ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ทำให้บุคคลทุพพลภาพสามารถเข้าถึงเอกสาร Word ของคุณได้

หัวข้อนี้จะให้คําแนะนําทีละขั้นตอนและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อ Word เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ เมื่อเอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้ คุณจะปลดล็อกเนื้อหาของคุณให้กับทุกคนและบุคคลที่มีความสามารถต่างกันสามารถอ่านเนื้อหาและใช้งานไฟล์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เพื่อให้บุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถฟังว่ารูปภาพนั้นเกี่ยวกับอะไร นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้สีและสไตล์เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของเอกสาร Word ก่อนแชร์กับผู้อื่น

ใบปลิวกิจกรรมประกาศเกี่ยวกับทีมวิจัยนอกสถานที่ในวันที่ 9 มิถุนายน รูปจะมีรูปถ่ายและที่อยู่ของสถานที่ประชุม

Word ฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วภายในมากมายซึ่งช่วยให้บุคคลที่มีความสามารถต่างกันสามารถอ่านและเขียนเอกสารได้ Word ยังมีตัวตรวจสอบการช่วยการเข้าถึงเพื่อค้นหาองค์ประกอบที่อาจทําให้เกิดปัญหากับผู้ทุพพลภาพ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงทำงานอย่างไร ให้ดู กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

Windows: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

วิธีค้นหา

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

เนื้อหาภาพประกอบด้วยรูปภาพ, กราฟิก SmartArt, รูปร่าง, กลุ่ม, แผนภูมิ, วัตถุฝังตัว, หมึก และวิดีโอ

เมื่อต้องการค้นหาข้อความแสดงแทนที่หายไป ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเอกสาร ในข้อความแสดงแทน อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรูปภาพและกล่าวถึงข้อความที่มีอยู่พร้อมกับจุดประสงค์

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Microsoft 365

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Office 2019

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 2016

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีความหมายและคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการกำหนดให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีความหมายในตัวเอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางแก่ผู้อ่าน ให้ตรวจดูเอกสารของคุณอย่างละเอียด

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฎขึ้นเมื่อเคอร์เซอร์ของคุณโฮเวอร์อยู่เหนือข้อความหรือรูปภาพที่มีไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ของรหัสสี ให้ตรวจดูเอกสารของคุณอย่างละเอียด

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

เมื่อต้องการค้นหาความคมชัดของสีที่ไม่เพียงพอ ให้ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยการเข้าถึง

คุณยังสามารถค้นหาข้อความในเอกสารของคุณที่อ่านยาก หรือเพื่อแยกให้แตกต่างจากพื้นหลัง

ถ้าเอกสารของคุณมีข้อความและพื้นหลังที่มีความแตกต่างกันมาก ผู้ใช้จะสามารถดูและใช้เนื้อหาได้มากขึ้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้หัวเรื่องและสไตล์ที่มีอยู่แล้ว

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าลสั่งซื้อของหัวเรื่องเป็นตรรกะ ให้ตรวจดูสารบัญของเอกสารของคุณแบบมองเห็นได้

คุณยังสามารถคลิกแต่ละหัวเรื่องและปรับใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายในได้

To preserve tab order and to make it easier for screen readers to read your documents, use a logical heading order and the built-in formatting tools in Word.

ตัวอย่างเช่น จัดระเบียบหัวเรื่องในลำดับตรรกะที่กำหนดไว้ ใช้หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2 แล้วหัวเรื่อง 3 ไม่ใช่หัวเรื่อง 3, หัวเรื่อง 1 แล้วจึงหัวเรื่อง 2 และ จัดระเบียบข้อมูลในเอกสารของคุณลงในกลุ่มขนาดเล็ก แต่ละหัวเรื่องควรมีเพียงสองสามย่อหน้า

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์ที่แยก เซลล์ที่ผสาน หรือตารางที่ซ้อนกัน ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยการเข้าถึง

คุณยังสามารถสแกนตารางของคุณแบบมองเห็นได้เพื่อตรวจดูว่าพวกเขาไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่าง

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Microsoft 365

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพในเอกสาร Word ใน Microsoft 365:

หมายเหตุ:  สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูป

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพ สกรีนช็อต ไอคอน วิดีโอ และโมเดล 3D เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพให้กับผู้ใช้ซึ่งไม่เห็นรูปภาพ

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก แก้ไข ข้อความแสดงแทน

  เมนูแก้ไขข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของรูปภาพ

  บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปภาพและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของรูปภาพ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเลือก สร้าง รายละเอียดให้ฉันเพื่อให้บริการ อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ของ Microsoft สร้างรายละเอียดให้คุณ ซึ่งจะใช้เวลาสักครู่หลังจากที่คุณเห็นผลลัพธ์ในเขตข้อมูลรายการข้อความ อย่าลืมลบข้อคิดเห็นใดๆ Word เพิ่มไว้ที่นั่น ตัวอย่างเช่น "รายละเอียดที่สร้างขึ้นด้วยความเชื่อมั่นสูง"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่รูปร่างหรือกราฟิก SmartArt แล้วเลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน

  เมนูแก้ไขข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของรูปร่าง

  บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

  เคล็ดลับ: คุณต้องคลิกขวาที่ใดที่หนึ่งในกรอบที่ล้อมรอบรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปร่างหรือกราฟิก

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt และบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของรูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. คลิกขวาที่แผนภูมิ แล้วเลือก แก้ไข ข้อความแสดงแทน

  เมนูแก้ไขข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของแผนภูมิ

  บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

  เคล็ดลับ: คุณต้องคลิกขวาที่ใดที่หนึ่งในกรอบที่ล้อมรอบแผนภูมิทั้งหมด ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนภูมิ

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายแผนภูมิและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

ตกแต่งภาพ

วัตถุตกแต่งเพิ่มความดึงดูดใจแต่ไม่ให้ข้อมูล (ตัวอย่างเช่น เส้นขอบที่มีสไตล์) ผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินสิ่งเหล่านี้เป็นการตกแต่ง เพื่อให้พวกเขาทราบว่าไม่มีข้อมูลสําคัญใดๆ

 1. คลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือก แก้ไข ข้อความแสดงแทน บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 2. เลือกกล่องกา เครื่องหมาย เครื่องหมาย เป็นการตกแต่ง เขตข้อมูลรายการข้อความกลายเป็นสีเทา

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนของ Word Win32 สำหรับองค์ประกอบตกแต่ง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณส่งออกเอกสารเป็น PDF ภาพใดๆ ที่คุณได้เครื่องหมายเป็นการตกแต่งจะถูกรักษาไว้โดยการแท็กให้เป็นวัตถุ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Office 2019

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพในเอกสาร Word ใน Office 2019:

หมายเหตุ:  สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูป

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพ สกรีนช็อต ไอคอน วิดีโอ และโมเดล 3D เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพให้กับผู้ใช้ซึ่งไม่เห็นรูปภาพ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกรูปภาพแล้วกดปุ่ม ข้อความ แสดงแทนใน แท็บ Ribbon รูปแบบ

  • คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก แก้ไข ข้อความแสดงแทน

  เมนูแก้ไขข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของรูปภาพ

  บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปภาพและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของรูปภาพ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเลือก สร้าง รายละเอียดให้ฉันเพื่อให้บริการ อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ของ Microsoft สร้างรายละเอียดให้คุณ ซึ่งจะใช้เวลาสักครู่หลังจากที่คุณเห็นผลลัพธ์ในเขตข้อมูลรายการข้อความ อย่าลืมลบข้อคิดเห็นใดๆ Word เพิ่มไว้ที่นั่น ตัวอย่างเช่น "รายละเอียดที่สร้างขึ้นด้วยความเชื่อมั่นสูง"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt แล้ว กดปุ่มข้อความ แสดงแทน ในแท็บ Ribbon รูปแบบ

  • คลิกขวาที่รูปร่างหรือกราฟิก SmartArt แล้วเลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน

  เมนูแก้ไขข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของรูปร่าง

  บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

  เคล็ดลับ: คุณต้องคลิกขวาที่ใดที่หนึ่งในกรอบที่ล้อมรอบรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปร่างหรือกราฟิก

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt และบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของรูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกแผนภูมิแล้วกดปุ่ม ข้อความ แสดงแทนใน แท็บ Ribbon รูปแบบ

  • คลิกขวาที่แผนภูมิ แล้วเลือก แก้ไข ข้อความแสดงแทน

  เมนูแก้ไขข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของแผนภูมิ

  บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

  เคล็ดลับ: คุณต้องคลิกขวาที่ใดที่หนึ่งในกรอบที่ล้อมรอบแผนภูมิทั้งหมด ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนภูมิ

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายแผนภูมิและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนของ Word Win32 ของแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

ตกแต่งภาพ

วัตถุตกแต่งเพิ่มความดึงดูดใจแต่ไม่ให้ข้อมูล (ตัวอย่างเช่น เส้นขอบที่มีสไตล์) ผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินสิ่งเหล่านี้เป็นการตกแต่ง เพื่อให้พวกเขาทราบว่าไม่มีข้อมูลสําคัญใดๆ

 1. คลิกขวาที่ภาพ

 2. เลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 3. เลือกกล่องกา เครื่องหมาย เครื่องหมาย เป็นการตกแต่ง เขตข้อมูลรายการข้อความกลายเป็นสีเทา

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนของ Word Win32 สำหรับองค์ประกอบตกแต่ง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณส่งออกเอกสารเป็น PDF ภาพใดๆ ที่คุณได้เครื่องหมายเป็นการตกแต่งจะถูกรักษาไว้โดยการแท็กให้เป็นวัตถุ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Office 2016

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพในเอกสาร Word ใน Office 2016:

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้วางข้อความลงในเขตข้อมูลคำอธิบายเท่านั้น แล้วปล่อยให้ชื่อเรื่องว่างเปล่า ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดกับโปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนใหญ่รวมทั้งโปรแกรมผู้บรรยาย สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพและสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปภาพ > เค้าโครงและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพที่อธิบายรูปภาพที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่กราฟิก SmartArt

 2. เลือก จัดรูปแบบวัตถุ > ตัวเลือกรูปร่าง > เค้าโครงและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

พื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่อธิบายกราฟิก SmartArt ที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง รวมถึงใส่รูปร่างภายในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือก เค้าโครงและคุณสมบัติ, แล้ว เลือก ข้อความแสดงแทน

 3. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่อธิบายรูปร่างที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. คลิกขวาที่แผนภูมิ

 2. เลือก จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ > ตัวเลือกแผนภูมิ > เค้าโครงและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิที่อธิบายแผนภูมิที่เลือก

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางในเอกสาร Word สามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ แล้วคลิกขวา

 2. เลือกลิงก์ ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในกล่องข้อความที่จะแสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 3. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 4. ในกล่อง ที่อยู่ ให้ใส่ที่อยู่ปลายทางสำหรับไฮเปอร์ลิงก์

 5. เลือกปุ่ม คำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้น ในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ ให้พิมพ์คำแนะนำบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์และกล่องโต้ตอบข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้เลือกสไตล์หัวเรื่อง ตัวอย่างเช่น หัวเรื่อง 1 หรือ หัวเรื่อง 2

สกรีนช็อตของตัวเลือกสไตล์หัวเรื่อง

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้เลือกปุ่ม ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใน Word แสดงหัวข้อย่อย (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย)

 4. พิมพ์รายการแสดงหัวข้อย่อยแต่ละรายการในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้เลือกปุ่ม เครื่องหมาย ปุ่ม ลอปหมายเลข ใน Wordปุ่ม ลอปหมายเลข ใน Word เลข)

 4. พิมพ์ขั้นตอนตามลำดับ

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความแสดงได้ดีโดยใช้ การตั้งค่า อัตโนมัติของสีฟอนต์ เลือกข้อความของคุณ จากนั้น บนแท็บหน้าแรก ให้เลือกเมนู ปุ่ม สีฟอนต์ ใน Word ข้อความ (สีฟอนต์)แล้วเลือกอัตโนมัติ

  เมนู สีฟอนต์ ใน Word
 • ใช้ ตัวตรวจสอบการเข้าถึง เพื่อวิเคราะห์เอกสาร และค้นหาความคมชัดของสีที่ไม่เพียงพอ ขณะนี้เครื่องมือจะตรวจสอบเอกสารสำหรับสีข้อความเทียบกับสีของหน้า พื้นหลังของเซลล์ตาราง การเน้น สีเติมกล่องข้อความ แรเงาย่อหน้า การเติมรูปร่างและ SmartArt ส่วนหัวและส่วนท้าย และลิงก์

 • ใช้ ตัววิเคราะห์ความคมชัดของสี ซึ่งเป็นแอปฟรีที่วิเคราะห์สีและความคมชัด และแสดงผลลัพธ์เกือบในทันที

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • เพิ่มการขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่ใส่รหัสสี ซึ่งจะช่วยบุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์แม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นสี

 • เพิ่มรูปร่างถ้ามีการใช้สีเพื่อระบุสถานะ ตัวอย่างเช่น เพิ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เครื่องหมายถูกสีเขียวของ Excel ถ้าสีเขียวถูกใช้เพื่อระบุ "pass" และเครื่องหมาย X ตัวพิมพ์ใหญ่ สกรีนช็อตของกล่องสีแดงที่มีอักษร X ตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ภายในกล่อง ถ้าสีแดงระบุว่า "ล้มเหลว"

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีคำแนะนำอื่นๆ: usability.gov และ การเข้าถึงเว็บสำหรับผู้ใช้ที่ตาบอดสี

ใช้ระยะห่างข้อความ

เพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างประโยคและย่อหน้า

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกข้อความของคุณ

 2. ในกลุ่ม ย่อหน้า ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ให้เลือกปุ่ม การตั้งค่าย่อหน้า

