วิธีการปรับปรุง Windows Update Agent เป็นรุ่นล่าสุด

หา่กคุณเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ จะมีการดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Update Agent เวอร์ชันล่าสุดในคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Update Agent ด้วยตัวเองได้

 

การแก้ไข

ดาวน์โหลด Windows Update Agent โดยอัตโนมัติ 

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Windows Update Agent โดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ สำหรับ Windows เวอร์ชันที่คุณใช้

 2. เริ่มการทำงานบริการ Windows Update ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. กดปุ่มโลโก้ Windows+R เพื่อเปิดกล่อง เรียกใช้

  2. พิมพ์ services.msc ในกล่อง เรียกใช้ จากนั้นกด Enter

  3. คลิกขวาที่ Windows Update ในคอนโซลการจัดการ บริการ จากนั้นเลือก หยุด ถ้าคุณใช้ Windows XP ให้คลิกขวาที่ การอัปเดตอัตโนมัติจากนั้นคลิก หยุด

  4. หลังจากที่ Windows Update หยุดแล้ว ให้คลิกขวาที่ Windows Updateจากนั้นเลือก เริ่มต้น ถ้าคุณใช้ Windows XP ให้คลิกขวาที่ การอัปเดตอัตโนมัติจากนั้นเลือก เริ่มต้น

 3. รอให้ Windows Update เริ่มการทำงาน หลังจากนั้นและตรวจสอบว่ามีการปรับปรุง Windows Update Agent หรือไม่

ดาวน์โหลด Windows Update Agent ด้วยตัวเองจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

คลิกลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับ Windows เวอร์ชันของคุณเพื่อรับ Windows Update Agent ล่าสุด

หมายเหตุWindows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 ที่มีการอัปเดตมี Windows Update Agent เวอร์ชันล่าสุดอยู่ในนั้นแล้ว 

 1. เปิด Windows Update โดยปัดจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือหากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปยังมุมขวาล่างของหน้าจอแล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน) แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก แผงควบคุม จากนั้นแตะหรือคลิก Windows Update

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. ใต้ การอัปเดตที่สำคัญ ให้เลือก ติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

 4. ภายใต้ การอัปเดตที่แนะนำ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ให้การอัปเดตที่แนะนำแก่ฉันด้วยวิธีเดียวกับที่ฉันรับการอัปเดตที่สำคัญ จากนั้นคลิก ตกลง

หากต้องการเปิดการอัปเดตอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ ให้เลือกปุ่มหรือลิงก์ แก้ไข จากนั้นเลือก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดูการดาวน์โหลด จากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ระบบปฏิบัติการ

การอัปเดต

Windows 8 (KB2937636) เวอร์ชัน x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด

Windows 8 (KB2937636) เวอร์ชัน x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

Windows Server 2012 (KB2937636) เวอร์ชัน x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Windows Update:

ระบบปฏิบัติการ

การอัปเดต

Windows 7 SP1 เวอร์ชัน x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด

Windows 7 SP1 เวอร์ชัน x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

Windows Server 2008 R2 SP1 เวอร์ชัน x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด

Windows Server 2008 R2 SP1 เวอร์ชัน x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

Windows Server 2008 R2 SP1 เวอร์ชัน x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด Windows Update ให้ลอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Windows Update Agent เวอร์ชันใด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดโฟลเดอร์ %systemroot%\system32 %systemroot% เป็นโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Windows เช่น โฟลเดอร์ %systemroot% คือ C:\Windows

 2. คลิกขวาที่ Wuaueng.dll จากนั้นเลือก คุณสมบัติ

 3. เลือกแท็บ รายละเอียด จากนั้นดูหมายเลขเวอร์ชันของไฟล์

หมายเหตุ Windows Update Agent เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Windows 8.1 คือ 7.9.9600.16422 รุ่นล่าสุดของ Windows Update Agent สำหรับ Windows 8 คือ 7.8.9200.16693 รุ่นล่าสุด Windows Update Agent สำหรับ Windows 7, Windows Vista และ Windows XP คือ 7.6.7600.256

การปรับปรุงใน Windows Update Agent เวอร์ชัน 7.6.7600.256

 • โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้ไคลเอ็นต์ Windows Update ไว้วางใจแฟ้มเหล่านั้นที่มีใบรับรองใหม่ ใบรับรองถูกใช้เพื่อป้องกันโปรแกรมปรับปรุงจากไคลเอนต์ Windows Update

 • ช่องทางการสื่อสารที่มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับไคลเอ็นต์ของ Windows Update

การปรับปรุงใน Windows Update Agent รุ่น 7.4.7600.226

 • เวลาการสแกนที่ดีขึ้นสำหรับ Windows Updates

 • Windows Update UI ที่พัฒนาขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

 • มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับโปรแกรมปรับปรุง

 • การปรับปรุงที่ดีขึ้นในด้านการแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับ Service Packs

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Windows Update Agent เวอร์ชัน 7.2.6001.788

