หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้อความและตาราง
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ข้อความและตาราง

ตั้งค่าทิศทางและตำแหน่งข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

กล่องข้อความและรูปร่างส่วนใหญ่สามารถมีข้อความอยู่ภายในได้ คุณสามารถวางตำแหน่งข้อความตามแนวนอนหรือแนวตั้งได้ และสามารถปรากฏบนบรรทัดเดียว หรือตัดข้อความเป็นหลายบรรทัดได้

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความและคุณยังสามารถเปลี่ยนระยะขอบของกล่องข้อความและรูปร่างสำหรับระยะห่างที่ดีที่สุดหรือปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความได้ดียิ่งขึ้น

เส้นและตัวเชื่อมต่อเป็นรูปร่างที่ไม่สามารถมีข้อความอยู่ภายในได้

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอน หมุน และแบบเรียงซ้อน

ในกล่องข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการอ่านข้อความได้ โดยคุณสามารถหมุนข้อความ 90 องศาหรือ 270 องศาให้ข้อความปรากฏอยู่ด้านข้างได้

 1. คลิกขวาที่ขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บ ค้าโครงและคุณสมบัติ

 4. ภายใต้ กล่องข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ ทิศทางของข้อความ

  เลือกทิศทางของข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

ตัวเลือก แบบเรียงซ้อน จะพร้อมใช้งานใน PowerPoint และ Excel แต่ไม่พร้อมใช้งานใน Word

ด้านบนสุดของหน้า

หมุน (กลับด้าน) ข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างของข้อความกลับด้าน: ตัวอย่างแรกหมุน 180 องศาบนแกน x และตัวอย่างที่สองหมุน 180 องศาบนแกน y
 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ แล้วพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวาที่กล่องหรือรูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้เลือก เอฟเฟ็กต์

  แท็บเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ภายใต้ หมุนสามมิติ ในกล่อง หมุน X หรือ หมุน Y ให้ใส่ 180

 5. (ไม่บังคับ) ถ้ากล่องข้อความของคุณจะถูกเติมสี คุณสามารถเอาสีออกได้ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ ตัวเลือกรูปร่าง คลิกที่แท็บ สีเติมและเส้น แท็บสีเติมและเส้น ขยาย สีเติม และเลือก ไม่เติม

 6. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการเอาเค้าโครงกล่องข้อความออก ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความ คลิก เส้นกรอบ ในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏ และเลือก ไม่มีเส้นกรอบ

ตัวเลือกการจัดตำแหน่งเพิ่มเติม

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าหรือบรรทัด:

 1. ให้คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างหรือกล่องข้อความ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

ด้านบนของเพจ

ตัวเลือกการจัดข้อความแนวตั้งสามแบบ: บน กลาง และด้านล่าง

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บ ค้าโครงและคุณสมบัติ

  ตัวเลือกกล่องข้อความบนบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ การจัดแนวตามแนวตั้ง

ด้านบนของเพจ

เมื่อข้อความถูกตัด ข้อความจะต่อไปยังบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อไปถึงเส้นขอบด้านขวาของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง เลือก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บ ค้าโครงและคุณสมบัติ แล้วเลือก ตัดข้อความในรูปร่าง

  การตัดข้อความในกล่องกาเครื่องหมายรูปร่าง

ด้านบนของเพจ

ระยะขอบคือระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างที่ล้อมรอบหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก ขนาด/เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บ ค้าโครงและคุณสมบัติ

  ตัวเลือกกล่องข้อความบนบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ระบุหน่วยวัดเป็นนิ้วหรือมิลลิเมตร (mm) ของระยะขอบต่อไปนี้:

  ระยะขอบ

  คำอธิบาย

  ระยะขอบซ้าย

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความด้านซ้ายสุด

  ระยะขอบขวา

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความด้านขวาสุด

  ระยะขอบบน

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านบนของรูปร่างและข้อความด้านบนสุด

  ระยะขอบล่าง

  ระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความด้านล่างสุด

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถเพิ่มขนาดของรูปร่างหรือกล่องข้อความตามแนวตั้ง เพื่อให้ข้อความพอดีกับภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยอัตโนมัติได้

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างบนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่าง รูปร่าง คลิก เค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บ ค้าโครงและคุณสมบัติ แล้วคลิก กล่องข้อความ จากนั้น เลือก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ.

  การเลือกปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความที่ยาวเกิน

ด้านบนของหน้า

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างทิศทางของข้อความ: แนวนอนและการหมุน

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหมุนข้อความ 90 องศาหรือ 270 องศาให้ข้อความปรากฏอยู่ด้านข้างได้

 1. คลิกขวาที่ขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ เลือก กล่องข้อความ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ใต้ เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ ทิศทางของข้อความ

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ในบานหน้าต่าง กล่องข้อความ ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก วิธีใช้ รูปปุ่มวิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

หมุน (กลับด้าน) ข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

ตัวอย่างของข้อความกลับด้าน: ตัวอย่างแรกหมุน 180 องศาบนแกน x และตัวอย่างที่สองหมุน 180 องศาบนแกน y
 1. แทรกกล่องข้อความหรือรูปร่างในเอกสารของคุณ แล้วพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวาที่กล่องหรือรูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก การหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

  ตัวเลือกการหมุนสามมิติในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง
 4. ใส่ 180 ในกล่อง X

ตัวเลือกการจัดตำแหน่งเพิ่มเติม

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของย่อหน้าหรือบรรทัด:

 1. ให้คลิกในย่อหน้าหรือบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความทั้งหมดในรูปร่างหรือกล่องข้อความ:

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อเลือกการจัดแนวข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแท็บ ข้อความ ใน Outlook) ให้คลิกตัวเลือกการจัดแนวตามแนวนอนที่คุณต้องการ

กลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

ด้านบนของเพจ

รูปที่แสดงการจัดข้อความในแนวตั้ง

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ การจัดแนวตามแนวตั้ง

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถเพิ่มขนาดของรูปร่างหรือกล่องข้อความตามแนวตั้ง เพื่อให้ข้อความพอดีกับภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยอัตโนมัติได้

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ ปรับพอดีอัตโนมัติ คลิก ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถลดขนาดของข้อความให้พอดีกับรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการคลิก ลดขนาดข้อความที่ยาวเกิน

ด้านบนของหน้า

ระยะขอบภายในคือระยะห่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องหรือข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ ระยะขอบภายใน ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ซ้าย

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ขวา

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบบนของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ด้านบน

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง ด้านล่าง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ตัดข้อความในเซลล์ใน Excel 

ตัดข้อความรอบวงกลมหรือรูปร่างอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×