ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อความนำ

บทความนี้อธิบายถึงที่เก็บใบรับรองและใบรับรองหลักในซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Mobile 5.0 สำหรับพ็อกเก็ตพีซี และบทความนี้ยังอธิบายถึงวิธีการติดตั้งใบรับรองหลักในอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่เก็บใบรับรอง

ที่เก็บใบรับรองประกอบด้วยใบรับรองดิจิทัลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยค่าเริ่มต้น อุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile จะมีชุดของที่เก็บใบรับรองดังต่อไปนี้

 • ที่เก็บหลักเก็บใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ซึ่งจะระบุผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองหลัก โดยทั่วไปแล้ว ที่เก็บดังกล่าวจะเก็บใบรับรองจากผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองสาธารณะที่เชื่อถือได้

 • ที่เก็บ CA จะเก็บใบรับรองระดับกลางที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะมีการระบุผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองระดับกลาง

 • ที่เก็บ MY จะเก็บใบรับรองไคลเอ็นต์ส่วนบุคคลของผู้ใช้

หมายเหตุ เมื่อต้องการเก็บใบรับรองหลักไว้อย่างปลอดภัยบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile Windows Mobile จะใช้ที่เก็บใบรับรอง CryptoAPI

Microsoft Exchange ActiveSync เป็นโปรแกรมใน Microsoft Exchange Server 2003 ที่ใช้ตรวจสอบที่เก็บใบรับรองหลักบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile Exchange ActiveSync ใช้สำหรับตรวจสอบว่าใบรับรองบนเซิร์ฟเวอร์ที่อุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile เชื่อมต่ออยู่ออกโดยผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองที่เชื่อถือได้หรือไม่

ใบรับรองหลักที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile

ใบรับรองหลักที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile มีดังต่อไปนี้

 • Class 2 Public Primary Certification Authority (VeriSign, Inc.)

 • Class 3 Public Primary Certification Authority (VeriSign, Inc.)

 • Entrust.net Certification Authority (2048)

 • Entrust.net Secure Server Certification Authority

 • Equifax Secure Certification Authority

 • GlobalSign Root CA

 • GTE CyberTrust Global Root

 • GTE CyberTrust Root

 • Secure Server Certification Authority (RSA)

 • Thawte Premium Server CA

 • Thawte Server CA

หมายเหตุ Windows Mobile 5.0 ที่มี AKU2(MSFP) จะมีการติดตั้งใบรับรองหลักเพิ่มเติมไว้ดังต่อไปนี้

http://www.valicert.com/เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งใบรับรองที่ออกโดยผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองที่อุปกรณ์เชื่อถือ หรือติดตั้งใบรับรองที่ออกโดยบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกับผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองที่อุปกรณ์เชื่อถือ

ใบรับรอง Secure Sockets Layer (SSL) ของบริษัทอื่นที่รู้จักกันทั่วไปจะออกโดยผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ และมีที่เก็บหลักอยู่บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile

บางครั้ง คุณอาจต้องออกใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเอง หรือขอรับใบรับรองจากผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองที่อุปกรณ์ไม่เชื่อถือ ในกรณีดังกล่าว Exchange ActiveSync จะไม่สามารถใช้ใบรับรอง SSL ได้ ยกเว้นว่าสามารถติดตั้งใบรับรองหลักบนอุปกรณ์ได้ ใบรับรองหลักจะติดตั้งบนอุปกรณ์ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าอุปกรณ์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

วิธีการติดตั้งใบรับรองหลัก

การติดตั้งใบรับรองหลักต้องใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้เท่านั้น บนอุปกรณ์แบบสองเทียร์ มีเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ที่มีสิทธิพิเศษเท่านั้นที่สามารถเรียกใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ ดังนั้น ผู้จัดการอุปกรณ์ (OEM หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่) จะอนุญาตให้คุณติดตั้งใบรับรอง หรือผู้จัดการอุปกรณ์เข้าสู่โปรแกรมประยุกต์ด้วยใบรับรองในที่เก็บใบรับรองที่มีสิทธิพิเศษบนอุปกรณ์

เมื่อคุณได้รับทบาทของผู้จัดการอุปกรณ์บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile คุณสามารถติดตั้งแฟ้มใบรับรองหลักได้โดยใช้ตัวติดตั้งใบรับรองที่มีอยู่แล้วภายใน เมื่อต้องการใช้ตัวติดตั้งใบรับรองที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับคอมพิวเตอร์

 2. บนคอมพิวเตอร์ เริ่มต้น ActiveSync 4.1 แล้วคลิก สำรวจ

 3. คัดลอกแฟ้มใบรับรองหลัก (.cer) ไปยังอุปกรณ์

 4. บนอุปกรณ์ เรียกใช้แฟ้ม .cer ที่เชื่อมโยงกับแฟ้ม Certinst.exe ที่มีอยู่แล้วภายใน

ถ้านโยบายความปลอดภัยบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile ป้องกันการทำงานของตัวติดตั้งใบรับรองที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งใบรับรอง

 1. ดาวน์โหลดเครื่องมือ SmartPhoneAddcert.exe ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
  alternate textดาวน์โหลดแพคเกจ SmartPhoneAddCert.exe ทันที

  หมายเหตุ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายมีรุ่นที่ได้รับการรับรองของเครื่องมือนี้ หากรุ่นที่ได้รับการรับรองพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดรุ่นที่ได้รับการรับรอง

 2. เรียกใช้ SmartPhoneAddCert.exe เพื่อแยกเนื้อหาของโฟลเดอร์ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. คัดลอก SmartPhoneAddCert.exe ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

 4. บนอุปกรณ์ของคุณ ให้สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อ "ที่จัดเก็บ" SmartPhonePAddCert.exe จะค้นหาใบรับรองในโฟลเดอร์นี้

 5. คัดลอกใบรับรองหลัก (.cer file) ไปยังโฟลเดอร์ 'ที่จัดเก็บ' บนอุปกรณ์ของคุณ

 6. เรียกใช้ SmartPhoneAddCert.exe คลิกเลือกแฟ้ม .cer ที่คุณคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ 'ที่จัดเก็บ' แล้วติดตั้งใบรับรองหลัก

หากคุณมีปัญหาเมื่อลองติดตั้งใบรับรองบนอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดต่อ OEM หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณMicrosoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ OEM หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดคลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

65416 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×