  ปุ่ม การตั้งค่าย่อหน้า ใน Word

 3. กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้น และแสดงแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 4. ภายใต้ ระยะห่าง ให้เลือกตัวเลือกระยะห่างที่คุณต้องการ

เมนูการเยื้องและระยะห่างใน Word

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ตาราง ในกลุ่ม ตัวเลือกสไตล์ ตาราง ให้เลือกกล่อง กาเครื่องหมาย แถวส่วนหัว

  ตัวเลือกสไตล์ตารางใน Word
 3. พิมพ์ส่วนหัวคอลัมน์

ดูเพิ่มเติม

Mac: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

วิธีค้นหา

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

เนื้อหาภาพประกอบด้วยรูปภาพ, กราฟิก SmartArt, รูปร่าง, กลุ่ม, แผนภูมิ, วัตถุฝังตัว, หมึก และวิดีโอ

เมื่อต้องการค้นหาข้อความแสดงแทนที่หายไป ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเอกสาร ในข้อความแสดงแทน อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรูปภาพและกล่าวถึงข้อความที่มีอยู่พร้อมกับจุดประสงค์

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Microsoft 365

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 2016

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีความหมายและคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการกำหนดให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีความหมายในตัวเอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางแก่ผู้อ่าน ให้ตรวจดูเอกสารของคุณอย่างละเอียด

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฎขึ้นเมื่อเคอร์เซอร์ของคุณโฮเวอร์อยู่เหนือข้อความหรือรูปภาพที่มีไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ของรหัสสี ให้ตรวจดูเอกสารของคุณอย่างละเอียด

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

เมื่อต้องการค้นหาความคมชัดของสีที่ไม่เพียงพอ ให้ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยการเข้าถึง

คุณยังสามารถค้นหาข้อความในเอกสารของคุณที่อ่านยาก หรือเพื่อแยกให้แตกต่างจากพื้นหลัง

ถ้าเอกสารของคุณมีข้อความและพื้นหลังที่มีความแตกต่างกันมาก ผู้ใช้จะสามารถดูและใช้เนื้อหาได้มากขึ้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้หัวเรื่องและสไตล์ที่มีอยู่แล้ว

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าลสั่งซื้อของหัวเรื่องเป็นตรรกะ ให้ตรวจดูสารบัญของเอกสารของคุณแบบมองเห็นได้

คุณยังสามารถคลิกแต่ละหัวเรื่องและปรับใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายในได้

To preserve tab order and to make it easier for screen readers to read your documents, use a logical heading order and the built-in formatting tools in Word.

ตัวอย่างเช่น จัดระเบียบหัวเรื่องในล 3666 ที่กําหนดไว้ ใช้หัวเรื่อง 1 หัวเรื่อง 2 แล้วจึงหัวเรื่อง 3 แทนหัวเรื่อง 3 หัวเรื่อง 1 แล้วจึงหัวเรื่อง 2 และจัดระเบียบข้อมูลในเอกสารของคุณลงในกลุ่มขนาดเล็ก ตามที่เหมาะสม แต่ละหัวเรื่องจะตามด้วยย่อหน้าเพียงไม่กี่ย่อหน้า

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

เพื่อให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์ที่แยก เซลล์ที่ผสาน หรือตารางที่ซ้อนกัน

คุณยังสามารถสแกนตารางของคุณแบบมองเห็นได้เพื่อตรวจดูว่าพวกเขาไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่าง

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Microsoft 365

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพในเอกสาร Word ใน Microsoft 365:

หมายเหตุ: 

 • สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำบรรยายทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

 • เพื่อให้คลิกขวาบน Mac ของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก การคลิกสำรอง ใน การกำหนดลักษณะของระบบ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูป

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพ สกรีนช็อต ไอคอน วิดีโอ และโมเดล 3D เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านรายละเอียดให้กับผู้ใช้ซึ่งไม่เห็นรูปภาพได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกรูปภาพแล้วกดปุ่ม ข้อความแสดง แทนใน แท็บ Ribbon รูปแบบรูปภาพ

  • คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก แก้ไข ข้อความแสดงแทน

  ตัวเลือกข้อความแสดงแทนในเมนูบริบทใน Word

  บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 2. พิมพ์ 1 - 2 ประโยคเพื่ออธิบายเนื้อหาและบริบทของรูปภาพ

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนใน Word

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt แล้วกดปุ่ม ข้อความ แสดงแทนใน แท็บ Ribbon รูปแบบรูปร่าง

  • คลิกขวาที่รูปร่างหรือกราฟิก SmartArt แล้วเลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน

  ตัวเลือกข้อความแสดงแทนในเมนูบริบทเพื่อเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

  บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายเนื้อหาและบริบทของรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนใน Word

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกแผนภูมิแล้วกดปุ่ม ข้อความ แสดงแทนใน แท็บ Ribbon รูปแบบ

  • คลิกขวาที่แผนภูมิ แล้วเลือก แก้ไข ข้อความแสดงแทน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดเมนูที่ถูกต้อง ให้คลิกขวา ในพื้นที่แผนภูมินั่นคือภายในกรอบที่ล้อมรอบทั้งแผนภูมิ ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนของแผนภูมิ

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายเนื้อหาและบริบทของแผนภูมิ

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนใน Word

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

ตกแต่งภาพ

วัตถุตกแต่งเพิ่มความดึงดูดใจแต่ไม่ให้ข้อมูล (ตัวอย่างเช่น เส้นขอบที่มีสไตล์) ผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินสิ่งเหล่านี้เป็นการตกแต่ง เพื่อให้พวกเขาทราบว่าไม่มีข้อมูลสําคัญใดๆ

 1. คลิกขวาที่ภาพ

 2. เลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน บานหน้าต่าง ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 3. เลือกกล่องกา เครื่องหมาย เครื่องหมาย เป็นการตกแต่ง เขตข้อมูลรายการข้อความเป็นสีเทา

  กล่องกาเครื่องหมาย ตกแต่ง ถูกเลือกอยู่ในบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณส่งออกเอกสารเป็น PDF ภาพใดๆ ที่คุณได้เครื่องหมายเป็นการตกแต่งจะถูกรักษาไว้โดยการแท็กให้เป็นวัตถุ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Office 2016

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพ Word ในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ:  สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพและสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปภาพ > เค้าโครงและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพที่อธิบายรูปภาพที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่กราฟิก SmartArt

 2. เลือก จัดรูปแบบ SmartArt > ตัวเลือกรูปร่าง > เค้าโครงและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่อธิบายกราฟิก SmartArt ที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง รวมถึงใส่รูปร่างภายในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่รูปร่าง

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง > ตัวเลือกรูปร่าง > เค้าโครงและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่อธิบายรูปร่างที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. คลิกขวาที่แผนภูมิ

