมปุ่มสองปุ่มที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของเมนู ครอบตัด เป็นหนึ่งในปุ่ม

  ปุ่มครอบตัดจะปรากฏที่ด้านบนหรือด้านล่างของเมนูป็อปอัพ
 3. เลือก ปุ่มปุ่มครอบตัด ครอบตัด

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

  จุดจับครอบตัดปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ
 4. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ลากเข้ามาข้างในด้านจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  ลากเข้ามาที่มุมจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสองด้านพร้อมกัน

  กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลากเข้ามาข้างในด้านจุดจับครอบตัด

  คุณยังสามารถ ครอบตัดนอกขอบ หรือเพิ่ม ระยะขอบ รอบรูปภาพด้วยการลากจุดจับครอบตัดออกมาด้านนอกของรูปภาพแทนด้านใน

 5. (ตัวเลือกเพิ่มเติม) เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของพื้นที่ครอบตัด เปลี่ยนพื้นที่ครอบตัด โดยการลากขอบหรือมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าการครอบตัด หรือย้ายรูปภาพ

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Esc หรือคลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้นอกรูปภาพในเอกสาร

หมายเหตุ: เครื่องมือครอบตัดจะไม่พร้อมใช้งานกับรูปร่าง แต่ใน Office 2010 และใหม่กว่า คุณสามารถปรับขนาดรูปร่าง และใช้เครื่องมือแก้ไขจุดเพื่อให้ได้ผลคล้ายกับการครอบตัด หรือเพื่อปรับแต่งรูปร่าง ดูใช้จุดแก้ไขเพื่อแก้ไขหรือครอบตัด รูปร่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ครอบตัดตามรูปร่าง เช่น วงกลม

ดูครอบตัดรูปภาพ ให้พอดีกับรูปร่าง

การครอบตัดชนิดอื่น ๆ

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

การครอบตัดรูปภาพให้มีขนาดรูปภาพทั่วไป หรือ อัตราส่วนกว้างยาวช่วยให้พอดีกับเฟรมรูปภาพมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อแสดงตัวอย่างรูปภาพให้พอดีกับอัตราส่วนกว้างยาวระบุก่อนการครอบตัด

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. คลิกรูปภาพ

 3. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

 4. จากเมนูที่ปรากฏ เลือกอัตราส่วนกว้างยาวจากนั้นให้คลิกอัตราส่วนที่คุณต้องการ

  สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ครอบตัดปรากฏขึ้นแสดงให้คุณเห็นว่ารูปภาพจะปรากฏเมื่อถูกครอบตัดไปยังอัตราส่วนกว้างยาวที่เลือก

 5. ถ้าต้องการ ปรับพื้นที่ครอบตัดโดยใช้จุดจับครอบตัดตามที่อธิบายไว้ภายใต้ ครอบตัดรูปภาพ

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Esc หรือคลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้นอกรูปภาพในเอกสาร

ทั้งแอป Paint (ใน Windows หลายๆ เวอร์ชัน) และ Paint 3D (ใน สำหรับ Windows 10 ให้ทำดังนี้) ช่วยให้คุณสามารถครอบตัดรูปภาพได้ เปิดรูปภาพของคุณในแอป และคุณจะเห็นปุ่ม ครอบตัด บนแถบเครื่องมือ ดู วิดีโอสั้น ๆ แสดงภาพรวมเกี่ยวกับบางฟีเจอร์ในแอป Paint 3D

ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่คุณดู ครอบตัด พื้นที่ที่ครอบตัดแล้วจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ ซ่อนอยู่จากมุมมอง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดขนาดไฟล์โดยการเอาพื้นที่ที่ครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมองเห็นส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพที่คุณลบออกไป

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณลบพื้นที่ครอบตัด แล้วเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณสามารถคลิกปุ่ม เลิก รูปปุ่มเพื่อคืนค่าพื้นที่เหล่านั้น การลบสามารถเลิกทําได้จนกว่าจะบันทึกไฟล์

เมื่อต้องการเอาพื้นที่ครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ:

 1. เลือกรูปภาพจากพื้นที่ที่ครอบตัดที่คุณต้องการลบ

 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นแสดงตัวเลือกการบีบอัด

  ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่พบแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณจะต้องดับเบิลคลิกเพื่อเลือกรูปภาพและเปิดแท็บ รูปแบบ นอกจากนี้ ถ้าขนาดหน้าจอของคุณถูกลดลง คุณอาจเห็นเฉพาะไอคอน บีบอัดรูปภาพ

  ไอคอนบีบอัดรูปภาพที่ไม่มีป้ายชื่อ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการบีบอัด ตรวจสอบว่าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ แล้ว

