ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ใน Office

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

โปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดสามารถตรวจสอบการสะกดได้และส่วนใหญ่สามารถตรวจสอบไวยากรณ์ได้

ถ้าคุณพบว่าการตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ให้ดู ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามปกติ ถ้าคุณต้องการตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ในภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช้ภาษาเริ่มต้นของคุณ ให้ดู ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

กำลังใช้ Office 365 อยู่ใช่ไหม คุณอาจสนใจที่จะลองใช้ฟีเจอร์ตัวแก้ไขใหม่ที่มีประสิทธิภาพใน Word ดู ตัวแก้ไข - ผู้ช่วยการเขียนของคุณ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในไฟล์ของคุณ ให้กด F7 หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรม Office ส่วนใหญ่ คลิกแท็บ รีวิว บน Ribbon คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ใน Access หรือ InfoPath ได้ ส่วนใน Project คุณจะไปที่แท็บ Project

 2. คลิก การสะกด หรือ การสะกดและไวยากรณ์

  ปุ่ม การสะกดและไวยากรณ์ บน Ribbon รีวิว

 3. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด

 4. หลังจากที่คุณตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขการสะกดผิดแล้ว (ละเว้น เพิ่มลงในพจนานุกรมของโปรแกรม หรือเปลี่ยนแปลง) โปรแกรมจะย้ายไปยังคำที่สะกดผิดถัดไป

คลิกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม Office ส่วนใหญ่จะตรวจสอบข้อผิดพลาดการสะกดและไวยากรณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการอื่นๆ เพื่อแสดงข้อผิดพลาดขณะที่คุณทำงาน 

หมายเหตุ: 

 • การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติจะไม่พร้อมใช้งานใน Access, Excel หรือ Project คุณสามารถเริ่มการตรวจสอบการสะกดได้ด้วยตนเองโดยกด F7

 • การตรวจสอบไวยากรณ์โดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Outlook, Word และ PowerPoint 2013 (หรือใหม่กว่า)

Office จะทำเครื่องหมายแสดงข้อผิดพลาดสำหรับการสะกดที่อาจเกิดขึ้นด้วยเส้นหยักสีแดง และข้อผิดพลาดสำหรับไวยากรณ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเส้นหยักสีน้ำเงิน

ถ้าข้อผิดพลาดการสะกดและไวยากรณ์ไม่ถูกทำเครื่องหมาย แสดงว่าการตรวจสอบโดยอัตโนมัติอาจถูกปิดอยู่ คุณสามารถเปิดตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเห็นข้อผิดพลาดการสะกดผิดหรือไวยากรณ์ที่คุณต้องการให้ตัวช่วยแก้ไข ให้คลิกขวาที่คำหรือวลีที่ขีดเส้นใต้ แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ถ้า Office ตั้งสถานะคำเป็นคำที่สะกดผิด แต่คุณสะกดตามวิธีที่คุณต้องการแล้ว ให้เลือก เพิ่มลงในพจนานุกรม เพื่อสอน Office ไม่ให้ตั้งสถานะคำเป็นคำที่สะกดผิดในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ ให้ดู: เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมตรวจสอบการสะกด

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Office ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วยเส้นหยักขณะที่คุณทำงาน คุณสามารถปิดการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติได้:

 1. เปิดตัวเลือกการสะกดและไวยากรณ์:

  • ใน OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word: บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

  • ใน InfoPath: บนแท็บ หน้าแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากหรืออยู่ภายใต้ การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  • ใน Outlook: บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก จดหมาย แล้วคลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ ในโปรแกรมที่มีการตรวจสอบไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ คุณอาจเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์

  กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์

  หมายเหตุ: ใน Word คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวตรวจสอบการสะกดสำหรับเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่หรือเอกสารใหม่ทั้งหมด เลือกตัวเลือกในรายการ ข้อยกเว้นสำหรับ แล้วเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น และ ซ่อนข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสารนี้เท่านั้น

