ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สรุป

เมื่อคุณติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 มีข้อผิดพลาดหลายอย่างปรากฏขึ้นที่จะเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งบทความนี้แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับข้อผิดพลาดในการติดตั้งเหล่านี้

วิธีที่ 1:ถอนการติดตั้งภาษาที่แสดง

 1. คลิก เริ่ม และคลิก แผงควบคุม


 2. คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค


 3. ภายใต้ ภูมิภาคและภาษา คลิก ติดตั้งหรือถอนการติดตั้งภาษาที่แสดง


 4. ในหน้าต่าง ติดตั้งหรือถอนการติดตั้งภาษาที่แสดง คลิก ถอนการติดตั้งภาษาที่แสดง


 5. เลือกภาษาที่ติดตั้งไว้ที่ไม่เชื่อมโยงกับภาษาที่คุณใช้บนพีซี และคลิก ถัดไป


  หลังจากที่คุณถอนการติดตั้งภาษาที่แสดง ลองติดตั้ง SP1 สำหรับ Windows 7

  หมายเหตุ ถ้าคุณถูกถามรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน


วิธีที่ 2:การคืนค่าระบบ


เครื่องมือการคืนค่าระบบสามารถช่วยระบุปัญหาเนื่องจากเครื่องมือนี้ใช้จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าระบบปฏิบัติการให้อยู่ในสถานะที่ไม่มีปัญหาโปรดทราบว่าการคืนค่าระบบที่กำลังทำงานอยู่จะลบโปรแกรมต่างๆ และโปรแกรมปรับปรุงที่คุณติดตั้งไว้

เมื่อต้องการคืนค่าระบบปฏิบัติการไปยังสถานะก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ คืนค่าระบบ ในกล่องค้นหา และคลิก คืนค่าระบบ ในรายการ โปรแกรม


 2. ในหน้าต่าง คืนค่าระบบ คลิก ถัดไป


 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงจุดคืนค่าเพิ่มเติม แล้วเลือกจุดที่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มมีปัญหา และคลิก ถัดไป


 4. คลิก เสร็จสิ้นตอนนี้คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทและแฟ้มและการกำหนดค่าของระบบจะกลับไปยังสถานะที่เคยเป็นเมื่อตอนที่สร้างจุดคืนค่า

หมายเหตุ ถ้าคุณถูกถามรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน

ข้อผิดพลาด 0x80073701

ทรัพยากรระบบ ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลอื่นๆ แม้แต่ในหน่วยความจำ อาจจะเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างช่วงเวลาการใช้งานของระบบปฏิบัติการความไม่สอดคล้องกันเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดต่างๆ ในฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในบางกรณี ความไม่สอดคล้องกันเหล่านี้อาจมีผลต่อการบริการของ Windows และโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ไม่ทำงานเครื่องมือ การเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ จะพยายามแก้ไขข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

 1. ดาวน์โหลด เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบของ Microsoft จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID = 44e15787-66b0-4e9c-9c3b-1fc9ea40f69f เมื่อต้องการดาวน์โหลด คลิก  ดาวน์โหลด


 2. ในหน้าจอดาวน์โหลด คลิก เรียกใช้


 3. เมื่อต้องการเริ่มการติดตั้ง คลิก ใช่


 4. รอให้โปรแกรมปรับปรุงได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง


 5. หลังการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก ปิด


 6. คลิก เริ่ม พิมพ์ cmd ในกล่องค้นหา และคลิก cmd ในรายการ โปรแกรม


 7. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ sfc/scannow กด ENTER และรอจนกว่าจะจบกระบวนการ


 8. เริ่ม เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ ทันทีอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบันทึกข้อมูลความผิดพลาดอีก

  ขณะนี้ SP1 จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อผิดพลาด 0x800F0A12

การแก้ปัญหา 1:ข้อผิดพลาด 0x800F0A12

ข้อผิดพลาด 0x800F0A12 เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมติดตั้ง SP1ทำการทดสอบแบบถาวรเพื่อตรวจสอบว่า Windows 7 สามารถเริ่มการทำงานได้เองจากพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่เมื่อต้องการแก้ข้อผิดพลาดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก เริ่ม และคลิก แผงควบคุม


 2. คลิก ระบบและการรักษาความปลอดภัย


 3. คลิก เครื่องมือในการดูแล


 4. คลิก การจัดการคอมพิวเตอร์


 5. ภายใต้ ที่จัดเก็บ ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก การจัดการดิสก์


 6. คลิกขวาที่พาร์ติชันของดิสก์ที่ติดตั้ง Windows 7 แล้วคลิก ทำเครื่องหมายพาร์ติชันเป็นใช้งาน  ขณะนี้ SP1 จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ปัญหา 1:ข้อผิดพลาด 0x800F0A12

หากไม่ได้ติดตั้งพาร์ติชันระบบระหว่างการเริ่มต้น คุณสามารถใช้ไดรฟ์ข้อมูลการติดตั้งในพร้อมท์คำสั่งเพื่อเปิดใช้งานการติดตั้งไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

หมายเหตุ ก่อนดำเนินการต่อ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อทราบสาเหตุที่การเข้าถึงพาร์ติชันระบบถูกปิดใช้งาน

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง ในกล่องค้นหาคลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ  หมายเหตุ ถ้าคุณถูกถามรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน

 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ mountvol/E แล้วกด ENTER


 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ขณะนี้ SP1 จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ข้อผิดพลาด C0000034

เครื่องมือการคืนค่าระบบสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เนื่องจากเครื่องมือนี้ใช้จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าแฟ้มและการกำหนดค่าของระบบให้อยู่ในสถานะก่อนหน้านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้การคืนค่าระบบ โปรดดูที่ส่วน "วิธีที่ 2:การคืนค่าระบบ"


ข้อผิดพลาด 0x800f0a136 หรือข้อผิดพลาด 0x800f0826

ทรัพยากรระบบ ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลอื่นๆ แม้แต่ในหน่วยความจำ อาจจะเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างช่วงเวลาการใช้งานของระบบปฏิบัติการความไม่สอดคล้องกันเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดต่างๆ ในฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในบางกรณี ความไม่สอดคล้องกันเหล่านี้อาจมีผลต่อการบริการของ Windows และโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ไม่ทำงานเครื่องมือ การเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ จะพยายามแก้ไขข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเครื่องมือ ให้ดูที่ส่วน "ข้อผิดพลาด 0x80073701"


ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา:ส่งคำติชมของคุณเกี่ยวกับบทความนี้มายังเราโดยเขียนความคิดเห็นของคุณในฟิลด์ข้อคิดเห็นที่ด้านล่างของเอกสารนี้ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถปรับปรุงเนื้อหาขอบคุณมาก!

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×