หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมและจำนวน

เมื่อต้องการดูผู้เข้าร่วมกลุ่ม:

 • เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่ข้อมูลกลุ่ม

  • ชื่อของผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะแสดงอยู่ในรายชื่อผู้เข้าร่วม

  • จำนวนจำนวนของผู้เข้าร่วมในกลุ่มจะแสดงอยู่ใต้ชื่อกลุ่มโดยตรง

  • ถ้ากลุ่มมีกลุ่มย่อยการนับจำนวนย่อยจะมองเห็นได้ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถเลือกกลุ่มย่อยเพื่อดูรายการของผู้เข้าร่วมกลุ่มย่อยได้อีกด้วย

ลบบุคคลออกจากกลุ่ม

เมื่อต้องการเอาบุคคลออกจากกลุ่มให้ใช้วิธีต่อไปนี้

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่ข้อมูลกลุ่ม

 2. ในรายชื่อผู้เข้าร่วมให้แตะชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเอาออก

 3. แตะเอาออกจากกลุ่ม

 4. บุคคลที่ถูกเอาออกจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้เว้นแต่จะเพิ่มกลับมาโดยผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเอาบุคคลออกได้ ถ้าบุคคลถูกเอาออกจากกลุ่มองค์กรข้อมูลกลุ่มของบุคคลนั้นสามารถถูกล้างได้

มอบหมายหรือเอาบทบาทผู้ดูแลระบบออกไปยังบุคคลอื่น

ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกที่จะทำให้สมาชิกคนอื่นๆเป็นผู้ดูแลระบบของกลุ่มได้

เมื่อต้องการกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับบุคคลในกลุ่มดังนี้

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่ข้อมูลกลุ่ม

 2. ในรายชื่อผู้เข้าร่วมให้แตะชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้ดูแลของกลุ่ม

 3. แตะทำให้ผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการเอาบทบาทผู้ดูแลระบบออกจากบุคคลในกลุ่มดังนี้

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่ข้อมูลกลุ่ม

 2. ในรายชื่อผู้เข้าร่วมให้แตะชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเอาบทบาทผู้ดูแลระบบออก

 3. แตะเอาออกเป็นผู้ดูแลระบบ

ออกจากกลุ่ม

คุณสามารถออกจากกลุ่ม Kaizala ได้ตลอดเวลา ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้นคุณจำเป็นต้องส่งเสริมบางคนให้ผู้ดูแลระบบก่อนที่จะออกจาก การออกจากกลุ่มจะเป็นการเอาประวัติการสนทนาของคุณออก

เมื่อต้องการออกจากกลุ่มให้ทำดังนี้

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่ข้อมูลกลุ่ม

 2. ที่มุมบนขวาให้แตะ รูปของไอคอนเพิ่มเติมใน Kaizalaเพิ่มเติมแล้วแตะออก

ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของกลุ่ม

คุณสามารถปิดเสียงกลุ่มเพื่อหยุดรับการแจ้งเตือนได้ เมื่อคุณปิดเสียงกลุ่มคุณจะไม่ได้รับแจ้งถ้ามีใครบางคนตอบกลับข้อความของคุณในกลุ่ม

เมื่อต้องการปิดใช้งานกลุ่ม:

 • บน Android จากรายการแชทให้กดการสนทนากลุ่มค้างไว้แล้วแตะปิดเสียงกลุ่มเลือกระยะเวลาจากตัวเลือกแล้วเลือกตกลง ถ้าคุณเลือกตัวเลือกสำหรับแสดงการแจ้งให้ทราบแล้วการแจ้งให้ทราบของกลุ่มนั้นจะแสดงอยู่เบื้องหลัง

 • บน iOS จากรายการการแชทให้เลือกการสนทนากลุ่มแล้วปัดไปทางซ้ายแล้วแตะปิดเสียงกลุ่มแล้วเลือกระยะเวลาจากตัวเลือก