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Office ตรวจสอบไวยากรณ์ (ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้การตรวจสอบไวยากรณ์หรือการตรวจสอบโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์) คุณสามารถปิดได้

 1. เปิดตัวเลือกการสะกดและไวยากรณ์:

  • ใน OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word: บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

  • ใน InfoPath: บนแท็บ หน้าแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากหรืออยู่ภายใต้ การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  • ใน Outlook: บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก จดหมาย แล้วคลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ และ ตรวจสอบไวยากรณ์ที่มีการสะกด

  กล่องกาเครื่องหมายไวยากรณ์

  หมายเหตุ: โปรแกรม Office บางโปรแกรมจะมีตัวเลือกเหล่านี้ทั้งสองตัวเลือก

ใน Word, Outlook, PowerPoint 2013 (หรือใหม่กว่า) คุณสามารถบังคับให้ตรวจสอบคำและไวยากรณ์ซ้ำอีกครั้งที่คุณข้ามไปก่อนหน้าโดยทำดังต่อไปนี้:

 1. เปิดเอกสารหรือรายการที่คุณต้องการตรวจสอบ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร > ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง ใน Outlook คุณจะพบสิ่งนี้ภายใต้ ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. คลิก ใช่ เมื่อคุณเห็นข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรีเซ็ตตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

 4. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบเพื่อย้อนกลับไปยังเอกสาร แล้วเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อีกครั้ง

เรายินดีรับฟัง!

บทความนี้อัปเดตล่าสุดโดย Ben เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2019 ถ้าคุณเห็นว่ามีประโยชน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเห็นว่าไม่มีประโยชน์ โปรดใช้ตัวควบคุมคำติชมทางด้านล่างและส่งคำแนะนำบางอย่างที่ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

ดูเพิ่มเติม

ทดสอบความยากง่ายในการอ่านเอกสารของคุณ

ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามปกติ

เลือกตัวเลือกไวยากรณ์และสไตล์การเขียนใน Office 2013 และเวอร์ชันก่อนหน้า

เพิ่มคำลงในพจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดของคุณ

ตัวตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ตรวจคำในภาษาอื่นได้ไม่ถูกต้อง

เลือกตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ การสะกด และสัญลักษณ์

ตรวจสอบการสะกดก่อนส่งข้อความใน Outlook

แอปพลิเคชัน Office for Mac จะตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ที่อาจผิดพลาดขณะที่คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการรอตรวจการสะกดและไวยากรณ์จนกว่าคุณจะเขียนเสร็จ คุณสามารถปิดการตรวจสอบอัตโนมัติ หรือคุณสามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์พร้อมกันในครั้งเดียวก็ได้

Word

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์

Word จะทำเครื่องหมายแสดงข้อผิดพลาดสำหรับการสะกดที่อาจเกิดขึ้นด้วยเส้นหยักสีแดง และข้อผิดพลาดสำหรับไวยากรณ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเส้นหยักสีน้ำเงิน

เคล็ดลับ: ถ้าการสะกดผิดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาดไม่ถูกทำเครื่องหมาย คุณอาจต้องเปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ ซึ่งจะอธิบายในขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณเห็นการสะกดผิดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำหรือวลีแล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

ถ้า Word ตั้งค่าสถานะคำเป็นสะกดผิดอย่างไม่ถูกต้องและคุณต้องการเพิ่มคำดังกล่าวลงในพจนานุกรมของคุณเพื่อให้ Word จดจำไว้ในอนาคต ให้ดู เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมตรวจการสะกด

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ > การสะกดและไวยากรณ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ ภายใต้ การสะกด ให้เลือกหรือล้างกล่อง ตรวจการสะกดขณะพิมพ์

 3. ภายใต้ ไวยากรณ์ ให้เลือกหรือล้างกล่อง ตรวจไวยากรณ์ขณะพิมพ์

 4. ปิดกล่องโต้ตอบเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 1. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 2. ถ้า Word พบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ จะเปิดขึ้น การสะกดผิดจะแสดงเป็นข้อความสีแดง และไวยากรณ์ที่ผิดจะแสดงเป็นข้อความสีเขียว