 2. เลือก จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ > ตัวเลือกแผนภูมิ > เค้าโครงและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิที่อธิบายแผนภูมิที่เลือก

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางในเอกสาร Word สามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ แล้วคลิกขวา

 2. เลือก ไฮเปอร์ลิงก์

  ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง ข้อความ ที่จะแสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 3. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 4. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์หรือวาง URL ปลายทาง

 5. เลือกปุ่ม คำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้น ในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ ให้พิมพ์คำแนะนำบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์และกล่องโต้ตอบข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

 1. เลือกข้อความหัวเรื่อง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกสไตล์หัวเรื่อง ตัวอย่างเช่น หัวเรื่อง 1 หรือ หัวเรื่อง 2

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้เลือกปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 4. พิมพ์รายการแสดงหัวข้อย่อยแต่ละรายการในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกปุ่ม การใส่ลำดับเลข

 4. พิมพ์ขั้นตอนตามลำดับ

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอย่างเหมาะสมโดยใช้การตั้งค่า อัตโนมัติ สำหรับสีฟอนต์ เลือกข้อความของคุณ แล้วเลือก หน้าแรก > สีฟอนต์ > อัตโนมัติ

  เมนูการเลือกสีฟอนต์ของ Word for Mac
 • ใช้ ตัวตรวจสอบการเข้าถึง เพื่อวิเคราะห์เอกสาร และค้นหาความคมชัดของสีที่ไม่เพียงพอ ขณะนี้เครื่องมือจะตรวจสอบเอกสารสำหรับสีข้อความเทียบกับสีของหน้า พื้นหลังของเซลล์ตาราง การเน้น สีเติมกล่องข้อความ แรเงาย่อหน้า การเติมรูปร่างและ SmartArt ส่วนหัวและส่วนท้าย และลิงก์

 • ใช้ ตัววิเคราะห์ความคมชัดของสี ซึ่งเป็นแอปฟรีที่วิเคราะห์สีและความคมชัด และแสดงผลลัพธ์เกือบในทันที

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • เพิ่มการขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่ใส่รหัสสี ซึ่งจะช่วยบุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์แม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นสี

 • เพิ่มรูปร่างถ้ามีการใช้สีเพื่อระบุสถานะ ตัวอย่างเช่น เพิ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เครื่องหมายถูกสีเขียวของ Excel ถ้าสีเขียวถูกใช้เพื่อระบุ "pass" และเครื่องหมาย X ตัวพิมพ์ใหญ่ สกรีนช็อตของกล่องสีแดงที่มีอักษร X ตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ภายในกล่อง ถ้าสีแดงระบุว่า "ล้มเหลว"

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีคำแนะนำอื่นๆ: usability.gov และ การเข้าถึงเว็บสำหรับผู้ใช้ที่ตาบอดสี

ใช้ระยะห่างข้อความ

เพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างประโยคและย่อหน้า

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกระยะห่างบรรทัดและ>ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

  กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้น และแสดงแท็บ การเยื้องและ ระยะห่าง

 4. ภายใต้ ระยะห่าง ให้เลือกตัวเลือกระยะห่างที่คุณต้องการ

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ตาราง ให้เลือกกล่อง กาเครื่องหมาย แถวส่วนหัว

 3. พิมพ์ส่วนหัวคอลัมน์

ดูเพิ่มเติม

iOS: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

ถ้าเอกสารของคุณมีข้อความและพื้นหลังที่มีความแตกต่างกันมาก ผู้ใช้จะสามารถดูและใช้เนื้อหาได้มากขึ้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (11pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

ผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านบรรยายข้อความที่เห็น "ว่ายน้ำ" ด้วยกัน (การบีบอัดหนึ่งบรรทัดของข้อความลงในรายการด้านล่าง) พวกเขามักจะเห็นข้อความผสานกันหรือบิดเบือน

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านหรือมีความบกพร่องทางสายตา ให้ลดปริมาณการอ่านลง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจยังได้รับประโยชน์จากฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป มีช่องว่างเพียงพอระหว่างประโยคและย่อหน้า

ใช้ระยะห่างข้อความ

ใช้หัวเรื่องและสไตล์ที่มีอยู่แล้ว

เมื่อต้องการรักษาลำดับแท็บและทำให้โปรแกรมอ่านหน้าจออ่านเอกสารของคุณได้ง่ายขึ้น ให้ใช้ลำดับหัวเรื่องแบบตรรกะและเครื่องมือการจัดรูปแบบที่มีอยู่ใน Word

ตัวอย่างเช่น จัดระเบียบหัวเรื่องในลำดับตรรกะที่กำหนดไว้ ใช้หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2 แล้วหัวเรื่อง 3 ไม่ใช่หัวเรื่อง 3, หัวเรื่อง 1 แล้วจึงหัวเรื่อง 2 และ จัดระเบียบข้อมูลในเอกสารของคุณลงในกลุ่มขนาดเล็ก แต่ละหัวเรื่องควรมีเพียงสองสามย่อหน้า

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางในเอกสาร Word สามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม ที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. แตะ หน้าแรก > แทรก

 4. แตะ การลิงก์ สั่ง

 5. ข้อความที่คุณเลือกจะแสดง ในกล่องแสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ถ้าจําเป็น ให้เปลี่ยน

 6. เมื่อต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ ในกล่องที่อยู่ ให้พิมพ์ URL

 7. ทางด้านบนของหน้าจอ ให้แตะ เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

คำสั่งลิงก์ ที่มีการแสดง URL (ที่อยู่) และข้อความที่จะแสดง

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

 1. เลือกข้อความ

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม ที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. แตะ การสั่ง สไตล์

 4. แตะสไตล์หัวเรื่อง เช่น หัวเรื่อง 1

คำสั่งสไตล์ ที่มีการเลือกหัวเรื่อง 1

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม ที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. แตะ การสั่งสัญลักษณ์ แสดงหัวข้อย่อย

 4. แตะตัวเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการ

 5. พิมพ์รายการแสดงหัวข้อย่อยแต่ละรายการในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

คำสั่งสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ที่มีการแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ใช้รายการจัดลำดับ

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม ที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. แตะการ ล>าหน้า เลขสั่ง

 4. เลือกตัวเลือกการใส่ลำดับเลขที่คุณต้องการ

 5. พิมพ์ขั้นตอนตามลำดับ

ขยายตัวเลือกการจัดรูปแบบของปุ่มล>าหน้าซึ่งแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอย่างเหมาะสมโดยใช้การตั้งค่า อัตโนมัติ สำหรับสีฟอนต์ เลือกข้อความของคุณ แล้วเลือก หน้าแรก > สีฟอนต์ > อัตโนมัติ

  สกรีนช็อตของการตั้งค่าสีอัตโนมัติสำหรับฟอนต์
 • ใช้ ตัววิเคราะห์ความคมชัดของสี ซึ่งเป็นแอปฟรีที่วิเคราะห์สีและความคมชัด และแสดงผลลัพธ์เกือบในทันที