นอกจากนี้คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่ข้อมูลกลุ่ม

 2. ที่มุมบนขวาให้แตะ รูปของไอคอนเพิ่มเติมใน Kaizalaเพิ่มเติมแตะปิดเสียงแล้วทำตามขั้นตอนเหมือนกับที่ระบุไว้ด้านบน

เมื่อต้องการเปิดเสียงกลุ่ม:

 • บน Android จากรายการแชทให้กดการสนทนากลุ่มค้างไว้แล้วแตะเปิดเสียง

 • บน iOS จากรายการแชทให้เลือกการสนทนากลุ่มแล้วปัดไปทางซ้ายแล้วแตะเปิดเสียง

นอกจากนี้คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่ข้อมูลกลุ่ม

 2. ที่มุมบนขวาให้แตะ รูปของไอคอนเพิ่มเติมใน Kaizalaเพิ่มเติมแล้วแตะเปิดเสียง

ลบกลุ่ม

การลบกลุ่มจะเป็นการเอากลุ่มออกจากรายการการแชท ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้นในกลุ่มคุณจะต้องกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนในกลุ่มก่อนที่จะลบ

เมื่อต้องการลบกลุ่มให้ใช้วิธีต่อไปนี้

 1. จากรายการการแชทให้กดการสนทนากลุ่มค้างไว้

 2. แตะลบกลุ่ม

เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของกลุ่ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของกลุ่มของคุณ:

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่ข้อมูลกลุ่ม

 2. บนรูปภาพโปรไฟล์ให้แตะกล้อง รูปของไอคอนกล้องใน Kaizala

 3. ถ่ายภาพใหม่หรือเลือกหนึ่งจากแกลเลอรีของคุณ

  หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมกลุ่มใดๆสามารถเปลี่ยนรูปภาพของกลุ่มได้

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของกลุ่มให้ใช้วิธีต่อไปนี้

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่ข้อมูลกลุ่ม

 2. ใกล้กับชื่อกลุ่มให้แตะแก้ไข รูปของไอคอนแก้ไขใน Kaizala

 3. เปลี่ยนชื่อจากนั้นแตะเครื่องหมายถูก

  หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมกลุ่มใดๆสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้

ปักหมุดหรือยกเลิกปักหมุดกลุ่ม

การตรึงกลุ่มจะช่วยให้มองเห็นได้ในรายการแชทของคุณ แม้ว่าข้อความจะได้รับในกลุ่มอื่นๆกลุ่มที่ถูกตรึงจะแสดงที่ด้านบนเสมอ สามารถปักหมุดการสนทนาได้สูงสุด10รายการในแต่ละครั้ง

เมื่อต้องการตรึงกลุ่ม:

 • บน Android จากรายการแชทให้กดการสนทนากลุ่มค้างไว้แล้วแตะปักหมุดการสนทนา

 • บน iOS จากรายการแชทให้เลือกการสนทนากลุ่มแล้วปัดไปทางซ้ายแตะ รูปของไอคอนเพิ่มเติมใน Kaizalaเพิ่มเติมแล้วแตะปักหมุดการสนทนา

เมื่อต้องการถอนการตรึงกลุ่ม:

 • บน Android จากรายการแชทให้กดการสนทนากลุ่มค้างไว้แล้วแตะถอนหมุดการสนทนานี้

 • บน iOS จากรายการแชทให้เลือกการสนทนากลุ่มแล้วปัดไปทางซ้ายแตะ รูปของไอคอนเพิ่มเติมใน Kaizalaเพิ่มเติมแล้วแตะถอนหมุดการสนทนานี้

ตั้งค่านโยบายกลุ่ม

ผู้ดูแลระบบกลุ่มและองค์กรสามารถกำหนดค่านโยบายกลุ่มสำหรับกลุ่มองค์กรและกลุ่มสาธารณะ นโยบายทำให้คุณสามารถควบคุมวิธีที่ผู้เข้าร่วมจะโต้ตอบภายในกลุ่มได้มากขึ้นเช่นว่าพวกเขาสามารถแชร์และส่งต่อเนื้อหาได้หรือไม่ นโยบายกลุ่มสามารถกำหนดค่าได้เฉพาะสำหรับกลุ่มองค์กรและกลุ่มสาธารณะไม่ใช่คนส่วนตัวเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่พอร์ทัลการจัดการ Kaizala

รายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

รายงานเนื้อหาไปยังผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้กับผู้ดูแลระบบของกลุ่มเพื่อดำเนินการได้

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจากนั้นลองแตะที่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

 2. เลือกรายงาน

 3. เลือกเหตุผลสำหรับการรายงานจากรายการแล้วแตะส่ง

 4. เนื้อหาจะถูกรายงานไปยังผู้ดูแลระบบและถูกลบสำหรับคุณ

 5. ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการการกระทำที่จำเป็นได้–ลบเนื้อหาสำหรับทุกคนในกลุ่มหรือเอาผู้ใช้ออกจากกลุ่มถ้าจำเป็น

  หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็นชื่อของเนื้อหาการรายงานของบุคคล

รายงานเนื้อหาไปยัง Microsoft

ในกลุ่มสาธารณะคุณสามารถรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไปยัง Microsoft for action ได้

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจากนั้นลองแตะที่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

 2. เลือกรายงาน

 3. เลือกเหตุผลสำหรับการรายงานจากรายการ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายงานไปยัง Microsoftหรือแตะใช่ในกล่องโต้ตอบที่มีชื่อเรื่องเดียวกันบน iOS

 5. เนื้อหาจะถูกรายงานไปยังผู้ดูแลระบบรวมถึง Microsoft และถูกลบสำหรับคุณ

 6. Microsoft สามารถเอาเนื้อหาออกสำหรับทุกคนในกลุ่มได้ถ้าจำเป็น

  หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็นชื่อของเนื้อหาการรายงานของบุคคล

รายงานไปยังโปรไฟล์กลุ่มไปยัง Microsoft

คุณสามารถรายงานกลุ่มสาธารณะที่มีโปรไฟล์กลุ่มที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับ Microsoft สำหรับการดำเนินการ

 1. เปิดการสนทนากลุ่มจากนั้นแตะที่ข้อมูลกลุ่ม

 2. เลือกรายงาน

 3. เลือกเหตุผลสำหรับการรายงานจากรายการแล้วแตะส่ง

 4. โปรไฟล์กลุ่มจะถูกรายงานไปยังไมโครซอฟท์

  หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็นชื่อของเนื้อหาการรายงานของบุคคล

ดูและดำเนินการกับเนื้อหาที่รายงาน

ผู้ดูแลระบบของกลุ่มจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่ผู้เข้าร่วมกลุ่มรายงานข้อความ

 1. จากรายการการแชทให้เปิดการสนทนากลุ่ม

 2. บนหน้าข้อมูลกลุ่มให้แตะข้อความที่รายงาน

 3. อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถแตะที่การแจ้งเตือนข้อความที่รายงานเมื่อต้องการเข้าถึงข้อความที่รายงาน

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแลระบบของกลุ่มเท่านั้น

 4. คุณจะเห็นข้อความที่รายงานทั้งหมดที่จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการ

 5. แตะ รูปของไอคอนเพื่ออนุญาตให้มีข้อความที่รายงาน เพื่ออนุญาตข้อความที่รายงาน แตะ รูปของไอคอนเพื่อลบข้อความที่รายงานออกจากกลุ่ม เพื่อลบข้อความสำหรับทุกคนในกลุ่มหรือแตะ รูปของไอคอนเพื่อเอาผู้ส่งข้อความออกจากกลุ่ม เพื่อลบข้อความสำหรับทุกคนในกลุ่มและเอาผู้ส่งข้อความออกจากกลุ่ม

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ถูกเอาออกจะถูกแบนจากการเข้าร่วมกลุ่มอีกครั้ง เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเพิ่มกลับมาได้

เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่ม

สร้างกลุ่มและเพิ่มบุคคล

เข้าร่วมและค้นพบ

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×