Windows Update Agent เวอร์ชัน 7.2.6001.788 แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ ปัญหานี้ไม่มีบันทึกไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base ก่อนหน้านี้:

 • เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงตั้งแต่ 80 ขึ้นไปในเวลาเดียวจาก Windows Update หรือ Microsoft Update คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x80070057"

การปรับปรุงใน Windows Update Agent รุ่น 7.2.6001.784

 • เวลาการสแกนที่ดีขึ้นสำหรับ Windows Updates

 • ความเร็วในการส่งการปรับปรุงลายเซ็นที่ดีขึ้น

 • การสนับสนุนการติดตั้ง Windows Installer

 • ส่งข้อความข้อผิดพลาดได้ดีขึ้น

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขด้วย Windows Update Agent เวอร์ชัน 7.0.6000.381

Windows Update Agent เวอร์ชัน 7.0.6000.381 แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ ปัญหานี้ไม่มีบันทึกไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base ก่อนหน้านี้:

 • Background Intelligent Transfer Service (BITS) เสียหายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู

 • มีการแก้ไขที่ช่วยลดจำนวนการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ที่จำเป็นสำหรับตัวติดตั้งแบบสแตนด์อโลนขณะใช้แฟ้ม Multilingual User Interface Pack (MUI)

 • ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นภาษาเกาหลี จีนประยุกต์ และจีนดั้งเดิมได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

 • ประสบการณ์การติดตั้ง Windows Vista ได้รับการปรับปรุง

Windows Update จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทันสมัยและปลอดภัยอยู่เสมอโดยดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยและอื่นๆ ล่าสุดจาก Microsoft Windows Update จะค้นหาโปรแกรมปรับปรุงที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

Microsoft จะออกโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้ Windows และซอฟต์แวร์อื่นของ Microsoft เป็นระยะๆ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมปรับปรุงที่จะพัฒนาความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โปรแกรมปรับปรุงจะช่วยให้การป้องกันต่อมัลแวร์ใหม่ๆ และซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ และช่วยปรับรุ่นคุณสมบัติต่างๆ ของ Windows Microsoft อาจให้โปรแกรมปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ให้มา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์

หากคุณเปิดใช้งาน Windows Update คอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Windows Update จะได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอในคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องทำการปรับปรุงเหล่านี้ก่อนที่ Windows Update จะตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นหรือก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่นๆ การปรับปรุงที่จำเป็นเหล่านี้จะแก้ไขข้อผิดพลาด ให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และคงความเข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ที่สนับสนุน Windows Update หากคุณปิดใช้งาน Windows Update คุณจะไม่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้

Windows Update จะถูกกำหนดค่าและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกตัวเลือกที่แนะนำระหว่างการตั้งค่า Windows Out Of Box Experience (OOBE) และคุณยังสามารถเปิดใช้ Windows Update โดยการเลือกหนึ่งในการตั้งค่าต่อไปนี้ในรายการ Automatic Updates ใน Control Panel:

 • อัตโนมัติ (แนะนำ)

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงให้ฉัน แต่ให้ฉันเลือกว่าจะติดตั้งโปรแกรมเมื่อใด

 • แจ้งเตือนฉัน แต่ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณเปิดใช้ Windows Update โปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับคอมโพเนนต์ของ Windows Update จะถูกดาวน์โหลดหรือติดตั้งอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือนคุณ การทำงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าการตั้งค่าในการเปิดใช้ Windows Update ของคุณจะเป็นอย่างไร หากคุณไม่ต้องการได้รับโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็น คุณสามารถปิดการทำงานของ Automatic Updates ใน Control Panel

โดยทั่วไป โปรแกรมปรับปรุงของ Windows Update จะทำงานต่อไปนี้: จัดการเสียงตอบรับจากลูกค้า ปรับปรุงความเข้ากันได้ ความมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของบริการ และช่วยให้สามารถใช้งานคุณสมบัติใหม่ๆ ของบริการ เมื่อมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows Update โดยปกติแล้วต้องมีการปรับปรุงไคลเอ็นต์ที่เกี่ยวข้องด้วย ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงเอเจนต์ด้วยตนเอง อาจมีการเพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแฟ้ม Windows Update Agent ตัวอย่างเช่น แฟ้ม Windows Update Agent ที่ช่วยแสดงประสบการณ์ของผู้ใช้หรือที่ระบุว่าอาจเพิ่มโปรแกรมปรับปรุงที่ใช้ได้กับแต่ละระบบหรือไม่ การทำงานนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าระบบให้ตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมให้บริการโดยอัตโนมัติ และจะไม่ทำงานหากปิด Automatic Updates ตัวอย่างเช่น การทำงานนี้จะไม่เกิดขึ้นหากคุณเลือก ไม่ต้องตรวจหาการอัปเดต ใน Windows Vista และ Windows 7 หรือหากคุณเลือก ปิด Automatic Updates ใน Windows XP

ผู้ดูแลระบบจะได้รับ Windows Update Agent เวอร์ชันล่าสุดเพื่อติดตั้งผ่าน Windows Server Update Services (WSUS)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×