ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทนำ

บทความนี้มุ่งเน้นการทดสอบสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 กันเมื่อเร็ว ๆ นี้ และกำลังเกิดขึ้น ดังกล่าวยังมุ่งเน้นคำถามความเข้ากันได้ทั่วไปส่วนใหญ่ที่ถูกประมวลผล โดยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft Dynamics บทความนี้ไม่ได้ระบุว่า ความเข้ากันได้ของ Microsoft Dynamics CRM สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด บทความนี้ supplements ข้อมูลในคู่มือการใช้งาน Microsoft Dynamics CRM

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่มีสถานะเป็น "TBD" จะถูกถือว่าสำหรับความเข้ากันได้ในอนาคต เมื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว บทความนี้จะถูกปรับปรุงเพื่อแสดงค่าสถานะที่ปรับปรุง

Microsoft Dynamics CRM 2011

รายการต่อไปนี้ของผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบ หรือกำลังทดสอบสำหรับความเข้ากันได้กับ Dynamics CRM 2011 อยู่ในขณะนี้ ฟิลด์เวอร์ชัน CRM ต่ำสุดและหมายเลขสร้างของ CRMรายการ Microsoft Dynamics CRM รุ่นต่ำสุดที่ได้รับการทดสอบ และเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์อยู่ในรายการ

ผลิตภัณฑ์

รุ่นต่ำสุดของ CRM

หมายเลขการสร้างของ CRM

สถานะ

.Net framework 4.0

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

.Net framework 4.0 PU3

-

-

TBD

.Net framework 4.5

Update Rollup 8

5.0.9690.2243

เข้ากันได้

.Net framework 4.5.1

Update Rollup 15

5.0.9690.3731

เข้ากันได้

.Net framework 4.5.2

Update Rollup 17

5.0.9690.4150

เข้ากันได้

.Net framework 4.6

-

-

ไม่เข้ากัน

บริการสหพันธรัฐไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ใน Windows Server 2008 (AD FS 2.0)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

บริการสหพันธรัฐไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ใน Windows Server 2008 R2

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

บริการสหพันธรัฐไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ใน Windows Server 2012

Update Rollup 13

5.0.9690.3432

เข้ากันได้

บริการสหพันธรัฐไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ใน Windows Server 2012 R2

-

-

ไม่เข้ากัน

เครื่องเสมือน azure (สนับสนุนสำหรับเครื่องเสมือน Microsoft Azure)

-

-

ไม่เข้ากัน

อัตราแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ (O365)

Update Rollup 5

5.0.9688.1533

เข้ากันได้

อัตราแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ (BPOS)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

เซิร์ฟเวอร์ Exchange 2000

-

-

ไม่เข้ากัน

Exchange Server 2003 SP2

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Exchange Server 2003 SP3

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Exchange Server 2007

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Exchange Server 2010

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Exchange Server 2010 SP1

Update Rollup 12

5.0.9690.3236

เข้ากันได้

Exchange Server 2010 SP2

Update Rollup 12

5.0.9690.3236

เข้ากันได้

Exchange Server 2010 SP3

Update Rollup 13

5.0.9690.3448

เข้ากันได้

เซิร์ฟเวอร์ Exchange 2013

Update Rollup 15

5.0.9690.3731

เข้ากันได้

Exchange Server 2013 SP1

Update Rollup 18

5.0.9690.4376

เข้ากันได้

Firefox

Update Rollup 12

5.0.9690.3236

เข้ากันได้

Google Chrome

Update Rollup 12

5.0.9690.3236

เข้ากันได้

Internet Explorer 6 (ไม่สนับสนุน)

-

-

ไม่เข้ากัน

Internet Explorer 7 (ไม่สนับสนุน)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Internet Explorer 8 (ไม่สนับสนุน)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

