วิธีการตั้งค่าไฟล์ Hosts กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

สรุป

บทความนี้ช่วยให้คุณรีเซ็ตไฟล์ Hosts กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

แฟ้ม Hosts คืออะไร

ไฟล์ Hosts ถูกใช้โดยระบบปฏิบัติการเพื่อแมปชื่อโฮสต์ที่เป็นมิตรกับมนุษย์ที่จะเป็นตัวเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที่ระบุและค้นหาโฮสต์ในเครือข่าย IP แฟ้มโฮสต์เป็นหนึ่งในทรัพยากรระบบหลายอย่างที่อยู่ในเครือข่ายโหนดในคอมพิวเตอร์และเป็นส่วนที่พบบ่อยของการดำเนินการ IP ของระบบปฏิบัติการ แฟ้ม Hosts ประกอบด้วยบรรทัดของข้อความที่ประกอบด้วยที่อยู่ IP ในเขตข้อมูลข้อความแรกตามด้วยชื่อโฮสต์หนึ่งหรือมากกว่า แต่ละเขตข้อมูลจะถูกคั่นด้วยช่องว่างสีขาว (แท็บมักจะเป็นที่ต้องการสำหรับเหตุผลทางประวัติศาสตร์แต่ยังมีการใช้ช่องว่าง) บรรทัดข้อคิดเห็นอาจรวมอยู่และจะระบุโดยอักขระ hash (#) ในตำแหน่งแรกของบรรทัดดังกล่าว บรรทัดที่ว่างเปล่าทั้งหมดในแฟ้มจะถูกละเว้น

หากไฟล์ Hosts ถูกเปลี่ยนจากค่าเริ่มต้นการรีเซ็ตจะช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อได้

การแก้ไข

การรีเซ็ตไฟล์ Hosts กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามระบบปฏิบัติการของคุณ:

การรีเซ็ตไฟล์ Hosts กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิด Notepad การทำเช่นนี้ค้นหา "Notepad" โดยใช้Cortanaและจากนั้นเคาะหรือคลิกไอคอนNotepad

 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้และวางข้อความลงในแฟ้ม: # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost

 3. บนเมนูแฟ้มเลือกบันทึกเป็นพิมพ์"โฮสต์"ในชื่อแฟ้มกล่อง (ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้), และจากนั้นบันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อป จับภาพหน้าจอที่แสดงวิธีการบันทึกแฟ้ม "โฮสต์"

 1. ปิด Notepad

 2. ค้นหา%Windir%\system32\na\dataโดยใช้Cortanaและจากนั้นเลือกไอคอนโฟลเดอร์แฟ้ม

 3. แตะค้างไว้หรือคลิกขวาที่ไฟล์ Hosts เลือกเปลี่ยนชื่อและจากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น "โฮสต์เก่า"

 4. คัดลอกหรือย้ายแฟ้มโฮสต์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่3จากเดสก์ท็อปไปยังโฟลเดอร์%Windir\n\d%\e หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบให้เลือกดำเนินการต่อ

การรีเซ็ตไฟล์ Hosts กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิด Notepad หากต้องการทำเช่นนี้ให้ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอแตะค้นหาพิมพ์Notepadแล้วแตะไอคอนNotepad หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงคลิกค้นหาพิมพ์Notepadและจากนั้นคลิกแผ่นจดบันทึก

 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้และวางข้อความลงในแฟ้ม: # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost

 3. บนเมนูแฟ้มเลือกบันทึกเป็นพิมพ์"โฮสต์"ในชื่อแฟ้มกล่อง (ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้), และจากนั้นบันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อป On the File menu, select Save as, type "hosts" in the File name box (as displayed in the following image), and then save the file to the desktop.

 4. ปิด Notepad

 5. เปิดโฟลเดอร์%Windir\n\n%\e โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอแล้วแตะค้นหาพิมพ์เรียกใช้แล้วแตะไอคอนเรียกใช้ หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงแล้วเลือกการค้นหาพิมพ์รันแล้วเลือกไอคอนเรียกใช้

  2. พิมพ์%Windir\system32nn\d\seในกล่องเปิดและจากนั้นเลือกตกลง

 6. เลือกไฟล์ Hosts เลือกเปลี่ยนชื่อและจากนั้นเปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็น "โฮสต์เก่า"

 7. คัดลอกหรือย้ายแฟ้มโฮสต์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่3ไปยังโฟลเดอร์%Windir\n%\e หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบให้แตะหรือคลิกดำเนินการต่อ

การรีเซ็ตไฟล์ Hosts กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์ Notepad และจากนั้นคลิกตกลง

 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม: สำหรับ Windows 7 # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost สำหรับ Windows Vista หรือ windows Server ๒๐๐๘ # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost ::1 localhost สำหรับ Windows XP หรือ windows Server ๒๐๐๓ # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost

 3. บนเมนูแฟ้มเลือกบันทึกเป็นพิมพ์"โฮสต์"ในชื่อแฟ้มกล่องและจากนั้นบันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อป On the File menu, select Save as, type "hosts" in the File name box, and then save the file to the desktop.

 4. เลือกเริ่มต้น>เรียกใช้พิมพ์%Windir\system32\ เป็นต้นและจากนั้นให้เลือก' ตกลง '

 5. เลือกไฟล์ Hosts และเปลี่ยนชื่อ "โฮสต์เก่า"

 6. คัดลอกหรือย้ายแฟ้มโฮสต์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่3ไปยังโฟลเดอร์%Windir\n%\e หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบให้เลือกดำเนินการต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP ได้สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft สิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows XP ในวันที่8เมษายน๒๐๑๔ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับผลกระทบต่อการปรับปรุงซอฟต์แวร์และตัวเลือกความปลอดภัยของคุณ เรียนรู้สิ่งนี้หมายถึงคุณและวิธีการป้องกัน

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server ๒๐๐๓สิ้นสุดในวันที่14กรกฎาคม๒๐๑๕

Microsoft สิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows Server ๒๐๐๓ในวันที่14กรกฎาคม๒๐๑๕ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับผลกระทบต่อการปรับปรุงซอฟต์แวร์และตัวเลือกความปลอดภัยของคุณ เรียนรู้สิ่งนี้หมายถึงคุณและวิธีการป้องกัน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×