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • เพิ่มการขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่ใส่รหัสสี ซึ่งจะช่วยบุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์แม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นสี

 • เพิ่มรูปร่างถ้ามีการใช้สีเพื่อระบุสถานะ ตัวอย่างเช่น เพิ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เครื่องหมายถูกสีเขียวของ Excel ถ้าสีเขียวถูกใช้เพื่อระบุ "pass" และเครื่องหมาย X ตัวพิมพ์ใหญ่ สกรีนช็อตของกล่องสีแดงที่มีอักษร X ตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ภายในกล่อง ถ้าสีแดงระบุว่า "ล้มเหลว"

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีคำแนะนำอื่นๆ: usability.gov และ การเข้าถึงเว็บสำหรับผู้ใช้ที่ตาบอดสี

ใช้ระยะห่างข้อความ

เพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างประโยคและย่อหน้า

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม ที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. แตะการจัดรูปแบบย่อหน้า>ระยะห่างบรรทัด

 4. เลือกตัวเลือกระยะห่างที่คุณต้องการ

คำสั่งระยะห่างบรรทัด ที่มีการแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ และเลือก 1.15

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. แตะ หน้าแรก > แทรก > ตาราง

 3. แตะ สั่ง ตัวเลือก สไตล์

 4. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก แถวส่วนหัว ให้แตะ

 5. ในตารางของคุณ ให้พิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์

ขยายการสั่งตัวเลือกสไตล์ ที่เลือกแถวส่วนหัวไว้

ดูเพิ่มเติม

Android: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

รวมข้อความแสดงแทนด้วยภาพและตารางทั้งหมด

เนื้อหาภาพประกอบด้วยรูปภาพ, กราฟิก SmartArt, รูปร่าง, กลุ่ม, แผนภูมิ, วัตถุฝังตัว, หมึก และวิดีโอ

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเอกสาร ในข้อความแสดงแทน อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรูปภาพและกล่าวถึงข้อความที่มีอยู่พร้อมกับจุดประสงค์

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

ถ้าเอกสารของคุณมีข้อความและพื้นหลังที่มีความแตกต่างกันมาก ผู้ใช้จะสามารถดูและใช้เนื้อหาได้มากขึ้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

ผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านบรรยายข้อความที่เห็น "ว่ายน้ำ" ด้วยกัน (การบีบอัดหนึ่งบรรทัดของข้อความลงในรายการด้านล่าง) พวกเขามักจะเห็นข้อความผสานกันหรือบิดเบือน

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านหรือมีความบกพร่องทางสายตา ให้ลดปริมาณการอ่านลง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจยังได้รับประโยชน์จากฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป มีช่องว่างเพียงพอระหว่างประโยคและย่อหน้า

ใช้ระยะห่างข้อความ

ใช้หัวเรื่องและสไตล์ที่มีอยู่แล้ว

To preserve tab order and to make it easier for screen readers to read your documents, use a logical heading order and the built-in formatting tools in Word.

ตัวอย่างเช่น จัดระเบียบหัวเรื่องในลำดับตรรกะที่กำหนดไว้ ใช้หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2 แล้วหัวเรื่อง 3 ไม่ใช่หัวเรื่อง 3, หัวเรื่อง 1 แล้วจึงหัวเรื่อง 2 และ จัดระเบียบข้อมูลในเอกสารของคุณลงในกลุ่มขนาดเล็ก แต่ละหัวเรื่องควรมีเพียงสองสามย่อหน้า

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพและตาราง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพและตารางในเอกสาร Word ของคุณ

หมายเหตุ:  สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพและสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพให้กับผู้ใช้ไม่เห็นรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บรูปภาพ ที่ด้านล่างของหน้าจอ ที่ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ ให้แตะปุ่ม ลูกศรขึ้น  เพิ่มเติม

 3. เลื่อนลงไปยัง ตัวเลือกข้อความ แสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์คำอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนรูปภาพของ Word for Android

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง รวมถึงใส่รูปร่างภายในกราฟิก SmartArt

 1. เลือกรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บรูปร่าง ที่ด้านล่างของหน้าจอ ที่ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ ให้แตะปุ่ม ลูกศรขึ้น  เพิ่มเติม

 3. เลื่อนลงไปยัง ตัวเลือกข้อความ แสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์คำอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

 1. แตะที่ใดก็ได้ภายในตาราง

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บตาราง ที่ด้านล่างของหน้าจอ ที่ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ ให้แตะปุ่ม ลูกศรขึ้น  เพิ่มเติม

 3. เลื่อนลงไปยัง ตัวเลือกข้อความ แสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์คำอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางในเอกสาร Word สามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ที่ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ ให้แตะปุ่ม ลูกศรขึ้น  เพิ่มเติม

 3. แตะ หน้าแรก > แทรก

 4. เลื่อนลงไปยัง ตัวเลือก ลิงก์ แตะตัวเลือก แล้วแตะ แทรกลิงก์

 5. ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง ข้อความที่จะแสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์นั้น ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยน

 6. เมื่อต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ URL

 7. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้แตะใช้

เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

คำสั่งลิงก์ ที่มีการแสดงข้อความที่จะแสดงและที่อยู่

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

 1. เลือกข้อความ

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ที่ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ ให้แตะปุ่ม ลูกศรขึ้น  เพิ่มเติม

 3. เลื่อนลงไปยัง ตัวเลือก สไตล์ แล้วแตะ

 4. แตะสไตล์หัวเรื่อง เช่น หัวเรื่อง 1

เมนูสไตล์หัวเรื่องของ Word for Android

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ที่ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ ให้แตะปุ่ม ลูกศรขึ้น  เพิ่มเติม

 3. เลื่อนลงไปยัง ตัวเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วแตะ

 4. แตะตัวเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการ

 5. พิมพ์รายการแสดงหัวข้อย่อยแต่ละรายการในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เมนูรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใน Word for Android

ใช้รายการจัดลำดับ

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ที่ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ ให้แตะปุ่ม ลูกศรขึ้น  เพิ่มเติม

 3. เลื่อนลงไปยังตัวเลือก อปดาวน์ จากนั้นแตะตัวเลือก

 4. เลือกตัวเลือกการใส่ลำดับเลขที่คุณต้องการ

 5. พิมพ์แต่ละรายการในรายการล>ก.ล.ก

เมนูรายการที่สั่งซื้อของ Word for Android

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอย่างเหมาะสมโดยใช้การตั้งค่า อัตโนมัติ สำหรับสีฟอนต์ เลือกข้อความของคุณ แล้วเลือก หน้าแรก > สีฟอนต์ > อัตโนมัติ

  เมนูสีฟอนต์ของ Word for Android
 • ใช้ ตัววิเคราะห์ความคมชัดของสี ซึ่งเป็นแอปฟรีที่วิเคราะห์สีและความคมชัด และแสดงผลลัพธ์เกือบในทันที

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • เพิ่มการขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่ใส่รหัสสี ซึ่งจะช่วยบุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์แม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นสี