  กล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ

  เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

  เลือกตัวเลือก รายละเอียด ถ้าคุณต้องการ

 4. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดไฟล์และการบีบอัดรูปภาพ ให้ดูที่ ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพ

เพิ่มรูปวาดลงในเอกสาร Word

ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ใช้ตัวเลือกเค้าโครงของ Word ในการย้ายรูปภาพ

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

ระยะขอบของรูปภาพที่ครอบตัด

 1. ใช้>แทรกรูปภาพเพื่อเพิ่มรูปภาพลงใน Office (เช่น เอกสาร Word เอกสาร PowerPoint เสนอ หรือ Excel เวิร์กบุ๊ก)

 2. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ รูปภาพ บน Ribbon แถบเครื่องมือ

  ตัวเลือก ครอบตัด บนแท็บ รูปแบบรูปภาพ ใน Word 2019

 3. บนแท็บ รูปแบบ รูปภาพ ให้เลือกครอบตัด

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

  จุดจับครอบตัดปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ
 4. ครอบตัดรูปภาพโดยการลากจุดจับครอบตัดใดๆ เข้าด้านใน ถ้าคุณลากหนึ่งในจุดจับมุม จุดจับจะครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันพร้อมกัน

 5. คลิกนอกรูปภาพเพื่อดูรูปภาพที่ครอบตัดแล้ว

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณครอบตัดรูปภาพ ส่วนที่ครอบตัดจะถูกซ่อนแต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกอย่างถาวรและลดขนาดรูปภาพของคุณ ให้ดูส่วนที่อยู่ด้านล่างของหน้านี้ที่ชื่อว่า ลบพื้นที่ ครอบตัดของรูปภาพ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

ดูครอบตัดรูปภาพ ให้พอดีกับรูปร่าง

ลบพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ

ตามค่าเริ่มต้น แม้ว่าหลังจากที่คุณ ครอบตัด บางส่วนของรูปภาพ ส่วนที่ครอบตัดจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดขนาดไฟล์โดยการเอาการครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมองเห็นส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพที่คุณลบออกไป

สิ่งสำคัญ: ไม่สามารถเลิกทำการลบพื้นที่ที่ครอบตัดของรูปภาพได้ ดังนั้น คุณควรใช้วิธีนี้เมื่อคุณมั่นใจว่าดำเนินการครอบตัดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เมื่อต้องการลบพื้นที่ครอบตัดของไฟล์รูปภาพ:

 1. คลิกที่รูปภาพหรือว่ารูปภาพที่คุณต้องการลบพื้นที่ครอบตัด

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพให้คลิก บีบอัดปุ่ม 'บีบอัดรูปภาพ'

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ)

 3. ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

  เมื่อต้องการนำส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในไฟล์ ให้เลือก เฉพาะรูปภาพที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Office for Mac

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word for Mac

ใน Word สำหรับเว็บ และ PowerPoint สำหรับเว็บ ครอบตัดรูปภาพพื้นฐาน ได้ โดยตัดแต่งระยะขอบที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพ อย่างไรก็ตาม เฉพาะแอปบนเดสก์ท็อปเท่านั้นที่สามารถลบพื้นที่ที่ครอบตัดออกจากรูปภาพได้

ครอบตัดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด

 2. บน Ribbon ให้เลือก แท็บ รูปภาพ

 3. เลือกลูกศรชี้ลงถัดจากตัวเลือก ตัวเลือก ครอบตัด ในแท็บ รูปภาพ ครอบตัด แล้วเลือกครอบตัด

  จุดจับครอบตัดสีดมืดปรากฏบนขอบของรูปภาพ

  จุดจับครอบตัดปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ
 4. เมื่อใช้เมาส์ของคุณ ให้ชี้ไปที่จุดจับครอบตัด แล้วคลิกและลากเข้าด้านในเพื่อตัดแต่งระยะขอบของรูป 

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นระยะขอบการครอบตัดแล้ว ให้คลิกภายนอกขอบเขตของรูปเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สิ่งสำคัญ: ส่วนที่ครอบตัดของรูปภาพจะไม่ถูกเอาออกจากไฟล์ และอาจถูกเห็นโดยผู้อื่น รวมถึงโปรแกรมค้นหาถ้ามีการโพสต์รูปภาพที่ครอบตัดแบบออนไลน์ เฉพาะ Office แอปบนเดสก์ท็อปเท่านั้นที่มีความสามารถในการเอาพื้นที่ที่ครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 

ครอบตัดรูปภาพให้พอดีกับรูปร่าง

For details, see Fit a picture inside a shape.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×