 3. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • พิมพ์การแก้ไขในกล่องแล้วคลิก เปลี่ยน

  • ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยน

  เมื่อต้องการข้ามปัญหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ละเว้น เพื่อข้ามข้อผิดพลาดเฉพาะอินสแตนซ์นั้น

  • คลิก ละเว้นทั้งหมด เพื่อข้ามข้อผิดพลาดทุกอินสแตนซ์

  • สำหรับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ให้คลิก ประโยคถัดไป เพื่อข้ามข้อผิดพลาดอินสแตนซ์นั้นและย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป

  เมื่อต้องการข้ามคำที่สะกดผิดในเอกสารทั้งหมด ให้คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มคำนั้นลงในพจนานุกรม สามารถทำเช่นนี้ใช้ได้กับคำที่สะกดผิดเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มไวยากรณ์แบบกำหนดเองลงในพจนานุกรม

 4. หลังจากที่คุณแก้ไข ละเว้น หรือข้ามข้อผิดพลาด Word จะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป เมื่อ Word ตรวจทานเอกสารเสร็จสิ้น คุณจะเห็นข้อความที่ระบุว่าการตรวจการสะกดและไวยากรณ์เสร็จเรียบร้อย

 5. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ

คุณสามารถล้างหรือรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้นเพื่อให้ Word ตรวจปัญหาการสะกดและไวยากรณ์ที่คุณเคยบอกให้ละเว้นได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น รายการจะถูกล้างสำหรับเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ปัญหาการสะกดหรือไวยากรณ์ใดๆ ที่คุณบอกให้ Word ละเว้นในเอกสารอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ

 1. เปิดเอกสารที่ต้องการการตรวจสอบ

 2. ในเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยากรณ์ แล้วคลิก รีเซ็ตคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น

  เมื่อต้องการล้างรายการคำและไวยากรณ์ที่ Word ละเว้น ให้คลิกรีเซ็ตคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น

  Word จะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการรีเซ็ตตัวตรวจการสะกดและตัวตรวจไวยากรณ์

  ทำให้ Word ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ที่คุณได้บอกให้ Word ละเว้นไปก่อนหน้านี้ ด้วยการคลิกใช่
 3. คลิก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ

 4. คลิกแท็บ รีวิว จากนั้นคลิก การสะกดและไวยากรณ์ เพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

Outlook

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์

ตามค่าเริ่มต้น Outlook ตรวจสอบข้อผิดพลาดการสะกดขณะพิมพ์ Outlook ใช้การขีดเส้นใต้สีแดงในการระบุการสะกดผิดที่เป็นไปได้และขีดเส้นใต้สีเขียวในการอระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่เป็นไปได้

 1. เมื่อคุณเห็นคำที่มีการขีดเส้นใต้เป็นเส้นประ ให้กด Control แล้วคลิกที่คำหรือวลี แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกหนึ่งในการคาดเดาที่ด้านบนของเมนูทางลัด

  • คลิก ละเว้นการสะกด เพื่อคำนั้นหนึ่งอินสแตนซ์

  • คลิก เรียนรู้การสะกด เพื่อเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกด

หลังจากเปิดข้อความอีเมล:

 • เมื่อต้องการให้ Outlook แก้ไขข้อผิดพลาดการสะกดโดยอัตโนมัติ ในเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ คลิก การสะกดและไวยากรณ์ ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกกล่องที่อยู่ถัดจาก ตรวจการสะกดขณะที่คุณพิมพ์

 • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติ ในเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ คลิก การสะกดและไวยากรณ์ ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกกล่องที่อยู่ถัดจาก ตรวจสอบไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์

การกำหนดลักษณะตรวจการสะกดขณะที่คุณพิมพ์

คุณสามารถแก้ไขปัญหาการสะกดและไวยกรณ์ทั้งหมดได้พร้อมกันหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเขียนข้อความหรือ รายการ อื่นๆ

 1. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยากรณ์ จากนั้นคลิก ไวยากรณ์และการสะกด...