9 Explorer อินเทอร์เน็ต (ไม่สนับสนุน)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

10 Explorer อินเทอร์เน็ต (ไม่สนับสนุน)

Update Rollup 10

5.0.9688.2730

เข้ากันได้

Internet Explorer 11

Update Rollup 17

5.0.9690.4150

เข้ากันได้

การจำลองเสมือนของแอพลิเคชัน Microsoft (โปรแกรมประยุกต์-V) 4.6

-

-

ไม่เข้ากัน

เซิร์ฟเวอร์สื่อสารของ Microsoft Office 2007

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Microsoft Office สื่อสาร Server 2007 R2

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

ตัวแสดงรายงานของ Microsoft 2010

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Microsoft SharePoint 2010 (ทุกรุ่น)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Microsoft SharePoint 2013 ในส่วน

Update Rollup 12

5.0.9690.3236

เข้ากันได้

Microsoft Office SharePoint Server 2007

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Microsoft Visual C++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อ

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Microsoft Visual C++ 2010 สามารถเผยแพร่ต่อ

การปรับปรุงค่าสะสม 6

5.0.9690.1992

เข้ากันได้

Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

MSXML 4.0

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Office 2003 SP3 (ไม่สนับสนุน)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Office 2007 SP2 (โหมด Cached Exchange เท่านั้น)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Office 2007 SP3 (โหมด Cached Exchange เท่านั้น)

Update Rollup 5

5.0.9688.1533

เข้ากันได้

Office 2010 (โหมด Cached Exchange เท่านั้น)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

SP1 2010 ของ office (โหมด Cached Exchange เท่านั้น)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

SP2 2010 office (โหมด Cached Exchange เท่านั้น)

Update Rollup 15

5.0.9690.3731

เข้ากันได้

MSI 2013 office (โหมด Cached Exchange เท่านั้น)

Update Rollup 10

5.0.9688.2730

เข้ากันได้

Office 2013 C2R (ความโดดกวาง) (ชแลกเปลี่ยนโหมดเท่านั้น)

Update Rollup 10

5.0.9688.2730

เข้ากันได้

C2R 2013 office (--เคียงข้างกันกับ Office 2010) (โหมดช Exchange เท่านั้น)

Update Rollup 10

5.0.9688.2730

เข้ากันได้

SP1 2013 office (โหมด Cached Exchange เท่านั้น)

Update Rollup 17

5.0.9690.4150

เข้ากันได้

2016 office (ติดตั้ง MSI เท่านั้น) (ชแลกเปลี่ยนโหมดเท่านั้น)

Update Rollup 18

5.0.9690.4376

เข้ากันได้

Safari

Update Rollup 12

5.0.9690.3236

เข้ากันได้

SharePoint 2013 ในส่วน

Update Rollup 12

5.0.9690.3236

เข้ากันได้

ค่าจ้างพิเศษ 2008 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็ก (x64)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

มาตรฐาน 2008 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็ก (x64)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

ธุรกิจขนาดเล็ก Server 2008 มาตรฐาน

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

สิ่งจำเป็นสำหรับ 2011 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็ก

Update Rollup 3

5.0.9688.1244

เข้ากันได้

SQL Server 2000

-

-

ไม่เข้ากัน

SQL Server 2005

-

-

ไม่เข้ากัน

SQL Server 2008 Express Edition SP1

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

SQL Server 2008 มาตรฐาน SP1 (x64)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

SQL Server 2008 SP2 (x64)

Update Rollup 8

5.0.9690.2243

เข้ากันได้

SP3 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL (x64)

Update Rollup 8

5.0.9690.2243

เข้ากันได้

SQL Server 2008 R2 (x64)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

SQL Server 2008 R2 SP1 (x64)

Update Rollup 8

5.0.9690.2243

เข้ากันได้

SQL Server 2008 R2 SP2 (x64)

Update Rollup 8

5.0.9690.2243

เข้ากันได้

SQL Server 2008 R2 SP2 (CTP) (x64)

Update Rollup 8

5.0.9690.2243

เข้ากันได้

SP3 R2 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

Update Rollup 18

5.0.9690.4376

เข้ากันได้

SQL Server 2008 บริการรายงาน (ก่อนการปรับปรุงค่าสะสม 17)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

