ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มข้อความที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่คุณใช้อยู่เป็นประจำ Office สามารถช่วยตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ให้คุณได้

คลิกหรือแตะตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ หรือเลือกข้อความที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นภาษาอื่น จากนั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ รีวิว ให้เลือก ภาษา > การกำหนดลักษณะภาษา

 2. ภายใต้ ภาษาการเขียนและการพิสูจน์อักษรของ Office ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

 3. เลือก ตกลง

หรือ

 1. บนแท็บ รีวิว ให้เลือก ภาษา > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 2. คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

 3. เลือก ตกลง

 1. คลิกหรือแตะตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ หรือเลือกข้อความที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นภาษาอื่น

 2. บนแท็บ รีวิว ให้เลือก ภาษา

 3. คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

 4. เลือก ตกลง

 1. ในWord สำหรับเว็บให้คลิกหรือแตะตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อความหรือเลือกข้อความที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นภาษาอื่น

 2. บนแท็บ รีวิว ให้เลือก ตัวแก้ไข > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. เลื่อนไปที่ภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกภาษา

 4. เลือก ตกลง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×