 2. ให้เลือกทำดังนี้:

  • ในรายการคำแนะนำ ให้คลิกคำที่คุณต้องการใช้ หรือป้อนการสะกดใหม่ในกล่องด้านบน จากนั้นคลิก เปลี่ยน

  • คลิก ละเว้น เพื่อละเว้นคำนี้แล้วข้ามไปยังคำที่สะกดผิดคำถัดไป

  • คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกด

เคล็ดลับ: แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการข้ามไปยังข้อผิดพลาดการสะกดหรือไวยากรณ์ถัดไปคือ COMMAND + ;

PowerPoint

คุณสามารถตรวจสอบการสะกดใน PowerPoint ได้แต่คุณไม่สามารถตรวจสอบไวยากรณ์ได้

ตรวจการสะกดโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

PowerPoint จะตรวจสอบและทำเครื่องหมายแสดงข้อผิดพลาดการสะกดที่อาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยการขีดเส้นใต้หยักสีแดง

เคล็ดลับ: ถ้าข้อผิดพลาดการสะกดผิดไม่ถูกทำเครื่องหมาย คุณอาจต้องเปิดตรวจการสะกดอัตโนมัติ ซึ่งจะอธิบายในขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณเห็นข้อผิดพลาดการสะกด ให้กด Ctrl+คลิกหรือคลิกขวาที่คำหรือวลี แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่แนะนำ

 1. บนเมนู PowerPoint ให้คลิก การกำหนดลักษณะ > การสะกด

 2. ในกล่องโต้ตอบ การสะกด ให้เลือกหรือล้างกล่อง ตรวจการสะกดขณะที่คุณพิมพ์

 1. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด

 2. ถ้า PowerPoint พบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น บานหน้าต่าง การสะกด จะเปิดขึ้นและแสดงข้อผิดพลาดการสะกด

 3. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • แก้ไขข้อผิดพลาดบนสไลด์ของคุณ

  • คลิกหนึ่งในคำที่แนะนำในบานหน้าต่าง การสะกด แล้วคลิก เปลี่ยน

  เมื่อต้องการข้ามปัญหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ละเว้น เพื่อข้ามข้อผิดพลาดเฉพาะอินสแตนซ์นั้น

  • คลิก ละเว้นทั้งหมด เพื่อข้ามข้อผิดพลาดทุกอินสแตนซ์

  • คลิก เพิ่ม เพื่อข้ามคำที่สะกดผิดในเอกสารทั้งหมดและเพิ่มลงในพจนานุกรม

 4. หลังจากที่คุณแก้ไข ละเว้น หรือข้ามข้อผิดพลาด PowerPoint จะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป เมื่อ PowerPoint ตรวจทานงานนำเสนอเสร็จแล้ว คุณจะเห็นข้อความที่ระบุว่าการตรวจการสะกดเสร็จสมบูรณ์

 5. คลิก ตกลง เพื่อย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณ

Excel

คุณสามารถตรวจสอบการสะกดใน Excel ได้ แต่คุณไม่สามารถตรวจสอบไวยากรณ์ได้

ตรวจสอบการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด

  หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบ การสะกด จะไม่สามารถเปิดได้ ถ้าไม่มีการตรวจพบการสะกดที่ผิดพลาด หรือคำที่คุณกำลังพยายามเพิ่มมีอยู่แล้วในพจนานุกรม

 2. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนคำ

  ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยน

  เปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นของคำทุกคำในเอกสารนี้

  ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยนทั้งหมด

  ละเว้นคำนี้และย้ายไปยังคำสะกดผิดคำถัดไป

  คลิก ละเว้นหนึ่งครั้ง

  ละเว้นทุกการเกิดขึ้นของคำนี้ในเอกสารนี้ แล้วย้ายไปยังคำที่สะกดผิดคำถัดไป

  คลิก ละเว้นทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×