 • เพิ่มรูปร่างถ้ามีการใช้สีเพื่อระบุสถานะ ตัวอย่างเช่น เพิ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เครื่องหมายถูกสีเขียวของ Excel ถ้าสีเขียวถูกใช้เพื่อระบุ "pass" และเครื่องหมาย X ตัวพิมพ์ใหญ่ สกรีนช็อตของกล่องสีแดงที่มีอักษร X ตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ภายในกล่อง ถ้าสีแดงระบุว่า "ล้มเหลว"

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีคำแนะนำอื่นๆ: usability.gov และ การเข้าถึงเว็บสำหรับผู้ใช้ที่ตาบอดสี

ใช้ระยะห่างข้อความ

เพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างประโยคและย่อหน้า

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ที่ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ ให้แตะปุ่ม ลูกศรขึ้น  เพิ่มเติม

 3. เลื่อนลงไปยัง ตัวเลือก การจัดรูปแบบย่อหน้า แล้วแตะ

 4. เลือกตัวเลือกระยะห่างที่คุณต้องการ

เมนูการจัดรูปแบบย่อหน้าของ Word for Android

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. เมื่อต้องการ เปิด แท็บตาราง ที่ด้านล่างของหน้าจอ ที่ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ ให้แตะปุ่ม ลูกศรขึ้น  เพิ่มเติม

 3. เลื่อนลงไปยัง ตัวเลือก ตัวเลือกสไตล์ แล้วแตะ

 4. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก แถวส่วนหัว ให้แตะ

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกตัวเลือกแล้ว ตัวเลือกจะเป็นสีเทา

 5. ในตารางของคุณ ให้พิมพ์ส่วนหัวของแต่ละคอลัมน์

เมนูตัวเลือกสไตล์ตารางของ Word for Android

ดูเพิ่มเติม

Windows สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร Word ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนหารายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้ข้อความ “คลิกที่นี่” ลิงก์ควรมีชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก ตาราง รูปร่าง และการแสดงภาพอื่นๆ

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถเข้าใจสิ่งสําคัญในรูปภาพและภาพอื่นๆ เช่น กราฟิก SmartArt รูปร่าง กลุ่ม แผนภูมิ วัตถุฝังตัว รูปภาพที่ลิงก์ รูปวาดด้วยหมึก และวิดีโอ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเอกสาร ในข้อความแสดงแทน อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรูปภาพและกล่าวถึงข้อความที่มีอยู่พร้อมกับจุดประสงค์

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

ตกแต่งภาพ

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่มีปัญหาทางสายตา ตาบอด หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สีบางสีต้องการสื่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้สีอย่างเดียวในการสื่อความหมาย สร้างข้อความที่จำลองความหมายของสีหรือลักษณะทางความรู้สึกอื่นๆ

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

ข้อความในเอกสารของคุณควรสามารถอ่านได้ในโหมดความคมชัดสูง เพื่อให้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น สามารถดูได้

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้สามารถรับประสบการณ์การเคลื่อนไหวของคำบนหน้า หรือข้อความที่เรียกใช้พร้อมกัน (การบีบอัดบรรทัดข้อความในบรรทัดด้านล่าง) นอกจากนี้ยังสามารถผสานข้อความหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

หากต้องการลดปริมาณการอ่าน คุณสามารถทำดังนี้ เช่น:

 • ใช้ฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri

 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป

 • รวมถึงพื้นที่ว่างให้เพียงพอระหว่างบรรทัดและย่อหน้า

 • จัดย่อหน้าของคุณให้ชิดซ้ายแทนการใช้การจัดเต็มแนว ซึ่งช่วยในการหลีกเลี่ยงช่องว่างระหว่างคำ ช่องว่างขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดเอฟเฟ็กต์ภาพช่องว่างสีขาวเป็นแม่น้ำไหลผ่านย่อหน้า

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ระยะห่างข้อความที่เหมาะสม

ใช้หัวเรื่องและสไตล์ที่มีอยู่แล้ว

เมื่อต้องการรักษาลำดับแท็บและทำให้โปรแกรมอ่านหน้าจออ่านเอกสารของคุณได้ง่ายขึ้น ให้ใช้ลำดับหัวเรื่องแบบตรรกะและเครื่องมือการจัดรูปแบบที่มีอยู่ใน Word

ตัวอย่างเช่น จัดระเบียบหัวเรื่องในลำดับตรรกะที่กำหนดไว้ ใช้หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2 แล้วหัวเรื่อง 3 ไม่ใช่หัวเรื่อง 3, หัวเรื่อง 1 แล้วจึงหัวเรื่อง 2 และ จัดระเบียบข้อมูลในเอกสารของคุณลงในกลุ่มขนาดเล็ก แต่ละหัวเรื่องควรมีเพียงสองสามย่อหน้า

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการที่จัดลำดับ

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพและตาราง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพและตารางในเอกสาร Word ของคุณ

หมายเหตุ:  สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน คุณควรใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปถ่าย กราฟิก และสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านรายละเอียดของรูปภาพได้

 1. เลือกรูปภาพในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปิด เมนู รูปภาพ ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม (...)

 3. ในเมนู รูปภาพ ให้เลื่อนลงไปที่ ข้อความแสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์ข้อความแสดงแทนของคุณลงในเขตข้อมูลข้อความอธิบาย สั้น ให้เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สําคัญที่สุด และมุ่งเป้าในการสื่อเนื้อหาและฟังก์ชันของรูปภาพ เมื่อพร้อม ให้แตะเสร็จสิ้น

กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนของ Word Mobile

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

สามารใช้รูปร่างแบบอินไลน์ รูปร่างภายใน SmartArt และรูปร่างอื่นๆ เพื่อสื่อข้อมูลที่เป็นรูปภาพที่ไม่สามารถอ่านด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ เว้นแต่ว่าคุณจะเพิ่มข้อความแสดงแทน

 1. เลือกรูปร่างในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปิด เมนู รูปร่าง ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม(...)

 3. ในเมนู รูปร่าง ให้เลื่อนลงไปที่ ข้อความแสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์ข้อความแสดงแทนของคุณลงในเขตข้อมูลข้อความอธิบาย ย่อให้สั้น โดยเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สําคัญที่สุด และมุ่งเป้าในการสื่อเนื้อหาและฟังก์ชันของรูปร่าง เมื่อพร้อม ให้แตะเสร็จสิ้น

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตารางเพื่อให้มีข้อมูลสรุปสั้นๆ ของสารบัญสำหรับผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

 1. แตะที่ใดก็ได้ภายในตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิด เมนู ตาราง ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม (...)