SQL Server 2008 บริการรายงาน (หลังการปรับปรุงค่าสะสม 17)

-

-

ไม่เข้ากัน

บริการรายงานของ SQL Server 2008 R2

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

SQL Server กระชับ 3.5 SP2

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

เซิร์ฟเวอร์ SQL กระชับ 4.0

Update Rollup 4

5.0.9688.1450

เข้ากันได้

SQL Server ที่ใช้งานอยู่/ใช้งานคลัสเตอร์ **

Update Rollup 1

5.0.9688.1045

เข้ากันได้

เซิร์ฟเวอร์ SQL 2012 ***

การปรับปรุงค่าสะสม 6

5.0.9690.1992

เข้ากันได้

SQL Server 2012 SP1

Update Rollup 10

5.0.9688.2730

เข้ากันได้

SQL Server 2014

-

-

ไม่เข้ากัน

Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows 7 SP1

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows 8 (ต้องมีท่า WIF ด้วยตนเอง)

Update Rollup 10

5.0.9688.2730

เข้ากันได้

Windows 8.1

Update Rollup 17

5.0.9690.4150

เข้ากันได้

Windows 10

Update Rollup 17

5.0.9690.4150

เข้ากันได้

Windows RT

-

-

ไม่เข้ากัน

Windows Server 2003

-

-

ไม่เข้ากัน

Windows Server 2008 มาตรฐาน SP2 (x64)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows Server 2008 R2 มาตรฐาน

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows Server 2008 SP2 องค์กร (x64)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows Server 2008 องค์กร R2

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows Server 2008 SP2 Datacenter (x64)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows Server 2008 Datacenter R2

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows Web Server 2008 SP2 (x64) (บทบาท front-end เท่านั้น)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows Web Server 2008 R2 (บทบาท front-end เท่านั้น)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows Server 2012 Datacenter หรือมาตรฐาน

Update Rollup 13

5.0.9690.3432

เข้ากันได้

Datacenter R2 Windows Server 2012 หรือมาตรฐาน

-

-

ไม่เข้ากัน

Windows Web Server 2008 SP2 (x64) (บทบาท front-end เท่านั้น)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows Web Server 2008 R2 (บทบาท front-end เท่านั้น)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows Vista (x86 และ x64)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้

Windows XP SP3 (ไม่สนับสนุน)

RTM

5.0.9688.583

เข้ากันได้


** คลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่/ใช้งานอยู่ได้รับการสนับสนุน แต่ไม่ใช่ เป็นการตั้งค่าคอนฟิกที่สร้างความสมดุลในการโหลด

สำหรับรายการของการสนับสนุนเว็บเบราว์เซอร์กับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โปรดดูการเชื่อมโยงต่อไปนี้:

ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์กับ Microsoft Dynamics CRM 2011

หมายเหตุ

  • รุ่น 32 บิตของ Microsoft SQL Server และ SQL เซิร์ฟเวอร์รายงานบริการ (SSRS) ไม่ได้รับการสนับสนุน

  • Windows Server 2008 ติดตั้ง โดยใช้ตัวเลือกการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลักไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการติดตั้ง และเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 2011 เซิร์ฟเวอร์

  • เวิร์ก กรุ๊ป 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft และเว็บ กระชับ และ Express รุ่นของ Microsoft SQL Server 2008 ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการเรียกใช้งาน Microsoft Dynamics CRM 2011 เซิร์ฟเวอร์

  • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการติดตั้ง และเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 2011

  • CRM สำหรับ Outlook client ไม่สนับสนุน Outlook ถูกกำหนดค่าในแบบออนไลน์สำหรับการติดตามหรือปรับให้ตรงกัน (ที่ไม่ใช่ - Cached Exchange โหมด)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ ดูหัวข้อข้อกำหนดของระบบและคอมโพเนนต์ที่จำเป็นในคู่มือการใช้งาน Microsoft Dynamics CRM 2011

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×