 3. ในเมนู ตาราง ให้เลื่อนลงไปที่ ข้อความแสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์ข้อความแสดงแทนของคุณลงในเขตข้อมูลข้อความอธิบาย สั้น ให้เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สําคัญที่สุด และมุ่งเป้าในการสื่อข้อมูลสรุปสั้นๆ ของเนื้อหาตาราง เมื่อพร้อม ให้แตะเสร็จสิ้น

ตกแต่งภาพ

วัตถุตกแต่งเพิ่มความดึงดูดใจแต่ไม่ให้ข้อมูล (ตัวอย่างเช่น เส้นขอบที่มีสไตล์) ผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินสิ่งเหล่านี้เป็นการตกแต่ง เพื่อให้พวกเขาทราบว่าไม่มีข้อมูลสําคัญใดๆ

 1. เลือกภาพในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม (...)

 3. เลื่อนลงไปยัง ข้อความ แสดงแทน แล้วแตะ

 4. เลือกกล่องกา เครื่องหมาย เครื่องหมาย เป็นการตกแต่ง เขตข้อมูลรายการข้อความกลายเป็นสีเทา

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางในเอกสาร Word สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่มีความหมายกับข้อความของคุณเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังลิงก์

 1. เลือกส่วนของข้อความเพื่อเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 2. เลื่อนแถบเครื่องมือไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบปุ่มลิงก์ (ไอคอนปุ่มลิงก์ Word Mobile) แล้วแตะ

 3. ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในเขตข้อมูล ข้อความเพื่อแสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์ คุณสามารถเปลี่ยนได้ ถ้าจำเป็น

  เคล็ดลับ: หลีกเลี่ยงการใช้ “คลิกที่นี่” หรือข้อความที่ไม่สื่อความหมายคล้ายๆ กัน ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า คุณสามารถใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

 4. เมื่อต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ URL

 5. ทางด้านบนของหน้าจอ ให้แตะ แทรก

กล่องโต้ตอบข้อความลิงก์ Word Mobile

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

เมื่อต้องการปรับปรุงการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกฟอนต์ Sans-Serif ทั่วไป ใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่กว่า จัดเรียงข้อความไปทางซ้าย และหลีกเลี่ยงการใช้บล็อกตัวอักษรใหญ่และตัวเอียงที่ไม่จำเป็น

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการเปิด เมนู หน้าแรก ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม (...)

 3. ในเมนู หน้าแรก คุณสามารถเลือก เช่น ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นและฟอนต์ประเภท Sans-Serif คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นๆ เช่น ฟอนต์ตัวหนาเพื่อเน้น

สกรีนช็อตของเมนูการจัดรูปแบบข้อความใน Word Mobile

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอย่างเหมาะสมในโหมดความคมชัดสูง ให้ใช้การตั้งค่า อัตโนมัติ สำหรับสีฟอนต์

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปิด เมนู หน้าแรก ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม (...)

 3. บนตัวเลือก สีฟอนต์ ให้แตะลูกศรขวา

 4. แตะ อัตโนมัติ

สกรีนช็อตของเมนูสีฟอนต์ที่เลือกตัวเลือกอัตโนมัติไว้

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในเพื่อสร้างเค้าโครงของเอกสารสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่รบกวนส่วนของข้อความที่มีฟอนต์ขนาดใหญ่และตัวหนาเป็นหัวเรื่องจนกว่าจะนำสไตล์ที่มีอยุ่ภายในไปใช้

 1. เลือกข้อความสำหรับหัวเรื่อง

 2. เมื่อต้องการเปิด เมนู หน้าแรก ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม (...)

 3. เลื่อนลงไปยัง สไตล์ แล้วแตะ

 4. แตะสไตล์หัวเรื่อง เช่น หัวเรื่อง 1

สกรีนช็อตของเมนูสไตล์ใน Word Mobile ที่เลือกตัวเลือกหัวเรื่อง 1 ไว้

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ถ้าเป็นไปได้ ให้แบ่งข้อความเป็นจุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อปรับปรุงความยากง่ายในการอ่านและการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในเอกสารของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. เมื่อต้องการเปิด เมนู หน้าแรก ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม (...)

 3. เลื่อนลงไปยัง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วแตะ

 4. แตะสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการใช้

 5. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

  เคล็ดลับ: ใช้จุดจบประโยคหรือเครื่องหมายจุลภาคที่ส่วนท้ายของแต่ละรายการเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอหยุดชั่วคราว

สกรีนช็อตของเมนูสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใน Word Mobile

ใช้รายการจัดลำดับ

ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้รายการที่มีลำดับเลขเพื่อให้ง่ายในการติดตามมากกว่าเป็นบล็อกข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในเอกสารของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. เมื่อต้องการเปิด เมนู หน้าแรก ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม (...)

 3. เลื่อนลงไปที่ การใส่ลำดับเลข แล้วแตะ

 4. แตะสไตล์การใส่ลำดับเลขที่คุณต้องการใช้

 5. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

  เคล็ดลับ: ใช้จุดจบประโยคหรือเครื่องหมายจุลภาคที่ส่วนท้ายของแต่ละรายการเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอหยุดชั่วคราว

สกรีนช็อตของเมนูการใส่ลำดับเลขใน Word Mobile ที่เลือกสไตล์การใส่ลำดับเลขไว้

ใช้ระยะห่างข้อความที่เหมาะสม

เพิ่มหรือลดพื้นที่ว่างระหว่างประโยคและย่อหน้าเพื่อปรับปรุงความยากในการอ่าน

 1. เลือกส่วนของข้อความ

 2. เมื่อต้องการเปิด เมนู หน้าแรก ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม (...)

 3. เลื่อนลงไปที่ การจัดรูปแบบย่อหน้า แล้วแตะ

 4. แตะ ระยะห่างบรรทัด แล้วเลือกตัวเลือกระยะห่างที่คุณต้องการใช้

สกรีนช็อตของเมนู Word Mobile สำหรับการเลือกค่าระยะห่างบรรทัด

ใช้ส่วนหัวของตาราง

เพิ่มส่วนหัวลงในตารางของคุณเพื่อช่วยให้โปรแกรมอ่านหน้าจอติดตามคอลัมน์และแถว

 1. ในตารางของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ใดก็ได้บนแถวแรก

 2. เมื่อต้องการเปิด เมนู ตาราง ให้แตะปุ่ม เพิ่มเติม (...)

 3. ในเมนูตารางให้แตะแทรก

 4. แตะ แทรกด้านบน

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า ให้แตะที่ลูกศรซ้ายในส่วนหัวของเมนู แทรก

 6. ในเมนู ตาราง ให้เลื่อนลงไปที่ ตัวเลือกสไตล์ แล้วแตะ

 7. เลือก แถวส่วนหัว

 8. กลับไปยังตารางของคุณแล้วพิมพ์หัวเรื่องของคอลัมน์

สกรีนช็อตของเมนูตัวเลือกสไตล์ที่เลือกตัวเลือกแถวส่วนหัวไว้

ดูเพิ่มเติม

Office Online: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ Word สำหรับเว็บ เอกสารที่สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างเอกสาร Word สำหรับเว็บ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

วิธีค้นหา

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

รวมข้อความแสดงแทนด้วยรูปภาพและตาราง

ใช้ตัว ตรวจสอบการช่วยการเข้าถึง เพื่อค้นหาข้อความแสดงแทนที่หายไป

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเอกสาร ในข้อความแสดงแทน อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรูปภาพและกล่าวถึงข้อความที่มีอยู่พร้อมกับจุดประสงค์

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

เมื่อต้องการกำหนดให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีความหมายในตัวเอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางแก่ผู้อ่าน ให้ตรวจดูเอกสารของคุณอย่างละเอียด

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ของรหัสสี ให้ตรวจดูเอกสารของคุณอย่างละเอียด

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

เมื่อพบว่าความคมชัดของสีไม่เพียงพอ ให้มองหาข้อความในเอกสารของคุณที่อ่านยาก หรือเพื่อแยกให้แตกต่างจากพื้นหลัง

ถ้าเอกสารของคุณมีข้อความและพื้นหลังที่มีความแตกต่างกันมาก ผู้ใช้จะสามารถดูและใช้เนื้อหาได้มากขึ้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้หัวเรื่องและสไตล์ที่มีอยู่แล้ว

เมื่อต้องการค้นหาหัวเรื่องที่ไม่ได้ใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้สแกนเอกสารของคุณเพื่อค้นหาข้อความที่จัดรูปแบบให้มีลักษณะเหมือนหัวเรื่อง เลือกข้อความนี้ แล้วดูในแท็บหน้าแรกของ Ribbon เพื่อตรวจสอบถ้ามีการใช้สไตล์หัวเรื่อง

To preserve tab order and to make it easier for screen readers to read your documents, use a logical heading order and the built-in formatting tools in Word สำหรับเว็บ.

ตัวอย่างเช่น จัดระเบียบหัวเรื่องในลำดับตรรกะที่กำหนดไว้ ใช้หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2 แล้วหัวเรื่อง 3 ไม่ใช่หัวเรื่อง 3, หัวเรื่อง 1 แล้วจึงหัวเรื่อง 2 และ จัดระเบียบข้อมูลในเอกสารของคุณลงในกลุ่มขนาดเล็ก แต่ละหัวเรื่องควรมีเพียงสองสามย่อหน้า

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ใช้ตัว ตรวจสอบการช่วย การเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์แยก เซลล์ที่ผสาน หรือตารางที่ซ้อนกัน

คุณยังสามารถสแกนตารางของคุณแบบมองเห็นได้เพื่อตรวจดูว่าพวกเขาไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่าง

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น แถวหรือคอลัมน์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพและตาราง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพและตารางในเอกสาร Word สำหรับเว็บ ของคุณ

หมายเหตุ: เราขอแนะนนะให้วางข้อความ ในเขตข้อมูล รายละเอียดเท่านั้น แล้ว ปล่อยให้ชื่อเรื่อง ว่างเปล่า ซึ่งจะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับโปรแกรมอ่านหน้าจอหลักรวมถึงโปรแกรมผู้บรรยาย สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพและสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เลือก รูปภาพ > ข้อความแสดงแทน บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอ

 3. พิมพ์ข้อความแสดงแทน ของคุณในกล่องรายละเอียด

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

บานหน้าต่างจัดรูปแบบข้อความแสดงแทนรูปภาพใน Word for เว็บ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. เลือก ตาราง > ข้อความแสดงแทน กล่องโต้ตอบ ข้อความ แสดงแทนจะเปิดขึ้น คุณอาจต้องเลือกปุ่ม ...เพื่อเลือกตัวเลือก ข้อความ แสดงแทน 

 3. พิมพ์ข้อความแสดงแทน ของคุณในกล่องรายละเอียดแล้วเลือกตกลง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนตารางใน Word for เว็บ

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางในเอกสาร Word สำหรับเว็บ สามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ แล้วคลิกขวา

 2. เลือก ลิงก์ ข้อความที่คุณเลือกจะแสดง ในกล่องข้อความที่แสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 3. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 4. ในกล่อง ที่อยู่ให้ใส่ที่อยู่ปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แล้วเลือกแทรก

  เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

กล่องโต้ตอบการแทรกลิงก์ใน Word for เว็บ

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความแสดงได้ดีโดยใช้ การตั้งค่า อัตโนมัติของสีฟอนต์ เลือกข้อความของคุณ แล้วเลือก หน้าแรก> ปุ่ม สีฟอนต์ ใน Word for the web (สีฟอนต์) >อัตโนมัติ

  เมนูการเลือกสีของฟอนต์ Word Online
 • ใช้ ตัววิเคราะห์ความคมชัดของสี ซึ่งเป็นแอปฟรีที่วิเคราะห์สีและความคมชัด และแสดงผลลัพธ์เกือบในทันที

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • เพิ่มการขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่ใส่รหัสสี ซึ่งจะช่วยบุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์แม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นสี

 • เพิ่มรูปร่างถ้ามีการใช้สีเพื่อระบุสถานะ ตัวอย่างเช่น เพิ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เครื่องหมายถูกสีเขียวของ Excel ถ้าสีเขียวถูกใช้เพื่อระบุ "pass" และเครื่องหมาย X ตัวพิมพ์ใหญ่ สกรีนช็อตของกล่องสีแดงที่มีอักษร X ตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ภายในกล่อง ถ้าสีแดงระบุว่า "ล้มเหลว"

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีคำแนะนำอื่นๆ: usability.gov และ การเข้าถึงเว็บสำหรับผู้ใช้ที่ตาบอดสี

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

 1. เลือกข้อความหัวเรื่อง แล้วเลือกแท็บ หน้าแรก

 2. เลือกปุ่มสไตล์ แล้วเลือกสไตล์หัวเรื่อง เช่นหัวเรื่อง 1 หรือหัวเรื่อง 2

เมนูสไตล์ข้อความของ Word Online

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. เลือก ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใน Word บนเว็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย) แล้วเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการใช้

 4. พิมพ์รายการแสดงหัวข้อย่อยแต่ละรายการในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เมนูสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของ Word Online

ใช้รายการจัดลำดับ

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. Select the ปุ่ม ลอปหมายเลข ใน Word for the web  (Numbering) button and then select the style of list you want to use.

 4. พิมพ์ขั้นตอนตามลำดับ

เมนูลอปดาวน์ใน Word Online

ใช้ระยะห่างข้อความ

เพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างประโยคและย่อหน้า

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. ในกลุ่ม ย่อหน้า ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ให้เลือกปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม ตัวเลือกย่อหน้า ใน Word for the web

  กล่องโต้ตอบย่อหน้าจะเปิดขึ้น และแสดงตัวเลือกทั่วไปการเยื้อง และระยะห่าง

 4. ภายใต้ระยะห่าง ให้เลือกตัวเลือกระยะห่างที่คุณต้องการแล้วเลือกตกลง

กล่องโต้ตอบตัวเลือกย่อหน้าใน Word for เว็บ

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. เลือก ออกแบบตาราง > แถวส่วนหัว

  แถวส่วนหัวของตารางที่เลือกใน Word for the web

 3. พิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×